Op 16 mei stonden we met 70.000 mensen in Brussel. Twee dagen later stak de regering haar pensioen met punten in de koelkast. (Foto Solidair, Fabienne Pennewaert)

Gwendolyn Rutten liegt erop los over uw pensioen

auteur: 

Kim De Witte

Als liegen en bedriegen strafbaar was, dan zat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten nu in de bak! “Niemand gaat pensioen verliezen”, zei ze op tv-zenders en in zowat alle kranten eind 2017. “Wie langer werkt, krijgt zelfs meer pensioen”, klonk het. Maar Knack komt nu met concrete cijfers en wat blijkt? Boerenbedrog!

Knack nam het wetsontwerp over de zware beroepen onder de loep en liet concrete gevallen berekenen. Hou je vast.

  • Een brandweerman verliest zomaar eventjes 109 euro netto pensioen per maand, zelfs als hij 2,5 jaar langer werkt
  • Een politieagent verliest 135 euro netto pensioen per maand, zelfs hij 2,5 jaar langer werkt
  • Een leerkracht verliest 290 euro netto pensioen per maand. Als hij doorwerkt tot 67 jaar, dan verliest hij nog altijd meer dan 50 euro pensioen per maand!
  • Een poetsvrouw of een verpleegkundige in een openbaar ziekenhuis verliest 600 euro per maand, omdat hun pensioen als ambtenaar volledig zal worden afgepakt; zij zullen het armoedepensioen krijgen van een werknemer uit de privésector.

Regering bespaart 182 miljoen op ambtenarenpensioenen en geeft 17 miljoen aan zware beroepen

De Inspectie van Financiën berekende de opbrengst van dit deel van de pensioenhervorming. De regering bespaart 182 miljoen euro per jaar op het pensioen van de brandweermannen, de politieagenten, de leerkrachten, de verpleegsters en de poetsvrouwen in de openbare ziekenhuizen en zorgcentra. Voor de zware beroepen geeft ze 17 miljoen euro terug. Minder dan een tiende. Met andere woorden: peanuts in vergelijking met wat ze bespaart.

Ambtenarenpensioenen zijn niet te hoog, die van privé zijn te laag

De pensioenen van de meeste ambtenaren zijn niet te hoog. Gemiddeld bedragen die 1.600 à 1.700 euro netto per maand. Als N-VA, Open Vld en CD&V willen besparen, dat zij dan knippen in de pensioenen van hun ministers. Die bouwen meer dan 4.000 euro pensioen per maand op. Daar kan inderdaad wat vanaf. Maar verpleegsters, poetsvrouwen, brandweermannen, politieagenten, leerkrachten enzovoort moeten niet worden gestraft. Hun pensioen is niet te hoog. Dat van werknemers in de privé en kleine zelfstandigen is te laag. Daar moet iets aan gebeuren.

Iedereen weze gewaarschuwd, de regering wil ons verdelen: werknemers tegen ambtenaren, zelfstandigen tegen werknemers, mensen die nacht- of ploegenarbeid doen tegen mensen die overdag werken, jongeren tegen ouderen. Als wij in die val trappen, dan zijn we binnenkort allemaal de klos.

65 – 60 – 55

Daarom moeten we terug naar de hoofdzaak gaan. Alle beroepen zijn te zwaar om te werken tot 67 jaar! Breng de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar, zoals Canada en Polen al deden en nu ook Italië doet. Behoud het recht op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar en op landingsbanen vanaf 55 jaar. Pas dan kan er een eerlijke discussie zijn over de zware beroepen. Een bouwvakker die begon te werken op zijn 16de moet inderdaad op brugpensioen kunnen gaan op zijn 58ste. Dat is perfect betaalbaar, als we de welvaart eerlijker verdelen.

Hoe kunnen we zoiets afdwingen? Door opnieuw onze stem te laten horen. Op 16 mei stonden we met 70.000 mensen in Brussel. Twee dagen later stak de regering haar pensioen met punten in de koelkast. Dat moet ons toch vertrouwen geven. Eind september kunnen we opnieuw in Brussel staan. Met nog meer mensen, als we de bovenstaande informatie breed verspreiden. Want alle beroepen zijn te zwaar om te werken tot 67 jaar. Dat is een waarheid als een koe. De regering zal er naar moeten luisteren, vroeg of laat, willen of niet. Meer info via Knack.

Teken ook onze petitie op www.blijfvanonspensioen.be en help ons ze verder bekend te maken!