#Graaidag2017, de dag waarop een CEO méér heeft verdiend dan U op een heel jaar

auteur: 

han Soete

De linkse PVDA roept maandag 9 januari officieel uit tot #Graaidag2017. Rond lunchtijd – na 5,7 werkdagen – zullen de CEO's van de Belgische beursgenoteerde bedrijven die dag al meer verdiend hebben in 2017 dan de gemiddelde werknemer op een heel jaar.

2,07 miljoen euro. Zoveel verdienen de CEO's van de Belgische beursgenoteerde bedrijven volgens de meest recent beschikbare cijfers (2015). Dat is 44 (!) keer meer dan het gemiddelde werknemersloon in ons land. Dat bedraagt 3.367 euro bruto per maand, of omgerekend 46.869 euro per jaar.

Na welgeteld 5,7 werkdagen heeft de gemiddelde CEO van een Bel20-bedrijf met andere woorden evenveel verdiend als de gemiddelde werknemer op een heel jaar. Gemiddeld, want sommige topmanagers verdienen nóg meer. Carlos Brito, CEO van ABInbev, is met 4,62 miljoen euro de allerbest betaalde ceo in België. Op de tweede plaats staat Jean-Christophe Tellier van biofarmagroep UCB, met 4,26 miljoen euro. 

"De loonkloof tussen CEO's van het grootbedrijf en werknemers is schrikwekkend groot geworden", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. "Wat mij vooral tegen de borst stuit, is dat de CEO's van het grootbedrijf zichzelf op één jaar tijd 17 procent loonopslag hebben toegekend, terwijl werknemers alweer te horen krijgen dat er nauwelijks geld is voor meer koopkracht. De elite bedient zichzelf, terwijl de regering de lonen van de werknemers in bedwang houdt. De regering legt een dunloon-plafond op. Dat wil zeggen dat de lonen van de gewone werknemers de komende jaren amper mogen stijgen. Maar tegelijkertijd is er nergens een sprake van een dikloon-plafond. De toplonen gaan gewoon door het dak."

Lees ook: “Modaal inkomen verliest volgende twee jaar 753 euro door nieuwe loonwet”

De regering werkt aan een nieuwe wet waardoor loonsverhogingen de komende twee jaar beperkt worden. De Belgische lonen zullen minder snel kunnen stijgen dan de lonen bij onze buurlanden.

 

De berekening

  • Het gemiddelde loon van een werknemer in België bedraagt 3.367 euro per maand (cijfer van 2014).
  • Over een jaar gerekend, en rekening houdend met eindejaarspremie en vakantiegeld, komen we zo op ongeveer 46.869 euro per jaar.
  • Het gemiddelde jaarloon van de Bel20-CEO’s bedroeg in 2015 2,07 miljoen euro.
  • Als we dat bedrag delen door het aantal werkdagen op een jaar (ongeveer 250) dan verdienen de CEO’s 8.280 euro per dag.
  • Dat betekent dat een CEO van de Bel20 na ongeveer 5,7 werkdagen al komt aan het gemiddelde jaarloon van een werknemer. (8.280 x 5,7 is ongeveer = 46.868)

Bronnen:

Commentaar toevoegen

Reacties

Hier wordt niet bijgezegd hoe groot het aandeel van aandelen(opties) is in het loon van deze topmanagers. Als hun bedrijf het goed doet, stijgt de waarde van hun aandelen, stijgt ook hun loon, maar wat belangrijker is, verbetert de economie in het algemeen, worden meer jobs gecreëerd en kunnen de lonen stijgen door de grotere vraag. Koop zelf aandelen van bv. ABInbev en maak voor uzelf uit of het zo eenvoudig is om mee te "graaien".
redenering van marc coucke he? geef mij meer geld en mijn tuinman en beerputuitkuiser gaan ook meer werk hebben. Ik wil eigenlijk ook 2.1 miljoen per jaar. dan geeft mijn garagist en reisbureau ook meer werk als ik meer uitgeef. ook goed voor de economie,he!
Of wat er zoal in een valies kan, als je in dit soort redeneringen vervalt... Naar mijn bescheiden mening gaan graaien en creëren niet hand in hand. Gelukkig maar ((-: Met een volle valies heb je maar één besogne: waar zet ik die valies? Hoe beveilig ik ze, met welk cijferslot..op welk eiland..? We hebben gezien waartoe ongebreidelde quants theorieën leiden. De mens is niet te herleiden tot een voorspelbaar robot. Het koopgedrag niet. De beurs niet. Dit soort economie zonder inspiratie, zonder gezicht is dood. De topdown economie is een onvrije markt en voedt slechts zijn zelf gecreëerde wanhoop. If you don't stand for anything you fall for everything. Met lege handen is het aan ons om mentale vrijheid uit te buiten. Waar wachten we nog op?
Schandalig. Nog erger is dat de top-rijksten zo rijk zijn dat ze in hun ganse leven nooit meer dan 1℅ van hun rijkdom benutten. De mensen die zeggen dat deze rijkste mensen ook rijkdom creëren voor de rest door jobs moeten echt eens leren hoe de economie werkt. Het verhandelen van aandelen fnuikt jobs want het moet steeds goedkoper zijn. De korte termijnvisie van 99℅ van de ceo's is er op gericht om tijdens hun termijn op te vallen, meer te graaien en nadien nog een beter betaalde positie te verwerven in een ander bedrijf. De tijd waar een ceo alles in zijn bedrijf heeft geleerd en daar een echte visie kan opbouwen voor de toekomst van het bedrijf is al lang verdwenen. Onderzoek wees in USA ook uit dat de "beste ceo's" die van bedrijf veranderden, vaak ook de slechtste zijn in het volgende bedrijf. Dit maakt duidelijk dat er geen enkele zekerheid is op basis van loon dat een top ceo in het volgende bedrijf ook zijn loon waard is. Er zou een binding moeten zijn tussen het laagste loon met al zijn voordelen en het hoogste loon met al zijn voordelen. Als een ceo dan meer wenst te verdienen dan zal hij ook aan die laagste lonen (die zijn succes maakten) moeten denken. Universitair geschoolden vinden zich ook vaak te goed voor die laagverdieners die meestal harder moeten werken. Ik zie het overal dat men hier op neerkijkt. Die mensen moeten maar eens naar undercover boss kijken. Ze zullen zien dat ze vaak deze jobs niet aankunnen. In bijna alle gevallen vinden ze nadien dat die laagste lonen te laag zijn en dat de hedendaagse druk ook op deze mensen ligt betreffende prestaties en benodigde kennis. Tot slot hoop ik dat er ooit een tijd komt waarin de top rijkste beschaamd zullen zijn betreffende de rijkdom die ze nooit gebruiken of zullen gebruiken te koste van iemand die elke maand moet cijferen om rond te komen. Deze mensen hebben ook maar 1 leven al is het vaak een leven zonder extra's, zonder vakantie en zonder hobby's.
vreugdedansen alom! werknemers krijgen in 2 jaar tot 1% opslag!!!!! Misschien nét genoeg om één maatregel van deze gangsterregeringen te betalen: de trutteltaks!
Ik ben dit hele circus van een regering beu het zijn allemaal bedriegers en hebben peut van de PvdA wacht tot het volk het begin te begrijpen en er dan een revolutie komt dat is mijn hoop dat het volk opstaat
Waarde, Jaja de GRAAIERS en met de ll. elites en achterban komen evenzo uit zulke stal & hebben vooral nu het rijk voor zich klaar gestoomd gezien de laatste beslissingen op hoog niveau met enkel kadootjes voor groot verdieners & naar de velen afbraak politiek v/d hard gestreden arbeidsverworvenheden v/d gewone man in de straat...is toch armzielig gezien hun status&laag machtsgebruik strategieën. Worden al hele tijd verder onderdrukt & geïnspireerd door ene andere religie toch...gezien het hanteren van spaarrente op gewone spaarboekjes voor particulieren zijn afgeschaft omdat enkel in hun visie private ondernemers aanspraak op maken...mooi inzicht toch hé...? Ander heikel puntje maar evenzo verwerpelijk alleen alom zonnepanelen investeringen van Ondernemingen is gezamenlijke verbintenis v/h kapitaal & met de opbrengsten v/d werklieden... daartegenover staat diezelfde man met spaarcentjes(in beste geval) in de straat alleen voor deze investeringen en betaald nogmaals voor deze grote heren...verdorie ni beschaamd...? Ciao Dan