Exclusieve studie: ze zijn multimiljonair, maar dragen slechts 1,1% bij aan begrotingsinspanning

De regering beweert dat ze het kapitaal doet bijdragen aan de begroting 2017. In werkelijkheid is er maar een maatregel die gericht is op grote vermogens, en die brengt 31 miljoen euro op. Goed voor 1,1% van de totale begrotingsinspanning van 2,944 miljard. 

In zijn regeringsverklaring had eerste minister Charles Michel het over drie maatregelen die het kapitaal raken: “Vanaf 1 januari 2017 zal de roerende voorheffing stijgen van 27 naar 30%. De beurstaks wordt uitgebreid en het plafond verdubbeld. De interne meerwaarden zullen belast worden.” Die drie maatregelen leveren respectievelijk 385 miljoen, 76 miljoen en 31 miljoen euro op. In totaal 492 miljoen, of 16,7% van de totale begrotingsinspanning van 2,944 miljard. Niet bepaald gigantisch.

“Kapitaal belasten” is niet hetzelfde als “grote vermogens belasten”

Neem nu de roerende voorheffing, een belasting op aandelen, obligaties, kasbons, enzovoort. De regering-Michel trok die al op van 25 naar 27%, en wil ze nu op 30% brengen. Probleem met deze belasting is dat elke belastingplichtige hetzelfde tarief betaalt (net als bij de btw), ongeacht zijn inkomen. Een eenvoudige gepensioneerde die wat obligaties heeft, betaalt hetzelfde belastingtarief als iemand die tien keer meer verdient.

Grote vermogens slagen er vrij eenvoudig in om helemaal geen roerende voorheffing te betalen. Neem nu miljardair Albert Frère. Alle dividenden die hij haalt uit zijn enorme kluwen van holdings, zitten geconcentreerd in de moedermaatschappij van zijn rijk. Daar zit zijn gigantische rijkdom opgestapeld. Zijn dividenden komen dus toe in een vennootschap en de regels van de vennootschapsbelasting stellen financiële inkomsten vrij van belasting. Gevolg: Albert Frère betaalt nul euro roerende voorheffing.

1.600 euro beurstaks op een miljardenverrichting?

Een andere maatregel van de regering-Michel: de taks op beursverrichtingen (TOB) opeisbaar maken voor buitenlandse verrichtingen en het plafond van de taks verdubbelen. De plafonds gaan naar 1.600 euro voor aandelen en 1.300 euro voor obligaties. De bedragen worden nu wel verdubbeld, maar het feit dat er überhaupt een plafond is, maakt de TOB nog onrechtvaardiger dan de roerende voorheffing. Het belastingtarief voor een groot bedrag (hoger dan het plafond) is immers minder hoog dan het tarief op een bescheiden bedrag. Hoe groter de verrichting, hoe lager het tarief dus. Wat stelt een taks van 1.600 euro voor op een beursverrichting die om miljarden gaat?

Belachelijk lage opbrengst

En dan is er nog de derde maatregel, die gericht is op de interne meerwaarden. Het betreft een fiscale constructie waarbij iemand die een bedrijf bezit, er aandelen van kan verkopen aan zijn eigen holding, die hij speciaal daartoe heeft opgericht. Het is inderdaad niet de kleine spaarder die dergelijke constructies opzet, maar de opbrengst van de maatregel is belachelijk laag: 31 miljoen euro. Dat is amper 1,1% van de begrotingsinspanning voor 2017 (2,944 miljard) en een microscopisch klein deel van 0,008% van het vermogen van de 1% rijkste gezinnen van ons land (420 miljard). Kortom, het is maar een symbolische maatregel die moet dienen om 99% van de bevolking te doen slikken dat de besparingen bijna volledig op hun kap gebeuren.

Gedaan met symbolen, activeer de rijkdom

Symbolische maatregelen zijn nochtans niet wat de bevolking nodig heeft. Activering van de rijkdom, dat is wat we nodig hebben. En de opbrengst ervan moet hoog genoeg zijn om een alternatief te zijn voor de besparingen. Zoals met de miljonairstaks het geval is. De miljonairstaks zou acht miljard euro opbrengen en meerdere opiniepeilingen wezen al uit dat 80% van de bevolking de maatregel steunt. Econoom Paul De Grauwe (London School of Economics) merkt in De Morgen van 18 oktober op: “Een grote meerderheid van de Belgen is voor zo'n vermogens belasting. Het is merkwaardig dat de Belgische politieke klasse die meerderheid niet volgt. Ik kan alleen maar besluiten dat de politieke invloed van de grote vermogensin België groot is.”