#Factcheck14: PVDA-top 50 van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen: de algemene conclusie is correct

De VRT toetst onder de noemer #Factcheck14 de beweringen van politieke partijen aan de feiten. Over de jaarlijkse top 50 van de PVDA-studiedienst van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen, moet de VRT besluiten: “Elk jaar komt de PVDA op de proppen met een top vijftig van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen. De cijfers kloppen, zo blijkt, al brengt de PVDA enkel de vennootschapsbelasting in rekening. Maar de algemene conclusie is wel correct: de huidige belastingregels benadelen kmo's en bevoordelen multinationals.” Hieronder het dossier uit 2013. Oordeel zelf.

De volledige studie (2013) vind je hier.

Fiscale cadeaus worden door de regering(en) vaak verantwoord met het argument dat ze de werkgelegenheid stimuleren. Maar dat doen ze geenszins. Als we kijken naar de evolutie van het aantal jobs in de 1.000 bedrijven die vorig jaar het meest winst opstreken, stellen we vast dat het aantal effectieven tussen 2011 en 2012 daalde met 7%.

“In de vierde editie van de jaarlijkse PVDA-studie over de belastingen die bedrijven in ons land betalen, vergelijken we op drie domeinen de resultaten met die van 2012. De top 50 van de fiscale kortingen rangschikt de 50 bedrijven die in totaal de grootste fiscale korting kregen (alle fiscale voordelen samen), de top 1.000 van de winsten berekent het gemiddelde belastingtarief van de duizend meest winstgevende Belgische bedrijven, en de top 20 van de notionele interesten buigt zich over de twintig bedrijven die de meeste notionele interesten hebben afgetrokken”, licht Marco Van Hees, fiscaal specialist van de PVDA en auteur van de studie, toe.

“Los van de onvermijdelijke jaarlijkse schommelingen, stellen we vast dat de resultaten van dit jaar in dezelfde orde van grootte liggen als de resultaten van 2010, toen we deze studie voor het eerst uitvoerden. Dat blijkt het duidelijkst uit het belastingtarief van de duizend meest winstgevende bedrijven, dat ligt tussen de 4 tot 6%. En dat ondanks de ronkende verklaringen van de regering”, stelt Marco Van Hees. Deze studie bevestigt de conclusie die we ook al konden trekken uit de vorige edities: de grote bedrijven betalen in België belachelijk weinig belastingen.

Tabel 1 – Belastingtarief van de drie ranglijsten

Top 50 grootste fiscale korting2,65%
Top 1.000 meeste winst6,17%
Top 20 grootste notionele-interestaftrek5,45%

 

De top 50 van de grootste fiscale kortingen

“Onder ‘fiscale korting’ verstaan we het verschil tussen de belastingen die een bedrijf werkelijk betaalde en de belastingen die het zou moeten betalen tegen het normale tarief van 33,99%”, legt Van Hees uit.

De bedrijven uit onze top 50 maakten in 2012 samen bijna 30 miljard euro winst. Daarop betaalden ze 729 miljoen euro belastingen, wat neerkomt op een belastingtarief van 2,65%. In vergelijking met wat ze zouden betalen als hun winst aan het normale vennootschapsbelastingtarief (33,99%) zou belast worden, is dat een fiscale korting van 9,37 miljard euro. Bijna evenveel als de 10 à 11 miljard die de vennootschapsbelasting jaarlijks opbrengt. De afgelopen vier jaar bedroeg het gemiddelde belastingtarief van onze top 50 achtereenvolgens 0,57%, 1,04%, 1,78% en ten slotte 2,63%. Op het eerste gezicht misschien een aanzienlijke toename, maar een schommeling van ongeveer twee procentpunt op een totaal van vijftig bedrijven is verwaarloosbaar. Het tarief blijft minimaal.”

De fiscaal specialist van de PVDA maakt van de gelegenheid gebruik om de miljonairstaks opnieuw op de agenda te zetten. “Het feit dat de bedrijven van deze grote vermogens zo weinig belast worden, is een bijkomend argument om de miljonairstaks in te voeren. De miljonairstaks is een voorstel van de PVDA om de vermogens boven de 1 miljoen euro te belasten.”

De top 50 van de fiscale kortingen

PlaatsBEDRIJF (Groep - Nationaliteit van de groep)Winst 2012
(in euro)
Belasting
(in euro)
Korting
(in euro)
Tarief
1ANHEUSER-
BUSCH INBEV (AB InBev - België)
5.978.763.00026.0002.032.155.5440,00%
2INBEV BELGIUM (AB InBev - België2.977.269.00050.0001.011.923.7330,00%
3EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL (ExxonMobil - Verenigde Staten2.784.081.0000946.309.1320,00%
4GROEP BRUSSEL LAMBERT (Frère-Bourgeois - België)1.642.074.0000558.140.9530,00%
5DSM FINANCE BELGIUM (DSM - Nederland)1.445.546.0000491.341.0850,00%
6SOLVAY (Solvay - België)913.270.000-19.730.000330.150.473-2,16%
7JANSSEN PHARMACEUTICA (Johnson & Johnson - Verenigde Staten)724.431.0006.025.000240.209.0970,83%
8AG REAL ESTATE (Ageas België)621.109.8428.772.125202.343.1101,41%
9WIREFREE SERVICES BELGIUM (France Telecom - Frankrijk)499.612.8230169.818.3990,00%
10COBREW (AB InBev - België)485.314.000€ 3.473.000161.485.2290,72%
Totaal 29.901.299.231791.773.1739.371.678.4362,65%

 

De top 1.000 van de grootste winsten

Onze top 50 belicht specifiek die bedrijven die weinig belastingen betalen. In onze top 1.000 rangschikken we de bedrijven volgens hun winst, ongeacht hun belastingtarief. Die duizend bedrijven maakten in totaal 50 miljard euro winst en betaalden daarop 3,1 miljard euro belastingen, dat is een belastingtarief van 6,17%. Dat tarief bleef van 2009 tot 2012 min of meer stabiel, met een schommeling van een procentpunt rond een gemiddelde van 5%.

“Als argument om die lage belastingtarieven te rechtvaardigen wordt vaak aangehaald dat ze de werkgelegenheid stimuleren. Als we kijken naar de evolutie van het aantal jobs in die 1.000 meest winstgevende bedrijven, dan stellen we echter vast dat het aantal effectieven tussen 2011 en 2012 met 7% gedaald is. Het totale volume van voltijdse equivalenten van de top 1.000 daalde van 287.832 naar 268.186, ofwel een vermindering met 19.646 eenheden”, aldus Marco Van Hees.

De top 20 van de notionele interesten

De twintig bedrijven die de grootste notionele-interestaftrek noteren, trekken in totaal bijna 4,4 miljard euro af, wat een belastingvoordeel oplevert van ongeveer 1,5 miljard euro. Zij komen uit op een gemiddeld belastingtarief van 5,45%. “Dit enorme belastingvoordeel illustreert hoe ongelijk de notionele interesten verdeeld zijn. Kmo’s krijgen slechts de kruimels”, zegt de auteur van de studie. “Officieel werden de notionele interesten ingevoerd in 2005 om het eigen vermogen van bedrijven te bevoordelen. In werkelijkheid dienen ze als vervanging voor het fiscaal regime van de coördinatiecentra (de interne banken van de multinationals), dat werd ingevoerd in 1982, maar dat twee decennia later door de Europese Unie werd veroordeeld.”

Verder wijst Marco Van Hees op de enorme dividenden die de bedrijven uitkeren en die het eigen vermogen van de bedrijven leegzuigen. “En dat terwijl de notionele interesten er volgens de officiële uitleg net voor moeten zorgen dat dat eigen vermogen versterkt wordt. In 2012 deelden de bedrijven uit de top 20 liefst 3,26 miljard euro aan dividenden uit, dat is 60% van hun totale winst. Het jaar voordien was dat maar 17%.”

Besluit

“Wij pleiten dan ook meer dan ooit voor de afschaffing van de notionele interesten en voor de stopzetting van de vrijstelling van meerwaarde op aandelen”, besluit Marco Van Hees. “Geld van de gemeenschap wordt door vensters en deuren gegooid, het wordt eens tijd dat dat ophoudt. Met het geld dat de regering zo bespaart, kan ze haar bezuinigingsbeleid stopzetten. En kan ze op het vlak van fiscaliteit en economisch beleid een nieuwe weg inslaan.”