Foto Solidair, Luc Vancauwenberge

Fiscale ambtenaren botsen frontaal met minister van Financiën

De vakbonden van de FOD Financiën hebben maandag 29 mei de Financietoren aan het Noord Station in Brussel geblokkeerd. Elke werknemer die wilde werken, kreeg informatie over het waarom van de actie. Mogelijk volgen er nog acties als minister Van Overtveldt (N-VA) niet met echte maatregelen over de brug komt.

De ambtenaren zijn de loze beloften over aanwervingen, polyvalentie, beter materiaal om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren en de grote fraude te kunnen aanpakken, meer dan beu.Marc Nijs van ACV Openbare Diensten doet er in De Morgen geen doekjes om: “Er is onvoldoende personeel om de opgedragen taken te vervullen. Van 2010 tot 2016 verdwenen er 4.000 jobs, bij de controle Directe Belastingen en btw alleen al waren het er 3.000. Financiën is in staat van ontbinding.” De directie van de FOD komt zelf ook met cijfers, die de klacht van de vakbonden bevestigen: bij de controledienst van de personenbelasting zijn tussen  2013 en 2015 188 van de 502 arbeidsplaatsen verdwenen, bij de controle op de vennootschapsbelasting 195 van de 779 voltijdse jobs. In vergelijking met 2004 is het aantal ambtenaren zelfs met een derde gedaald", zo vertelt Hans D’Hondt van de FOD Financiën. Voor een deel komt dat door de digitalisering, maar lang niet helemaal. En ook de ambtenaren zelf stellen vast dat de werkdruk maar blijft stijgen.
“De kwaliteit van de controle gaat achteruit, wat dus goed nieuws is voor wie wil frauderen”, reageren de vakbonden cynisch.