(Foto Flore de Préneuf / World Bank / Flickr)

Exclusief: in tien bedrijven wordt meer dan de helft van het werk gedaan door uitzendkrachten

Interimarbeid is in principe bedoeld om tijdelijke en onvoorziene situaties in een bedrijf op te vangen. In sommige grote bedrijven is het echter de regel geworden. De PVDA bekeek hoeveel interimkrachten er aan de slag zijn in bedrijven met meer dan 250 voltijdse equivalenten. Resultaat: in tien daarvan werd meer dan de helft van de uren gepresteerd door uitzendkrachten. 

Op 10 mei 2017 zond het VRT-programma Pano een reportage uit over de werk- en leefomstandigheden van uitzendkrachten. De jonge reportagemaker Michael Dilissen ging als interim aan de slag bij DHL Aviation (logistieke sector). Tijdens die undercoveroperatie, gefilmd met een verborgen camera, loste hij ’s nachts volle containers met allerlei goederen die door DHL worden verstuurd. Wat aan het licht kwam, is choquerend: sommige arbeiders werken al meer dan een jaar als uitzendkracht en hebben nog steeds geen vast contract, niet alle gepresteerde uren worden ook daadwerkelijk betaald, werknemers (met een kwetsbaar statuut) moeten zelf de uitbetaling van hun uren vragen, rugpijn wordt aangepakt met een aspirientje enz. En steeds wordt hen een lokkertje voorgehouden: “Als je goed werkt en niet ziek bent, dan kun je misschien wel een vast contract krijgen.”

De arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn zwaar, door het onzekere statuut dat deze werknemers hebben (tijdelijke contracten, zonder zekerheid dat er de dag nadien werk zal zijn). Er zijn strikte, wettelijke reglementeringen voor bedrijven om in uitzonderlijke gevallen een beroep te mogen doen op uitzendarbeid. De PVDA-studiedienst wou weten of de misbruiken die aan het licht zijn gekomen, uitzondering zijn of de gewone gang van zaken. Daarom heeft ze – zich baserend op officiële cijfers – een top 100 opgesteld van de bedrijven met meer dan 250 werknemers die het vaakst uitzendkrachten gebruiken.

De resultaten

De top 100 van de ondernemingen telt 45.000 “vaste” voltijds equivalenten (VTE) en 13.000 VTE-uitzendkrachten. We kunnen ons op zijn minst grote vragen stellen bij de resultaten. Enkele voorbeelden. In de top 100 is gemiddeld een op de vier voltijdse arbeidsplaatsen ingevuld door een uitzendkracht. Bij de top 20 stijgt dat cijfer zelfs tot ver boven de 40%. En tien grote ondernemingen hebben meer VTE’s die ingevuld worden door interims dan door “vaste” werknemers!

Concreet wordt dus in die tien ondernemingen meer dan 50% van de gepresteerde uren uitgevoerd door uitzendkrachten. Bij B-Connected (callcenter), iKanbi (customer contact center) en SDIL wordt respectievelijk 79,5%, 69,2% en 62,52% van het aantal werkuren uitgevoerd door uitzendkrachten. En dat zijn toch frappante cijfers. Vier jaar geleden al klaagden de vakbondsorganisaties het misbruik van interimarbeid aan bij B-Connected. In diezelfde top 10 duikt ook het logistieke bedrijf Logisport van miljardair Fernand Huts op. Reeds in 2014 hekelde PVDA-voorzitter Peter Mertens de praktijken van deze onderneming waar “meer dan de helft van de uren door uitzendkrachten wordt gepresteerd”.

Interimarbeid zou een uitzondering moeten zijn

Historisch gezien was de belangrijkste doelstelling van interimarbeid ondernemingen een hulpmiddel te geven bij een tijdelijke en onvoorziene productietoename.

Het inschakelen van uitzendkrachten was toegestaan in drie gevallen:

1. als tijdelijke vervanging van een vaste werknemer

2. om een tijdelijke toename van werk op te vangen

3. om ervoor te zorgen dat een uitzonderlijk contract kon worden uitgevoerd

De top 100 bewijst dat er veel misbruiken zijn en dat er meer controle zou moeten zijn. Nochtans breidde de federale regering – onder druk van de werkgevers – in 2013 de mogelijkheden voor het inschakelen van uitzendkrachten uit. Sinds september 2013 mogen bedrijven uitzendkrachten gedurende maximaal zes maanden inhuren onder het mom van instroom. In werkelijkheid is het een verkapte proefperiode. Een bedrijf kan zo een uitzendkracht in dienst nemen voor zes maanden – zogezegd as proefperiode – zonder enige verplichting om die persoon nadien aan te werven.

Vooral in callcenters en in de logistiek, maar alle sectoren zijn betrokken

Logistieke bedrijven en callcenters spannen de kroon in ons klassement. Al zijn alle sectoren betrokken. De top 100 van bedrijven valt in totaal onder 22 verschillende paritaire comités, dus onder 22 verschillende bedrijfssectoren. Sommige sectoren scoren bijzonder hoog op het gebied van interimwerk: logistiek (PC140, PC226) heeft 22 ondernemingen in de top 100, gevolgd door de voedingsindustrie (PC118) met 20 ondernemingen en de horecasector (PC302) met 8 ondernemingen. Maar massale interimarbeid is een trend die zich in alle sectoren voordoet.

Werknemers doen werken tot ze kraken, hen vervangen, tot ook die kraken, enzovoort

Wanneer een op de vier werknemers een uitzendkracht is, dan gaat het niet meer om jet inschakelen van uitzendkrachten om – zoals de wet voorziet – tijdelijk een vaste werknemer te vervangen, een tijdelijke toename van werk op te vangen of ervoor te zorgen dat een uitzonderlijk contract kan worden uitgevoerd.

Deze bedrijven misbruiken de onzekerheid die de arbeidsmarkt biedt om heel snel en heel veel uitzendkrachten in te zetten. An Meers, General Manager van het bedrijf iKanbi – in de top 3 van bedrijven die het vaakst uitzendkrachten gebruiken – verklaarde in februari 2017: “In de buurt van Herstal is de werkloosheid vrij hoog, waardoor het tot voor kort vrij makkelijk was de juiste medewerkers te vinden.” Wanneer de werknemers “kraken”, worden ze vervangen door anderen, tot die op hun beurt ook kraken.

Het antimisbruikplan van de PVDA

Als je ziet in welke mate interims worden ingeschakeld, dan rijst toch het vermoeden dat de wet wordt omzeild.

Er moeten maatregelen getroffen worden om een einde te stellen aan deze structurele werkonzekerheid en de behoeften van de werknemers moeten weer de kern van het productieproces worden. Interimarbeid moet opnieuw gebruikt worden waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld, namelijk voor het soepel inzetten van arbeidskrachten om een onvoorziene, tijdelijke productievermeerdering op te vangen. De feitelijke of wettelijke uitbreidingen moeten worden afgeschaft of tegengegaan.

Om een eind te stellen aan die situatie stelt de PVDA een noodplan tegen misbruik voor, met zes concrete voorstellen. Een van die voorstellen is het invoeren van een maximumpercentage uitzendkrachten in ondernemingen en de instelling van een maximumgrens van het aantal opeenvolgende dagcontracten dat een onderneming een werknemer kan geven.

1 Nummers van de paritaire comités (sectoren economische bedrijvigheid) uit tabel --> 100: Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, 119: Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, 140: Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, 149.02: Paritair Subcomité voor het koetswerk, 218: (nu CP200) Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, 226: Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Commentaar toevoegen

Reacties

In principe is het de minister van werk Kris Peeters die er moet op toezien dat de regels worden gerespecteerd én gerespecteerd blijven. Maar in de verkiezingsjaren 2018 en 2019 ga ik toch maar voor alle zekerheid het zekere voor het onzekere nemen.
Gaat gij maar eens naar de bank met zo een interimcontract om een lening te krijgen voor een ietwat minder onbetaalbare woning van € 355.000,00 kosten niet inbegrepen.
Vandaag. 30 van de 751 parlementsleden aanwezig in het Europees Parlement. Misschien uitzendkrachten inschakelen?
Onze Kris met het strooien hoedje heeft een onderzoek gestart naar het gebruik van interims. ONDER DRUK VAN DE PVDA. Laat U niet vangen. Druk weg = Onderzoek weg. Stem dus PVDA.
Een interim zou eigenlijk na 3 maanden een vast contract moeten krijgen nu worden interims van hier naar daar gestuurd zonder zekerheid op vast werk .
SP.a - kamerlid Maya Detiège ; Mijn ex-collegas uit de privé rijden rond met een Porsche, ik met een klein BMW' tje. Bron HLN. Dát noem ik nu eens "oppositie" voeren, zie ;-)
Beste Heer of Mevrouw De Nayer misschien ook nog eens het vervolg van het verhaal hier onder de aandacht brengen: "...Detiège vindt dan ook dat bijvoorbeeld de regeling die de PVDA heeft ingevoerd te ver gaat. De verkozenen van de extreemlinkse partij staan een groot deel van hun loon af tot ze zelf een salaris vergelijkbaar met dat van een arbeider overhouden. "Voor de PVDA'ers mag je alleen nog in een tentje aan zee op vakantie gaan of je bent al verdacht. (...) Kunnen we een beetje redelijk blijven? De witte ridders en heilige maagden beduvelen de boel: wie zich heiliger voordoet dan de paus, beschuldigt de rest impliciet van ketterij. Ze schaden het vertrouwen in onze stiel..." (zie HLN) Wel Mevrouw Detiège er zouden heel wat mensen gelukkig zijn moesten ze met hun kinderen nog maar één dagje aan diezelfde zee kunnen vertoeven waar u uw neus voor ophaalt. De SPa zakt onder de 10% en de hooggeschoolden waartoe Detiège behoort en die het mooie weer uitmaken bij de SPa snappen niet waarom. Van dommigheid gesproken. Het is hun arrogantie en windmakerij die de SPa de dieperik insleurt. De gewone man moet met lede ogen toekijken hoe die elite de partij om zeep helpt. Van onderuit zullen er 'gefundeerde' en 'verstandige' signalen moeten komen dat het zo niet verder gaat, dat we die 'onrechtvaardige' ongelijkheid niet langer meer pikken. De enige partij die dit kan verwezenlijken is de PVDA/PTB.
Mister of misses Segher, de PVDA heeft voorgesteld om het loon van een Parlementariër te beperken tot 2 maal het mediaanloon wat afhankelijk van de bron een klein verlies zou betekenen en dus nog steeds een zeer mooi inkomen zou garanderen. Dat de verkozenen van de PVDA een groot deel van hun loon afstaan aan de partij heeft te maken met het feit dat de PVDA /PTB (voorlopig) zo goed als geen parijfinanciering geniet. Bovendien doet iedereen met zijn geld wat hij of zij wil. Het spreekt voor zich dat de verkozenen van de PVDA dat niet moeten blijven doen éénmaal de PVDA over voldoende inkomsten ( lees parijfinanciering ) beschikt. Rust laten waar rust is klinkt misschien verstandig maar veel zal er daarmee niet veranderen aan het extreem-rechts systeem. En mocht de PVDA écht willen dat we alleen nog maar met een tentje naar zee kunnen zouden ze er beter meteen mee ophouden want dan zullen ze even snel in het niets verdwijnen dan ze tevoorschijn zijn gekomen.
Zo gaan we stap voor stap naar Amerikaanse toestanden waar de middenklasse steeds verder wordt uitgebuit en meerdere jobs moet doen om rond te komen! Destijds waarschuwde 'k voor een terugkeer naar de tijden van priester Daens terwijl de superrijken zich verder verrijken! Wanneer komt de grote volksopstand?
Beste Mijnheer of Mevrouw Devolder ik ben een beetje geschrokken over uw vraag om een volksopstand. Dit lijkt mij, kijkende naar de talrijke volksopstanden die in het verleden in de wereld gebeurd zijn, geen zo goed idee. Er moeten geen slachtoffers vallen en de vicieuze cirkel van de haat moet niet nog meer gevoed worden! Zouden we niet beter onze woede over al die onrechtvaardigheden op een verstandige manier gebruiken door massaal lid te worden van de PVDA/PTB? Als we de PVDA/PTB groot maken zullen we met samenhorigheid en gezond verstand de gewenste veranderingen tot stand kunnen brengen. Een sterke partij die de gewone mensen alle kansen wil geven en vooral naar hun luistert kan het tij op een 'vredevolle' manier doen keren, er is al ellende genoeg in de wereld. Onderschat ook de NVA niet, die partij zal het geweld niet schuwen. Vergeet niet dat ze het zeggenschap heeft over politie en defensie. Zoals ze niet aarzelen om te proberen ons, de arbeiders, monddood te maken zullen ze ook niet aarzelen om de ordediensten tegen ons in te zetten.
De overheid speelt hierbij een dubbelzinnig en oneerlijk spel. Schoolverlaters zonder diploma bekomen bij onterimwerk geen recht op uitkering als hun contract niet wordt verlengd en de interimbureau's handelen naar willekeur. De moderne vorm van slavernij.
De uitgesproken rechtse overheid wil maar 1 ding en dat is een politiestaat. Eeuwigdurende Interims voor Jan met Pet en klassenjustitie zijn daar mooie voorbeelden van. De beschermheren van de uitgesproken rechtse overheid waaronder de rijken en de Politie zullen wel (veel) betere arbeidsvoorwaarden genieten. Wederzijdse beschermingsbelangen noemt men dat. En de Calimero-socialisten hebben zich gehuld in zelfbeklag. Voor wie moet Jan met de Pet dan nog stemmen ?
geen probleem met uitzendarbeid.voor mij een geschenk uit de hemel.
Ik herken heel veel waarheid in dit artikel . het misbruik is de orde van de dag . ik heb gewerkt in een 38 uur regime maar in werkelijkheid was het 50 uur en dan nog nooit een dag verlof mogen vragen , intimidatie enz enz ik moest noodgedwongen drie operaties ondergaan en wat denk je ze smeten me gewoon de straat op na een 6 maanden te werken op interim basis en dan nog eens 6 maand met een tijdelijk contract van 6 maand met de belofte ja hoor geen probleem maak u geen zorgen je krijgt een vast contract maar we zijn een groeiende firma en je contract zal zeker vast worden . rara na die operaties gewoon gedumpt en al mijn vakantie dagen kwijt en zelfs geen vergoeding niks nada noppes . het is 5 voor 12 om dit soort mafia eens aan te pakken . het zit hier vol van in W vlaanderen. Ik ben lid geworden van Pvda en mijn stem krijg je wees daar maar zeker van !