Foto Solidair

Grote coalitie wil CETA goedkeuren in Europees parlement. Wij zeggen “neen”

In de commissie van het Europees parlement heeft de Grote Coalitie van traditionele partijen het CETA-vrijhandelsverdrag goedgekeurd. In het verleden is al gebleken dat parlementsleden nog van mening veranderen als ze merken hoe groot de druk van de bevolking is. We hebben nog enkele weken voor er in de plenaire zitting over het verdrag wordt gestemd. Het komt er nu dus op aan alle zeilen bij te zetten om dit schadelijke CETA tegen te houden. 

Een meerderheid van christendemocraten, liberale, en sociaaldemocraten, en verder ook nog een aantal conservatieve partijen, zoals de N-VA, heeft zopas in de Commissie voor Internationale handel van het Europees parlement haar zegen gegeven aan het CETA. Een antidemocratische beslissing die ingaat tegen de stem van de Europese burgerbevolking die de afgelopen maanden in groten getale op straat kwam tegen het verdrag.

De voorbije jaren is het nog gebeurd dat de zaken plots omkeren. We eisen meer dan ooit dat het CETA wordt ingetrokken

De voorbije maanden hebben we echter kunnen vaststellen dat enkele sociaaldemocratische europarlementsleden – onder meer Belgische en Franse – hun kar keerden. Waar ze eerst het CETA nog steunden, veranderden ze onder druk van het straatprotest en de hete adem van consequent links hun stem.

Er zijn nog paar weken te gaan voor de stemming in de plenaire zitting. Er is dus nog niks verloren.

De Europese fractie van unitair links (GUE/NGL), waar ook de PVDA deel van uitmaakt, is van plan verder te blijven mobiliseren. De voorbije jaren is het nog gebeurd dat de zaken plots omkeren. Het is nu dus meer dan ooit het moment om te eisen dat het CETA wordt ingetrokken.

De PVDA roept iedereen op om op 14 februari mee naar Straatsburg te komen en zich aan te sluiten bij “CETA Check”, een campagne om europarlementsleden via e-mail op andere gedachten te brengen. Meer info via https://stop-ttip.org.