G20: De elite vs. het signaal van solidariteit

Op 7 en 8 juli vindt in Hamburg de G20-top plaats. De leiders van de twintig machtigste landen ter wereld bespreken er de staat van de wereld, de economie, de geopolitiek … Maar terwijl de elite haar plannetjes opstelt, is er op straat een andere internationale samenkomst aan de gang. Activisten geven daar een signaal van solidariteit.

De G20 is de vergadering waarop de twintig machtigste leiders samenkomen. De aanwezige landen vertegenwoordigen ongeveer 90% van het wereldwijde bruto nationaal product. Europese landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn aanwezig, en ook de Europese Unie maakt deel uit van de G20. Sinds 1999 komt deze vergadering ongeveer een keer per jaar samen.

Op de vergadering spreken de wereldleiders over de wereldeconomie, handel, financiën, geopolitiek … De internationale topelite zet hier de lijnen uit van kapitalistische ontwikkeling. De toekomst van ons allemaal wordt er op bijzonder ondemocratische wijze besproken door een select clubje. Er zijn geen parlementaire debatten over de doelstellingen die op de G20-bijeenkomsten vastgelegd worden, en wat besproken wordt, is voor een groot deel geheim.

Op aandringen van het Duitse voorzitterschap van Angela Merkel wordt dit jaar een sterke focus gelegd op de ontwikkeling van het Afrikaanse continent. De vluchtelingencrisis speelde een belangrijke rol in deze keuze. De doelstelling is om “Afrikaanse landen te incorporeren in de globale economische dynamiek”. De Afrikaanse landen zelf hebben weinig inbreng, het enige Afrikaanse land dat vertegenwoordigd is in de G20 is Zuid-Afrika.

De eerste G20 met Donald Trump

De G20-top zal bovendien de eerste keer zijn dat Donald Trump naar Europa komt sinds zijn aanwezigheid op de NAVO-top. Het protest in Brussel met de #TrumpNotWelcome-betoging had zeker zijn effect. Donald Trump zegde zelfs een gepland bezoek aan Groot-Brittannië af uit schrik voor nieuwe protesten.

NO G20: protesteer mee

Tegenover de elitepolitiek die de neoliberale globalisering wenst verder te zetten, komen activisten uit meer dan honderd landen samen om een ander signaal te geven. Het platform NoG20 omvat organisaties en activisten uit de hele wereld en organiseert tijdens de top in Hamburg massaprotesten. Het platform wordt ondersteund door milieubewegingen, vluchtelingenorganisaties, sociale organisaties, politieke partijen … Het is daar dat de sociale en ecologische toekomst van onze planeet wordt verdedigd, niet in de zwaar beveiligde conferentiezalen van de wereldleiders. PVDA en Comac gaan dan ook mee protesteren tegen de G20 en roepen iedereen op om mee een sociale en ecologische toekomst te verdedigen in Hamburg.

Dit artikel komt uit het maandblad Solidair van juli  2017Abonnement.

Labels