Op ManiFiesta voel je – in het klein en in één weekend – dat een andere wereld mogelijk is. En dat gedeeld geluk kan bestaan. (Foto Solidair, Antonio Gomez Garcia)

Feestelijk en vol engagement

David Pestieau

ManiFiesta komt eraan. In dit cruciale jaar krijgt het festival zijn volle betekenis. Feestelijk en vol engagement, zoals het is bedoeld.

Vol engagement tegen de concurrentiedrift die werkende mensen in een neerwaartse spiraal stort en die hen tegen elkaar opzet over hun loon. Die de werknemers uit privé opzet tegen de werknemers in de openbare diensten, die arbeiders opzet tegen bedienden, en intellectuelen tegen handarbeiders. Die ons met een “concurrentiepact” wil laten knielen voor de god van de competitiviteit, een god die alleen de multinationals zegent.

Vol engagement ook tegen onrecht. Volgens een nieuw Oxfam-rapport dreigt in ons land een op de vijf mensen in armoede en sociale uitsluiting te vallen. Intussen is het groepje superrijken het voorbije jaar met 8% gegroeid.

Vol engagement tegen de verdeeldheid en tegen het ieder-voor-zich. Aan zee, zullen we Frans en Nederlands door elkaar gebruiken. Zonder discriminatie. Ver van de clichés. We komen er gelijkgezinden tegen uit Genk en Bergen, uit Luik en Antwerpen, uit Brussel en Gent, mensen die dezelfde waarden van solidariteit en gelijkheid hooghouden. Hier vinden we de kracht om het nationalisme en de enggeestigheid de komende maanden tegen te houden.

Vol engagement voor de jeugd en de toekomst. Hier geen verbod op T-shirts met Che en geen dresscode zoals in Tomorrowland. Hier geen tabaksproducenten als sponsors, die gratis VIP-plaatsen bezorgen aan gewichtige politici. Hier geen Speedy Pass, zoals in Walibi, en ook geen GAS-boete voor wie confetti werpt. Maar wél vertrouwen in de jeugd en in haar bekwaamheid toekomst te maken.

Op ManiFiesta vinden we de kracht om het nationalisme en de enggeestigheid de komende maanden tegen te houden

Vol engagement voor gelijke rechten en voor vrede. ManiFiesta nodigt 50 Afghanen uit – 40 kinderen en 10 volwassenen – die in Elsene een gebouw bezetten uit protest tegen hun dreigende uitwijzing. We heten hen welkom op deze dag aan zee. Want wat voor een land is dat, dat bommen stuurt naar een ander land en weigert om zelfs maar enkelen van de slachtoffers op te vangen? Hier in Bredene moderniseren we geen atoombommen, zoals in Kleine Brogel. Hier geen oorlogstaal, maar ontmoeting tussen volkeren. Met bijvoorbeeld Adan Chávez uit Venezuela en uit de Verenigde Staten de voormalige presidentskandidate Cynthia McKinney. 

Vol engagement voor cultuur die de kant van het volk kiest. Zoals de Modena City Ramblers en Che Sudaka die een mix brengen van muziek en revolte. Zoals Tom Lanoye en Gérard Mordillat, schrijvers die het nationalisme en de bankiers te lijf gaan.

Onze sponsors, dat zijn jullie: het publiek, de vakbondscentrales en de ziekenfondsen, de 150 verenigingen met een stand, de leden van Comac en van de PVDA, de 1.000 vrijwilligers, allemaal samen in de weer om de mensen te beschermen tegen de crisis en om de wereld te veranderen. Hier beleef je, in het klein en in één weekend, dat een andere wereld mogelijk is. En dat gedeeld geluk kan bestaan. Grijp de kans om deze geest van ManiFiesta te proeven en naar uw smaak te kruiden. Kom ook!