Beelden De Kamer

Hedebouw tegen de premier: “U verdoezelt racistische uitspraken”

auteur: 

Ruben Ramboer

Premier Michel kreeg donderdagmiddag in de Kamer heel wat vragen op zijn bord over de uitspraken van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter noemt racisme “relatief” en legt de schuld van de discriminatie bij de slachtoffers. Ook PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw legde de premier op de rooster.

“Dat racisme relatief is, zijn erge woorden”, sprak PVDA-volksvertegenwoordiger Hedebouw tegen de eerste minister tijdens het vragenuurtje. “Het betekent dat de slachtoffers van discriminatie zelf verantwoordelijk zouden zijn voor wat met hen gebeurt op de arbeidsmarkt en de huurmarkt. Racisme is niet relatief, het is objectieve realiteit. Racisme bestaat. Discriminatie bestaat. U moet maar eens op Twitter kijken naar #DailyRacism: tientallen, honderdtallen getuigenissen van discriminatie!”

Hedebouw bewijst met cijfers. Een op de drie mensen met een vreemde familienaam is slachtoffer van discriminatie op de huurmarkt. En de werkloosheidsgraad bij mensen van buitenlandse komaf ligt vijf maal hoger dan bij mensen van Belgische komaf. “Ons land is internationaal al meerdere malen aangeduid als een probleemland in dat verband. Laten we de werkelijkheid onder ogen zien: wij leven in een land waar er heel veel discriminatie is. En de uitspraken van De Wever betekenen groen licht voor verdere discriminatie”.

Michel zweeg in alle talen over De Wever

Niet alleen die discriminatie stoort Hedebouw, hij neemt ook de straffeloosheid op de korrel. “Sinds 2007 vonden een honderdtal kleine inspecties plaats op het vlak van discriminatie die hebben geleid tot één proces-verbaal. Vergelijk dat eens met het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid dat in dezelfde periode 120.000 controles uitvoerde.” Voor de PVDA-volksvertegenwoordiger moet de premier ferm afstand nemen van de uitspraken van De Wever en Francken, en moet hij de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt opdrijven.

“Racisme is een misdrijf, een ontoelaatbaar en onverdraaglijk misdrijf.” Daar liet de premier geen twijfel over bestaan. Ook bevestigt Michel dat de overheden op alle niveaus verantwoordelijkheid dragen inzake racisme en discriminatie. Maar voor de strijd tegen discriminatie beperkt Michel zich tot de verwijzing naar enkele vage passages uit het regeerakkoord. En over de uitspraken van De Wever en Francken zweeg Michel in alle talen. “Ik herinner eraan dat het regeerakkoord voorziet in de wil om legale en reglementaire maatregelen tegen haat en discriminatie wil evalueren en verbeteren. Alle burgers worden gelijk en vrij geboren. Dat is een van de fundamentele waarden in een rechtsstaat.”

Niet zo voor Hedebouw. “Dat is het probleem net. In België worden zonen en dochters niet vrij en gelijk geboren, en zeker niet de kinderen in de migrantengemeenschap. En discriminatie verergert de ongelijkheid.” De PVDA-volksvertegenwoordiger is kwaad. “Door uitspraken van een van uw ministers als ‘racisme is relatief’ hier niet ferm te veroordelen, dekt u ze toe!”

Waar is De Wever?

Het racismedebat volgde op de uitlatingen van De Wever in het programma Terzake enkele dagen terug. Volgens de burgemeester gaat het vooral met de Noord-Afrikaanse gemeenschap, en dan meer bepaald met de Marokkaanse Berbers, “zeer slecht”, maar dat “zijn heel gesloten gemeenschappen met wantrouwen tegen de overheid. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een Aziatische migrant in Antwerpen ontmoet die mij vertelde dat hij slachtoffer was van racisme. Kijk naar wie er in de gevangenissen zit en kijk naar de tewerkstellingscijfers. Daaruit blijkt dat we de verkeerde migratie hebben toegelaten”.

De Wever gaat daarmee regelrecht in tegen een ook door België ondertekende resolutie aangenomen op de wereldconferentie tegen racisme, georganiseerd door de Verenigde Naties in Durban (Zuid-Afrika). De resolutie legt de oorzaken van racisme bij slavernij en kolonialisme enerzijds en bij sociaaleconomische moeilijkheden anderzijds. “Eigen schuld, dikke bult” ,is wel typerend voor het conservatisme van De Wever die daarvoor inspiratie vindt bij een anti-Verlichtingsideoloog als Edmund Burke. De werkloze is verantwoordelijkheid voor zijn werkloosheid, de arme voor zijn armoede, de dakloze voor zijn dakloosheid.

Hedebouw haalde in het halfrond nog uit naar De Wever die uitblonk in afwezigheid. “Beste N-VA’ers, is het mogelijk dat De Wever te veel werk heeft met de afhandeling van de administratieve aanhouding van de tientallen mensen die gisteren opgepakt werden in Antwerpen omdat zij tegen racisme betogen?”