(Foto Solidair, Karina Brys)

Exclusief document. Wat blijft er over van het betogingsrecht in Antwerpen?

Toen de ACOD op 24 maart in Antwerpen wilde betogen, moest ze doorgeven wie het woord zou nemen en “welke leuzes zouden worden gescandeerd en welke boodschap zou worden verkondigd”. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA: “Voor het eerst in onze naoorlogse sociale geschiedenis legt een burgemeester inhoudelijke voorwaarden op aan een manifestatie.”

De PVDA kreeg kennis van een document waaruit blijkt welke voorwaarden de stad Antwerpen oplegde aan de ACOD om vorige week dinsdag 24 maart te mogen betogen. Uit de brief blijkt dat de vakbond op voorhand aan de politie moest doorgeven wie het woord zou nemen op de betoging en “welke leuzes zullen worden gescandeerd en welke boodschap zal worden verkondigd”. Tijdens de betoging mochten “geen provocerende spandoeken of pancartes gedragen worden” en “geen provocerende slogans geroepen worden”.

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA: “Voor het eerst in onze naoorlogse sociale geschiedenis legt een burgemeester inhoudelijke voorwaarden op aan een manifestatie. De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel basisrecht om oppositiestemmen mogelijk te maken, stemmen die voor het mainstream discours als provocatorisch of kwetsend kunnen overkomen. Dat organisatoren van een manifestatie op voorhand moeten aangeven welke leuzes zullen worden geroepen, en welke boodschap zal worden verkondigd, is ongezien. Die voorwaarden zijn manifest in strijd met de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het lijkt wel alsof er een soort gedachtenpolitie wordt opgericht die de inhoudelijke boodschap van elke manifestatie moet beoordelen.”

“Bart De Wever is in dit geval bovendien zowel betrokken partij als rechter”, gaat de voorzitter van de linkse partij verder. “Als voorzitter van de grootste regeringspartij is hij mee verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. Het is precies dat beleid dat door de betogers op de korrel wordt genomen. En daartegen zet De Wever zijn ander petje dan op, dat van burgemeester en hoofd van de politie, en legt inhoudelijke voorwaarden op aan de opposanten. Dat is absoluut onaanvaardbaar.”

En daar stopt het niet. De Wever legde niet alleen inhoudelijke voorwaarden op. Hij voerde ook een nieuwe voorwaarde in, namelijk dat de organisatoren van de betoging alle eventuele hinder en schade die door de manifestatie zou kunnen veroorzaakt worden, persoonlijk op zich dienen te nemen. De laatste voorwaarde in de brief van Bart De Wever aan de organisatoren klinkt zo: “De stad wijst alle aansprakelijkheid af”.

De organisatoren werden verplicht de voorwaarden te ondertekenen. “Ook dat is onwettelijk”, zegt Peter Mertens. “Wie het geheel van de voorwaarden bekijkt, weet dat er in Antwerpen een kwalitatieve stap wordt genomen. Wat in Antwerpen gebeurt, is zeer ernstig te nemen. Het gaat om de harde Amerikaanse aanpak van ‘law and order’, maar dan zonder de ‘law’. Zo wordt de democratische dynamiek uitgehold tot pure ‘order’, met de negatie van belangrijke grondrechten en vrijheden. De N-VA is voorstander van de democratische rechten en vrijheden, behalve wanneer ze worden uitgeoefend om het huidige beleid in vraag te stellen. Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vergadering, stakingsrecht, en betogingsrecht zijn grondrechten. Ze kunnen niet genegeerd worden wanneer het een overheid uitkomt. Precies daarom werden na de barbarij van de Tweede Wereldoorlog de grondrechten in 1950 vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En die gelden ook voor de burgemeester van Antwerpen.”   

Peter Mertens zal vanavond op de gemeenteraad van Antwerpen de burgemeester interpelleren over deze onwettelijke inperking van fundamentele rechten.

Bekijk hier:

Het document bevattende de toelating onder voorwaarden om te mogen betogen
Het juridisch advies van advocaten van Progress Lawyers Network 

Persdienst PVDA