Op 16 mei stonden we met 70.000 mensen in Brussel. Twee dagen later stak de regering haar pensioen met punten in de koelkast. (Foto Solidair, Fabienne Pennewaert)

Gwendolyn Rutten liegt erop los over uw pensioen

auteur: 

Kim De Witte

Als liegen en bedriegen strafbaar was, dan zat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten nu in de bak! “Niemand gaat pensioen verliezen”, zei ze op tv-zenders en in zowat alle kranten eind 2017. “Wie langer werkt, krijgt zelfs meer pensioen”, klonk het. Maar Knack komt nu met concrete cijfers en wat blijkt? Boerenbedrog!

Knack nam het wetsontwerp over de zware beroepen onder de loep en liet concrete gevallen berekenen. Hou je vast.

  • Een brandweerman verliest zomaar eventjes 109 euro netto pensioen per maand, zelfs als hij 2,5 jaar langer werkt
  • Een politieagent verliest 135 euro netto pensioen per maand, zelfs hij 2,5 jaar langer werkt
  • Een leerkracht verliest 290 euro netto pensioen per maand. Als hij doorwerkt tot 67 jaar, dan verliest hij nog altijd meer dan 50 euro pensioen per maand!
  • Een poetsvrouw of een verpleegkundige in een openbaar ziekenhuis verliest 600 euro per maand, omdat hun pensioen als ambtenaar volledig zal worden afgepakt; zij zullen het armoedepensioen krijgen van een werknemer uit de privésector.

Regering bespaart 182 miljoen op ambtenarenpensioenen en geeft 17 miljoen aan zware beroepen

De Inspectie van Financiën berekende de opbrengst van dit deel van de pensioenhervorming. De regering bespaart 182 miljoen euro per jaar op het pensioen van de brandweermannen, de politieagenten, de leerkrachten, de verpleegsters en de poetsvrouwen in de openbare ziekenhuizen en zorgcentra. Voor de zware beroepen geeft ze 17 miljoen euro terug. Minder dan een tiende. Met andere woorden: peanuts in vergelijking met wat ze bespaart.

Ambtenarenpensioenen zijn niet te hoog, die van privé zijn te laag

De pensioenen van de meeste ambtenaren zijn niet te hoog. Gemiddeld bedragen die 1.600 à 1.700 euro netto per maand. Als N-VA, Open Vld en CD&V willen besparen, dat zij dan knippen in de pensioenen van hun ministers. Die bouwen meer dan 4.000 euro pensioen per maand op. Daar kan inderdaad wat vanaf. Maar verpleegsters, poetsvrouwen, brandweermannen, politieagenten, leerkrachten enzovoort moeten niet worden gestraft. Hun pensioen is niet te hoog. Dat van werknemers in de privé en kleine zelfstandigen is te laag. Daar moet iets aan gebeuren.

Iedereen weze gewaarschuwd, de regering wil ons verdelen: werknemers tegen ambtenaren, zelfstandigen tegen werknemers, mensen die nacht- of ploegenarbeid doen tegen mensen die overdag werken, jongeren tegen ouderen. Als wij in die val trappen, dan zijn we binnenkort allemaal de klos.

65 – 60 – 55

Daarom moeten we terug naar de hoofdzaak gaan. Alle beroepen zijn te zwaar om te werken tot 67 jaar! Breng de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar, zoals Canada en Polen al deden en nu ook Italië doet. Behoud het recht op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar en op landingsbanen vanaf 55 jaar. Pas dan kan er een eerlijke discussie zijn over de zware beroepen. Een bouwvakker die begon te werken op zijn 16de moet inderdaad op brugpensioen kunnen gaan op zijn 58ste. Dat is perfect betaalbaar, als we de welvaart eerlijker verdelen.

Hoe kunnen we zoiets afdwingen? Door opnieuw onze stem te laten horen. Op 16 mei stonden we met 70.000 mensen in Brussel. Twee dagen later stak de regering haar pensioen met punten in de koelkast. Dat moet ons toch vertrouwen geven. Eind september kunnen we opnieuw in Brussel staan. Met nog meer mensen, als we de bovenstaande informatie breed verspreiden. Want alle beroepen zijn te zwaar om te werken tot 67 jaar. Dat is een waarheid als een koe. De regering zal er naar moeten luisteren, vroeg of laat, willen of niet. Meer info via Knack.

Teken ook onze petitie op www.blijfvanonspensioen.be en help ons ze verder bekend te maken!

Commentaar toevoegen

Reacties

Doe de hele regering inleveren op pensioen, tot het max. Van een werknemer. Hetgeen daar ingehouden wordt kan verdeeld worden onder de privé en zelfstandigen. Iedereen gelijk voor de wet en de regering moet het voorbeeld geven ipv ons leugens wijs te maken. Denken die nu echt dat wij achterlijk zijn.
Als de pensioenhervorming er door komt zoals deze regering het wil is dat een ramp voor de meeste mensen!! Het is inderdaad zo dat de pensioenen voor mensen die in de privésector gewerkt hebben en de zelfstandige veel te laag zijn. Mijn ouders zijn landbouwer geweest,vader heeft ook nog meer dan 10 jaar als arbeider gewerkt, is maar 70 geworden en heeft niet veel van zijn pensioen gezien. Moeder moet het nu doen met een goede 1200€ ,dankzij dat vader nog gewerkt heeft als arbeider,anders was het nog minder! Wat gaat dat in de toekomst worden mensen? Ook dat werken tot 67 is ondoenbaar tenzij voor de ministers zelf natuurlijk en zij die zelf de lakens hebben kunnen uitdelen en anderen voor hun laten werken hebben. Kijk maar eens om u heen mensen ; hoeveel zijn er al niet die nog geen 60 zijn maar wel totaal opgebrand of versleten, vooral mensen die fysieke arbeid verricht hebben en zeer jong begonnen zijn. Ben bijna 58 en voel mij nu al een wrak , waar moet dit eindigen? Dit is de realiteit waar we voor staan en wat deze regering voor ons in petto heeft en natuurlijk ook Europa want zij leggen die druk op aan de lidstaten. Lang werken, ongeveer de helft van uw inkomen afdragen,van de overschot betaal je nog eens bijna 1/4 aan btw als je iets koopt en een aalmoes ontvangen als je het geluk hebt dat je uw pensioenleeftijd haalt (of tegenslag t'is hoe je het bekijkt) dat is onze beloning. Het is niet omdat we langer leven we ook in staat zijn om op een menselijke manier langer te werken. Zeer weinigen zullen in de toekomst nog op pensioen gaan in relatieve goede gezondheid en velen zullen goed op hun centen moeten letten om rond te komen! Zelfs als je wat bijeen hebt en je hebt het ongeluk veel zorg nodig te hebben als je oud bent is alles vlug opgesoupeerd. Je kan dan kiezen om in uw goede jaren zeer zuinig te leven en een flinke pot te sparen voor uw" oude dag" maar dan moet je u wel veel ontzeggen. Dat is dan de keuze die we moeten maken, plezant is iets anders en of je dan echt geleefd hebt is nog maar de vraag. Voor een Westers economisch land waar onze ouders, grootouders en mijn generatie van de jaren 50' en begin 60' hard gezwoegd en gestreden hebben is dit onwaardig! Mensen wordt AUB WAKKER EN LAAT HET NIET ZO VER KOMEN!! Ik kan maar niet begrijpen dat er bij de verkiezingen steeds zoveel mensen zich terug laten beet nemen door de mooi praatjes van de gevestigde politici. Laat u niet intimideren met de afgezaagde plaat van populisme, ondemocratisch,niet haalbaar enzv... Er zullen in de toekomst keuzes moeten gemaakt worden zodat de pensioenen wel betaalbaar zijn en iedereen op een verantwoorde leeftijd kan stoppen met werken en een waardig pensioen krijgt. Spijtig genoeg is de Europese commissie voor al deze gedachtengang en dit uitgestippeld toekomstige beleid voor een groot deel mede verantwoordelijk,er is een veel te groot verschil binnen de landen van de Unie ook op vlak van belastingen op arbeid, vennootschapsbelasting en noem maar op zodat de werkende mensen tegen mekaar uitgespeeld worden en men mekaar beconcureerd. Zolang men zelfs in Europa nog geen eengemaakt statuut kan bewerkstelligen wat wil je dan op wereldvlak klaar krijgen. Dat is het resultaat als de rijkdom op de wereld niet eerlijk verdeeld is en daar staan we helaas machteloos tegenover.
Waarom niet voor iedereen na een volledige beroepsloopbaan een zelfde pensioen? Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren: allemaal een zelfde pensioen om allemaal evenzeer 100% op pensioen te zijn. En ook voor politici dat zelfde pensioen: dan zorgen ze wel dat het hoog genoeg is.
Die politiekers die nu aan de macht zijn liegen er gewoon op los. Hun principe is : als je 1 000 000 nodig hebt , beter 1 000 000 keer 1 euro van iedereen dan 1 000 keer 1 000 euro van de rijksten. Rechtvaardigheid is wel iets anders !!
ik heb 43 jaar gewerkt. Gemengde loopbaan.Sinds 01/01/2018 op rustpensioen,medisch. laatste 18 jaar als treinbestuurder goederen gewerkt in aftakelend regime. Mijn pensioeninkomen nu is 1225 euro,voorlopig tot het deel van privéjaren erbij komt in 2019(?). Dat is dus bitter weinig om 43 jaar gewerkt te hebben waarvan 33 jaar in alle soorten regimes. Gevolg:o.a. hierdoor huis verkocht en anders gaan leven,wat een goede beslissing is geweest,maar toch...
De enige echte volkspartij is de PVDA!
Ik wacht nog steeds op het eerste voorstel om voor elke Belg hetzelfde pensioenstelsel te voorzien. Zeg dat al vele jaren en het zou het pensioendebat geloofwaardig maken. Het beste voorbeeld is Louis Tobback, hoeveel pensioen heeft hij danzij parlementslid, schepen, burgemeester, minister,... bijeen "gewerkt"? 8000 euro netto? Pensioen dient om waardig te leven, niet om uzelf te verrijken. De lagere inkomens zijn net het meest benadeelt. Ze krijgen een laag pensioen maar hebben vaak ook niet de kans om zelf te sparen, zoals pensioensparen wat toch maar een druppel op een hete plaat is. Maar ook kunnen deze mensen geen eigen woning kopen en profiteren van een belastingverlaging, en later moeten ze duur huren. Een huurpremie voor gepensioneerde zou ook een stap vooruit zijn. Plus kunnen deze mensen ook geen gebruik maken van tal van subsidies, zoals dienstencheques, de onderste laag betaald voor de rijkere. En bij ziekte of werkloosheid zijn de mensen met een laag inkomen dubbel gesjost doordat ze 65% van het bruto loon krijgen. Een mens vraagt af wat de socialisten al die jaren in de regering gedaan hebben. Hoe lang iemand kan werken is individueel te beoordelen. Er zijn mensen die tot hun 70ste en ouder blijven werken, voornamelijk omdat ze het graag doen en omdat ze op hun manier werken. Het debat zou eigenlijk van nul moeten beginnen. Ik heb het zelf meegemaakt, men verwacht dat je tegen een onmenselijk tempo werkt, maar een loopbaan is een marathon, geen sprint. Hier loopt het al ernstig fout bij ons. Als men een loopbaan van 45 jaar nastreeft moet men naar de werkdruk kijken en zorgen dat mensen niet opgebrand zijn na 30 jaar. Vervolgens moet men loopbaaneinde jobs hebben, dat kan in een andere functie of bij een andere werkgever. Eenvoudig voorbeeld: de postbode is +55 en telt af naar zijn pensioen maar in de dag komt er een twintiger een pakje afleveren met de postwagen. Pakjes leveren en postkantoren (vaak jonge mensen aan het loket) bedienen zouden perfect lichtere jobs zijn voor wanneer een postbode 55 jaar word. Als overheid, vakbonden en werkgever samenzitten kunnen ze zeker en vast een nationaal plan bedenken waar alle partijen voordeel bij hebben. En als dan de spelregels voor elke Belg hetzelfde is zal het ook makkelijker praten zijn langer werken.
Zeer uitzonderlijk toch even commentaar. Dit pensioendebat lijkt duidelijk een financiele operatie waar de Belg slachtoffer van is. Deze besparing is gewoon belachelijk laat staan onwettelijk. Vandaag verneem ik meer details van het Carrefour debat en afvloeiingen; hier wordt ik zecht ziek van. NIET akkoord. Rechtbank en alle middelen om dit rechtvaardig om te plooien. Ook het gerechterlijk systeem dient hier correct ingezet in te worden of blijven. Dit kan echt zo niet verder. Mijn familie zaliger waren nu mijn leeftijd of de generatie vijftigers op pensioen, brugpensioen, aankomend enz enz. En bovendien de juiste bedragen. Waarom wordt ik benadeeld ?