Actie van het platform “Belfius is van ons” voor de hoofdzetel van Belfius. (Foto www.belfiusisvanons.be)

Gemeenteraad Zelzate stemt voor Belfius als openbare bank

auteur: 

Geert Asman

Het middenveldplatform “Belfius is van ons” (www.belfiusisvanons.be) riep alle gemeenteraden van ons land op om een standpunt in te nemen tegen de privatisering van Belfius en vóór Belfius als openbare bank. In het Oost-Vlaamse Zelzate nam de PVDA het initiatief om dat te doen. Met succes.

Het standpunt van “Belfius is van ons” sluit aan bij wat ook de PVDA verdedigt, waarbij de overheid kiest voor de weg van een openbare bank 2.0 voor Belfius. Zie het PVDA-persbericht “Belfius: een stap achteruit of een openbare bank 2.0?” van 26 april 2017.

PVDA Zelzate zette de vraag van het middenveldplatform als punt op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 18 januari. De lokale PVDA-fractie schatte vooraf in dat er een waterkans was dat de motie zou worden goedgekeurd.

PVDA-raadslid Steven De Vuyst leidde het agendapunt in: "In tegenstelling tot de private banken die in sneltempo hun lokale filialen sluiten en de dienstverlening afbouwen, zoals dat het geval is in Zelzate-West, zou een publieke bank opnieuw kunnen inzetten op lokale verankering met degelijke persoonlijke dienstverlening.”

“Een publieke bank kan op lange termijn plannen en kredieten voorzien om reële economische, sociale en ecologische noden te vervullen in tegenstelling tot de privé-banken die voornamelijk investeren in datgene waar op de kortst mogelijke termijn zoveel mogelijk rendement te verwachten valt. Voor Zelzate betekent dit dat we met goedkope kredieten terug kunnen investeren in de publieke ruimte en het herstel van wegen en voetpaden”, aldus De Vuyst.

Meerdere raadsleden van de meerderheid (Open Vld, N-VA en CD&V) waren niet ongevoelig voor de oproep en onthielden zich bij de stemming, waardoor de motie uiteindelijk met een nipte meerderheid werd goedgekeurd. De motie zal nu overgemaakt worden aan de Belgische regering.

De integrale motie over de privatisering van Belfius:

In 2011 kocht de Belgische staat het Belgische deel binnen de Dexia groep voor 4 miljard euro. Enkele maanden later kreeg de bank een nieuwe naam: Belfius. De Dexia groep vond in 1996 zijn oorsprong in een fusie van het Gemeentekrediet van België en het Franse Crédit Locale, beide banken gespecialiseerd in de financiering van lokale besturen. De overname van Bacob-Artesia in 2001 versterkte de aanwezigheid van Dexia in de social-profit sector. Belfius erft bijgevolg een lange traditie van financiering aan lokale besturen en openbaar beleid. De naam Belfius vertaalt letterlijk deze realiteit: Belfius = BELgium FInance US.

Ook vandaag investeert Belfius nog een derde van zijn investeringsportefeuille (die zowat 90 miljard euro bedraagt) in de publieke sector, hoofdzakelijk in lokale besturen. Het lot van Belfius Bank is daarom van groot belang voor de steden en gemeenten.

Vanaf zijn aantreden liet minister van Financiën Johan Van Overtveldt verstaan dat hij Belfius wilde privatiseren. De beslissing van de regering tot een gedeeltelijke beursgang viel in juli 2017, zonder voorafgaand maatschappelijk debat en is voornamelijk gestoeld op het dogma dat het niet de taak van de staat is om een bank te besturen.

Het mantra dat bankieren “geen taak van de overheid” is, is een dogma. De academische literatuur en buitenlandse voorbeelden wijzen uit dat een efficiënte en veilige publieke bank perfect mogelijk is, en een duidelijke meerwaarde kan bieden voor de nationale economie en samenleving.

Bovendien kan een Belgische publieke bank een maatschappelijke opdracht meekrijgen, en middelen voorzien voor broodnodige investeringsprojecten of om de transitie naar een sociaal-ecologische maatschappij mogelijk te maken.

Ten slotte is het voormalige Dexia gered met overheidsgeld en werden de verliezen van het onverantwoord speculeren afgewenteld op de gemeenschap. Nu de bank gesaneerd is wordt ze terug klaargemaakt voor de beurs en zullen de winsten terug worden geprivatiseerd. Dit is onrechtvaardig, want als het slecht gaat, dan moet de staat bijspringen en als het goed gaat dan verdwijnen de winsten in de zakken van de aandeelhouders.

De gemeenteraad van Zelzate verzoekt de Federale regering daarom:

  • de beslissing tot de gedeeltelijke privatisering van Belfius te herzien en Belfius in publieke handen te houden;
  • een maatschappelijk debat te openen over het mandaat van Belfius als publieke bank en het beheer ervan.

PVDA roept alle gemeentebesturen op ook een dergelijke motie goed te keuren en zo een sterk signaal te geven aan de regering.

Commentaar toevoegen