Exclusief: de 10 Amerikaanse bedrijven die het meest profiteren van de notionele interesten

Op het moment dat de Verenigde Staten dreigen Amerikaanse bedrijven te belasten die intresten uitbetalen aan hun Belgische dochterondernemingen, komt de PVDA-studiedienst naar buiten met de Top 10 van de bedrijven met een moederbedrijf in de VS die van de notionele-intrestaftrek genieten. Behalve Janssen Pharmaceutica en Procter & Gamble Services Company, zijn dat meestal financiële centra met een heel beperkte activiteit in België.

Top 10 van Amerikaanse dochterbedrijven in België die gebruikmaken van de notionele-interestaftrek (2014)

De tabel geeft volgende gegevens:
- Winst: de winst voor belastingen die, zonder aftrekken, de basis vormt voor de berekening van de vennootschapsbelasting.
- Belastingen: het bedrag dat de bedrijven betaald hebben. (Het tarief van de vennootschapsbelasting is normaal gezien 33,99%)
- Belastingvoet: de reële belastingvoet, meer bepaald de verhouding belastingen/winst voor belastingen.
- Fiscale korting: het verschil tussen de normale belasting volgens de aanslagvoet van 33,99% en de reëel betaalde belasting.
- Notionele interesten: het bedrag van de notionele-interestaftrek (zoals die vermeld wordt in de bijlagen bij de jaarrekening).

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees bestrijdt de notionele interesten al sinds de dag dat ze ingevoerd werden. “Ondertussen hebben ook de meeste politieke partijen – zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant – in mindere of meerdere mate kritiek op de notionele interesten. Enfin, toch in tijden van verkiezingen of als er weer eens controverse rond is, want de fiscale gunstmaatregel afschaffen, dat hebben de regeringsmeerderheden nooit gedurfd of gewild. Maar nu er vanuit Washington dreigende taal wordt gesproken, staan we mogelijk voor een kritische drempel.”

De Verenigde Staten zijn van plan een heffing van 30% toe te passen op de interesten die betaald zijn aan ondernemingen die verbonden zijn met België. Dit dreigt enorme gevolgen te hebben indien dit ook van toepassing zou zijn op elke onderneming die notionele intresten aftrekt.

Het is echter ondenkbaar dat filialen van grote Amerikaanse groepen geen gebruik zouden kunnen maken van de notionele interesten, terwijl andere bedrijven er wel van kunnen blijven profiteren. Het hele systeem moet dus worden ingetrokken.

“België heeft zich willen opwerpen als een belastingparadijs voor multinationals en dat beleid blijkt een torenhoge mislukking”

Voor PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees is het duidelijk: “België heeft zich willen opwerpen als een belastingparadijs voor multinationals en dat beleid blijkt vandaag een torenhoge mislukking. Eerder veroordeelde de Europese Unie al de coördinatiecentra, de info-cap ruling en zeer recent ook nog de excess profit ruling. Ook de OESO liet zich kritisch uit over de notionele interesten. En nu hebben dus ook de Verenigde Staten het gemunt op de notionele interesten.”

Van Hees vindt dat de nodige conclusies getrokken moeten worden. “We moeten een radicaal andere weg inslaan. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt moet maar eens de hand in eigen boezem steken en toegeven dat hij zich heeft vergist toen hij openlijk dit agressieve fiscaal concurrentiebeleid van ons land verdedigde.”

De vennootschapsbelasting verlagen is ook geen oplossing. Het is niet normaal dat een bedrijf 20% belastingen betaalt, terwijl voor werknemers een marginaal belastingtarief van soms tot 50% geldt. Dat is een kwestie van fiscale rechtvaardigheid, maar ook van eerlijke verdeling van de beschikbare inkomens, wat voor een heropleving van de consumptie kan zorgen.

De grafiek van het nominale vennootschapsbelastingtarief – en dan hebben we het nog niet over de reële tarieven – is een rechte lijn naar beneden. Sinds de neoliberale golf van de jaren 80 is dit tarief achtereenvolgens gedaald van 48% naar 45%, 43%, 41%, 40,17% en ten slotte 33,99%. In plaats van de fiscale concurrentie te verdedigen, zou België binnen de Europese Unie een positieve rol moeten spelen en er pleiten voor een sociaal verantwoorde fiscale harmonisatie.

Persdienst PVDA