Geneeskunde voor het Volk lanceert campagne Red de Sociale Geneeskunde

auteur: 

Webredactie

Minister van Volksgezondheid De Block houdt niet van wijkgezondheidscentra. Ze wil er geen nieuwe en de bestaande wil ze kortwieken. Geneeskunde voor het Volk gaat in de tegenaanval met een eigen campagne.

Ontdek de nieuwe campagne van Geneeskunde voor het Volk: www.reddesocialegeneeskunde.be

Al sinds 2017 bespaart minister van Volksgezondheid Maggie De Block op wijkgezondheidscentra (zie kader onderaan), maar nu gaat ze nog een stap verder. Ze wil nu ook een audit bij alle wijkgezondheidscentra. Nota bene uit te voeren door KPMG, een privébedrijf dat hoort bij de grootste lobbygroepen voor privatisering van de gezondheidszorg in Europa. In Groot-Brittannië speelde KPMG een belangrijke rol in de privatisering van (de rendabele) delen van National Health Service.

De audit die minister De Block nu wil, is louter een manier om de afbraak van de wijkgezondheidscentra en hun sociale geneeskunde te rechtvaardigen. De plannen om te besparen liggen klaar (bronnen binnen het kabinet spreken over 10 à 20% op het totale budget), wat de audit ook brengt. De minister zoekt alleen nog naar de beste tactiek om deze besparingen te verkopen. Het mag duidelijk zijn dat het doel van deze audit van de wijkgezondheidscentra niet is om deze centra beter te laten werken.

Geneeskunde voor het Volk wil geen audit van Maggie De Block

Geneeskunde voor het Volk zal niet deelnemen aan deze audit. Omdat die  louter een middel is om een afbraak van onze visie op gezondheidszorg te verantwoorden. Omdat de forfaitaire geneeskunde ernstig in de problemen komt, als de minister haar besparingen kan doorvoeren. Want, inderdaad, voor veel kleinere centra volstaan de huidige budgetten amper om uit de rode cijfers te blijven. Als die nog verminderen, redden vele van hen het gewoon niet meer. Grotere centra zullen het met minder personeel moeten doen of zullen bestaande uitbreidingen moeten schrappen. Ze zullen bijvoorbeeld minder kunnen investeren in psychosociale zorg, terwijl die voor veel mensen levensnoodzakelijk is, of in hun verpleegkundige diensten, zoals begeleiding van diabetespatiënten en mensen met chronische longziekten. Door al deze ontwikkelingen tegen te houden zullen centra minder nieuwe patiënten kunnen inschrijven. Patiënten zullen moeten terugvallen op het systeem van prestatiegeneeskunde.

Wel voor een andere audit

Als er dan toch een audit moet komen, kan dat voor ons alleen op vier voorwaarden.

Ten eerste moet er ook een audit ook komen voor het systeem van prestatiegeneeskunde en de artsen-specialisten, met een vergelijking tussen de forfaitaire en prestatiegeneeskunde. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft in 2008 al zo’n vergelijkende studie uitgevoerd en de Commissie forfait van het Riziv vroeg vorig jaar dat het KCE opnieuw zo’n studie zou uitvoeren. Maar de raad van bestuur van het KCE weigerde.

Ten tweede willen we dat de audit onderzoek verricht naar uitkomsten en indicatoren die er toe doen in de gezondheidszorg zoals toegankelijkheid, kwaliteit van zorg, voorschrijven, verwijzing, preventie, multidisciplinair werken …

Ten derde moet de audit worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie, zoals het KCE, en niet door een privébedrijf dat gekend staat voor zijn lobbywerk voor de privatisering van gezondheidszorg.

Ten slotte vragen we dat de audit democratisch verloopt, dat wil zeggen met inspraak van de vier federaties van gezondheidscentra en de patiëntenorganisaties.

Minister even grote voorstander van centengeneeskunde als Orde

België geeft elk jaar 8 miljard euro uit aan artsenlonen. Amper 1,3 miljard euro gaat naar huisartsengeneeskunde, 6,7 miljard euro naar (vaak veel te hoge) honoraria van artsen-specialisten. Van die 8 miljard gaat er nog geen 2% (157 miljoen) naar wijkgezondheidscentra, waaronder Geneeskunde voor het Volk. Deze wijkgezondheidscentra staan al meer dan 45 jaar voor gratis eerstelijnszorg voor al hun patiënten. Die kunnen in die centra zonder geld terecht voor een huisarts, een verpleegkundige, een kinesist ...

Geneeskunde voor het Volk is bijzonder trots op haar interdisciplinaire centra, waar ze al meer dan 45 jaar aan progressieve geneeskunde doet en al meer dan 45 jaar opkomt voor de rechten van de patiënten. Dat is de organisatie niet altijd in dank afgenomen. Zo kreeg Geneeskunde voor het Volk van bij het begin te maken met de Orde der Geneesheren als vertegenwoordigers van liberale geneeskunde. Nu neemt de minister die rol over. In een studie van het KCE van 2008 werd de effectiviteit van de forfaitaire geneeskunde nochtans zeer overtuigend aangetoond.

De minister viseert dus in de eerste plaats de visie van GVHV en die van veel andere progressieve wijkgezondheidscentra op gezondheidszorg. Maggie De Block — zelf huisarts! — kiest er daarom bewust voor om opnieuw de hakbijl te zetten in het budget van deze centra. Tegen alle logica in, waarom toch?

Maggie De Block en heel deze rechtse regering staan voor een liberale visie op gezondheidszorg: privatisering en commercialisering. Dit toonde De Block al in haar andere besparingsplannen in de gezondheidszorg: minder personeel in de kinder- en jeugdpsychiatrie, beknibbelen op de budgetten van de ziekenhuizen waardoor die met minder personeel moeten werken … Ze verkiest de liberale of 'vrije' prestatiegeneeskunde waarbij de arts of zorgverlener wordt vergoed per prestatie of consult en de patiënt meer betaalt naargelang hij meer zorg nodig heeft. Die visie verwoordde haar partij, de Open Vld, bijzonder duidelijk in haar reactie op de opening van een wijkgezondheidscentrum in Menen: “forfaitaire geneeskunde leidt tot overconsumptie”, “geen vrijheid voor de patiënt” en “het aantrekken van kansarmoede” en dies meer. De liberale partij hanteert duidelijk een fundamenteel andere maatschappijvisie dan Geneeskunde voor het Volk.

Gezondheidscentra: kwaliteit voor een lagere prijs

De forfaitaire geneeskunde, waar het medisch centrum een budget krijgt per ingeschreven patiënt, staat daar lijnrecht tegenover: het is een solidair systeem, met solidariteit van rijk naar arm, van gezond naar ziek. Het is de meest sociale tak van de huisartsgeneeskunde. Die bovendien meer en meer nodig is: uit een Europese studie blijkt dat 8% van de Belgen gezondheidszorg uitstelt om financiële redenen. Ook de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk moeten dagelijks patiënten teleurstellen omdat ze volzet zijn. Zij voelen het elke dag.

Wijkgezondheidscentra staan ook kwalitatief verder dan solopraktijken of praktijken met enkel huisartsen. Het interdisciplinair samenwerken onder één dak met betaling via een maandelijks forfait is de toekomst.

De Block houdt niet van geëngageerde artsen

Daarnaast heeft Maggie De Block het moeilijk met het aspect actiecentrum van GvhV. Het voorbije jaar hebben we een succesvolle campagne gevoerd tegen de besparingen op medicamenten. Dat vond Maggie De Block niet kunnen. “Het is niet aan artsen om bussen naar Nederland te organiseren”, zei ze in het parlement toen we met 600 patiënten naar Nederlands trokken om daar goedkopere medicatie aan kiwiprijzen te kopen. Mede dankzij de acties van Geneeskunde voor het Volk viel ze van haar troon als populairste politica. Meer en meer mensen zien in dat haar beleid asociaal is.

Geneeskunde voor het Volk vraagt de verdere uitbouw van de forfaitaire geneeskunde en interdisciplinaire groepspraktijken. De praktijken verzetten zich principieel tegen de besparingen en de visie van Maggie De Block op gezondheidszorg.

Help ons om de besparingen te stoppen

Toen GVHV-artsDirk Van Duppen in juli een opinie publiceerde op Knack.be en in Le Vif, werd die van Knack 2.600 keer en die van Le Vif 6.000 keer gedeeld. Er kwamen ook tal van ongeruste reacties van patiënten. Het geeft een idee van hoeveel belang mensen hechten aan de goede geneeskunde van gezondheidscentra. En hoeveel steun ze daaraan geven.

De steun van de patiënten en de bevolking is opnieuw nodig om deze besparingen te stoppen. Daarom start Geneeskunde voor het Volk met een campagne Red de Sociale Geneeskunde. U kunt uw steun aanbieden op onze website en daar ook een boodschap voor Maggie De Block achterlaten.

 

Wijkgezondheidscentra beantwoorden aan reële behoefte
In tien jaar is het aantal wijkgezondheidscentra in België verdubbeld en gestegen tot 165. Ze verzorgen nu al 350.000 patiënten. Minister De Block wil die trend keren en de wijkgezondheidscentra terugdringen. Het budget voor 2017 hield eerst nog rekening met een stijging van het aantal patiënten in het systeem, maar bij de opmaak werd toch al 4% bespaard. Door geen nieuwe centra toe te laten, ook al stonden er verschillende klaar om van start te gaan en door het bedrag per patiënt dat de centra ontvangen, niet te indexeren. In juni 2017 ging minister De Block nog een stap verder en voerde ze een bijkomende besparing van 3,5% door. Geen enkel nieuw centrum kan nog geopend worden en de bestaande wijkgezondheidscentra die hun dienstverlening willen uitbreiden met diensten als kinesitherapie, krijgen daarvoor geen toelating.