Geen enkel gezin mag morgen minder kinderbijslag hebben

David Pestieau

De PVDA was en is tegen de splitsing van de kinderbijslagen. Hoe dan ook moet morgen de enveloppe voor kinderbijslagen behouden blijven. Niemand mag morgen minder kinderbijslag krijgen dan vroeger. Het geld daarvoor kan komen uit de miljonairstaks.

De zesde staatshervorming regelt de overheveling van de kinderbijslagen van het federale niveau naar de Gemeenschappen. Dat gebeurt onmiddellijk na de verkiezingen. Tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 is er een overgangsperiode waarin de toekenningsregels en bedragen van de huidige federale kinderbijslag ongewijzigd blijven.

752 miljoen euro minder...

Pas vanaf 2016 kunnen de Gemeenschappen sleutelen aan de huidige federale kinderbijslagen om een eigen kinderbijslagstelsel uit te werken. Maar de enveloppe met de budgetten voor de over te hevelen kinderbijslag wordt beperkt tot 87 % van de huidige uitgaven. Deze besparing betekent dat de Gemeenschappen de komende jaren een extra budgettaire inspanning moeten doen om de gezinnen dezelfde kinderbijslag als vandaag te garanderen.

In hun berekeningen verbergen de meeste partijen deze besparingen en
doen alsof ze nog over evenveel middelen zullen beschikken als vandaag.

Het totale budget van de kinderbijslagen bedroeg in 2011 bijna 5,8 miljard euro. Een verlaging van het overgehevelde budget met 13 % betekent dat de Gemeenschappen 752 miljoen euro minder middelen krijgen. Deze besparing is verdeeld als volgt: 411 miljoen euro voor Vlaanderen, 83 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 254 miljoen euro voor het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap) en 4 miljoen voor de Duitstalige Gemeenschap.

In hun berekeningen verbergen de meeste partijen deze besparingen en doen alsof ze nog over evenveel middelen zullen beschikken als vandaag.
Ze zullen dus keuzes moeten maken. Ofwel besparen op de kinderbijslagen ofwel het geld elders gaan halen.
 

160 euro voor baby, 300 voor +18-jarige

De PVDA was en is tegen de splitsing van de kinderbijslagen. Hoe dan ook moet morgen de enveloppe voor kinderbijslagen behouden blijven. Niemand mag morgen minder kinderbijslag krijgen dan vroeger. Het geld daarvoor kan men bekomen via de miljonairstaks.

De kinderbijslagen moeten berekend worden op basis van de kosten voor
een kind.

De kinderbijslagen moeten berekend worden op basis van de kosten voor een kind. Zowel de Gezinsbond als haar Franstalige tegenpool pleiten voor gelijke bijslag voor elk kind en een stijging van de bijslagen volgens de leeftijd: van 160 euro voor een baby tot 300 euro voor een plus achttienjarige. Daarnaast een supplement voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen en voor gehandicapte kinderen of wezen.