FAQ: Het #Turteltaksproces

De afgelopen jaren misbruikten multinationals de overheidssubsidies voor zonnepanelen. De regering wil de kost daarvan op de consument verhalen en voerde in maart 2016 de Turteltaks in. Peter Mertens en Tom De Meester (PVDA), spanden samen met meer dan 19.000 andere consumenten een proces in tegen de Turteltaks. Hoe staat het daarmee? Een update.

Hoeveel Turteltaks moet ik betalen?

Sinds 1 maart 2016 betaalt iedereen een jaarlijkse stroomtaks van 100 euro per gezin. Gezinnen die elektrisch verwarmen of bedrijven betalen nog meer. Wie meer dan 5.000 kilowattuur elektriciteit per jaar verbruikt betaalt 130 euro Turteltaks. Verbruik je meer dan 10.000 kilowattuur dan stijgt het tarief naar 290 euro. Vanaf 25.000 kilowatuur wordt dat zelfs 770 euro per jaar.

Wat hebben we al bereikt?

Het ontslag van minister Turtelboom is een concreet resultaat van de campagne tegen de Turteltaks. Knack schrijft: “Het is een algemene trend: de politiek heeft de grootste moeite om volgehouden verzet van onderuit te counteren. Het begrip Turteltaks werd bedacht door de PVDA. Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar: de PVDA die een topminister ten val brengt.”

Er komt ook een verlaging van de Turteltaks voor 11.000 gezinnen die elektrisch verwarmen en een verbruik hebben van meer dan 10.000 kilowattuur per jaar. Zij betalen voortaan geen 770 euro maar 290 euro Turteltaks. Een kleine toegeving, maar wel het resultaat van onze campagne!

De PVDA gaat verder met de campagne tot de Turteltaks helemaal weg is.

Turtelboom is weg. De Turteltaks ook?

Turtelboom mag dan al weg zijn, de Turteltaks is gewoon blijven bestaan. De Vlaamse regering heeft geweigerd om de Turteltaks af te schaffen. Er is maar één manier om de Turteltaks alsnog weg te krijgen: verzet van onderuit. Teken de petitie, en sluit je aan bij het Turteltaksproces. Doe zoals 17.000 anderen, en schrijf je in op www.turteltaksproces.be.

Ik verwarm elektrisch. Moet ik nog Turteltaks betalen?

Er komt een verlaging van de Turteltaks voor ongeveer 11.000 gezinnen die elektrisch verwarmen en een verbruik hebben van meer dan 10.000 kilowattuur per jaar. Zij betalen voortaan geen 770 euro maar 290 euro Turteltaks. Een kleine toegeving, maar wel het resultaat van onze campagne!

Hoeveel Turteltaks je precies moet betalen hangt van je verbruik af. Heb je elektrische verwarming en verbruik je meer dan 10.000 kilowattuur per jaar, dan betaal je 290 euro Turteltaks. Verbruik je minder dan 10.000 kilowattuur, dan betaal je 130 euro Turteltaks. Verbruik je minder dan 5.000 kilowattuur, dan betaal je 100 euro.

Hoeveel mensen doen al mee met het Turteltaksproces?

Alleen kun je niets, samen staan we sterk. We organiseren het verzet om de Turteltaks helemaal weg te krijgen. Meer dan 17.000 mensen schreven zich in voor het Turteltaksproces, dat eind 2016 start en begin 2017 wordt afgerond. We haalden ook al 10.000 euro steun op.

Ook Test-Aankoop heeft een proces ingespannen bij het Grondwettelijk Hof tegen de Turteltaks. De beide zaken, van de PVDA en van Test-Aankoop zijn gebundeld tot één proces.

Waarom stapt de PVDA naar de rechtbank tegen de Turteltaks?

De Turteltaks is in december 2015 door de Vlaamse regering door het parlement gejaagd en als wet in het Staatsblad gepubliceerd. Minister Turtelboom heeft daarbij een negatief advies van de Raad van State naast zich neergelegd. De Raad van State zegt uitdrukkelijk dat de Turteltaks ongrondwettelijk is. Daarom stappen wij naar het Grondwettelijk Hof om de wet te laten vernietigen.

Meer info.

Kunnen we het Turteltaksproces winnen?

Ja, absoluut. Met de Turteltaks voert de Vlaamse regering een taks in op het energieverbruik, terwijl de federale regering dat eerder ook al deed. Twee keer belasting heffen op hetzelfde is volgens de Grondwet verboden. Bovendien schendt de Turteltaks ook het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel. Alleenstaanden en gezinnen betalen in verhouding veel meer Turteltaks dan grote bedrijven. De 30 grootste stroomslurpers – grote multinationals – betalen zelfs helemaal géén Turteltaks. Ook dat blijft onrechtvaardig.

Meer info.

Hoe kan ik meedoen aan het Turteltaksproces?

Op www.turteltaksproces.be kun je je gratis registreren. Deelname is symbolisch. Je stapt dus niet ‘echt’ naar de rechtbank, en je zult ook niet persoonlijk opgeroepen worden voor het proces. Het #turteltaksproces is geen class-action. Een dergelijke procedure waarbij een grote groep consumenten samen naar de rechtbank stapt is jammer genoeg niet mogelijk bij het Grondwettelijk Hof. Wel zullen we de volledige lijst met deelnemers symbolisch aan de rechtbank overhandigen.

Moet ik proceskosten betalen?

Neen. Deelname aan het #turteltaksproces is symbolisch en volledig gratis. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden. Wil je het proces toch financieel steunen? Je milde gift is welkom op http://pvda.be/steun of rekeningnummer BE05 0011 1514 8675 met “Je naam + steun Turteltaksproces”.

Ik las in de krant dat de PVDA het Turteltaksproces al gewonnen heeft? Klopt dat?

Neen. Het Turteltaksproces is officieel gestart in mei, maar er moet nog een publieke zitting komen. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof in het Turteltaksproces wordt begin 2017 verwacht.

Wat is het verschil tussen het Turteltaksproces en het Zonnepanelenproces?

Sommige mensen verwarren het Turteltaksproces met het Zonnepanelenproces uit 2011. Het gaat om twee verschillende processen. Bij het Zonnepanelenproces besliste het Hof van Cassatie dat een verhoging van de energieprijs uit 2011 onwettelijk was en dat de mensen hun geld moeten terugkrijgen. Het is echter wachten op een definitieve uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel. Meer info over het Zonnepanelenproces vind je hier.

Heeft de PVDA een alternatief voor de Turteltaks?

Dat zal wel zijn! De PVDA becijferde een waterdicht plan waarbij de Turteltaks volledig geschrapt wordt en vervangen wordt door een bijdrage van Electrabel en de grote zonnepanelenplantages van Fernand Huts en co. Ook de subsidies voor geldverslindende biomassacentrales worden in ons plan stopgezet.

Meer info.