Foto Belga

Het echte bilan van de regering: meer winst dan ooit, meer onzekerheid dan ooit

“Zal Charles Michel ooit uit zijn gouden bubbel komen?” PVDA-volksvertegenwoordiger en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw hoorde in de woorden van de eerste minister opnieuw veel zaken die niet overeenkomen met de realiteit van de gewone Belg. Voor de linkse partij is het echte bilan van de regering dat er nog nooit zoveel winst is gemaakt voor de grote aandeelhouders en dat er nog nooit zoveel onzekerheid was voor de bevolking.

“Alleen voor de rijksten is er goed nieuws”, zegt Raoul Hedebouw. “Bedrijven hebben meer dan 12 miljard euro aan cadeaus gekregen en konden zo recordwinsten boeken. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van onze studiedienst. Als hij meer met de werkelijkheid in aanraking zou komen, zou de eerste minister zien dat de mensen dag na dag met steeds meer moeilijkheden te kampen hebben. Het aantal mensen die een leefloon ontvangen was nog nooit zo hoog de voorbije tien jaar. Als de winsten momenteel op een recordniveau staan, is dat omdat er geknabbeld is aan de lonen, die sinds het begin van de legislatuur 9 miljard euro verloren in het bruto binnenlands product.”

Raoul Hedebouw richtte zich tot de eerste minister: “Charles Michel begon zijn toespraak met een citaat van Nelson Mandela die het had over heuvels. Hij had zich beter laten inspireren door een ander citaat van Mandela: ‘Een natie moet niet worden beoordeeld op de manier waarop zij haar rijkste burgers behandelt, maar op haar houding tegenover haar armste burgers.’”

De realiteit van de mensen staat mijlenver af van de gouden bubbel van ministers

Maar om te weten waar het over gaat, moet je in contact staan met de werkelijkheid. “De leden van deze regering staan blijkbaar meer in contact met Engie Electrabel of de lobbyisten van Big Pharma dan met gewone werknemers”, stelt Hedebouw vast.
“Op het vlak van energie heeft de eerste minister grote woorden, maar geen concrete maatregelen om de energierekening van de werkende bevolking te verlichten. Wanneer wordt de btw op de elektriciteitsrekening verlaagd tot 6%? We zitten met een sociale noodsituatie. Die maatregel kan morgen al genomen worden, als de regering een minimum aan bezorgdheid voor haar bevolking zou hebben.”

Als de eerste minister het over gezondheid heeft, dan praat hij vooral over “Pharmavalley”. “Het regeringsbeleid bestaat dan ook uit op maat gemaakte afspraken met farmaceutische bedrijven. Honderdduizenden mensen moeten daardoor om financiële redenen gezondheidszorg uitstellen”, aldus Raoul Hedebouw.

Als Charles Michel zichzelf schouderklopjes geeft over de pensioenen en de zware beroepen, zegt hij niets over de duizenden werknemers die het niet meer aankunnen en die ziek gewerkt zijn. “Er zijn nu meer dan 400.000 langdurig zieke werknemers”, zegt de PVDA-volksvertegenwoordiger. “Een triest record. En Charles Michel negeert het feit dat hij hun leven nog moeilijker zal maken door de tijdskrediet voor hun zestigste te schrappen en door een echte jacht op de zieken te organiseren.”

Geen krachtige maatregelen voor klimaat

Uitgerekend op de dag dat het IPCC een alarmerend rapport over de noodzaak van een snelle overgang naar groene energie uitbrengt, kondigt Charles Michel aan dat hij het tempo van de kernuitstap wil vertragen. Hij durft zelfs te spreken van een “gecontroleerde kernuitstap”, terwijl de huidige situatie aantoont dat deze regering geen controle heeft over de energieproductie in België.

“Dit is een nieuwe klap in het gezicht van degenen die al jaren de alarmbel luiden over de klimaatverandering en pleiten voor ambitieuze en noodzakelijke maatregelen”, zegt Raoul Hedebouw. “Voor deze regering blijft het echter een taboe om een bedrijf als Electrabel in overheidshanden te nemen.”

Een regering in het defensief

De eerste minister ging al snel over tot het pensioendossier. Raoul Hedebouw: “We hebben nog niets gehoord over een van de grote projecten van de overheid: het pensioen met punten. Niet verwonderlijk, want de regering moest het dossier begraven onder druk van de sociale beweging. De tienduizenden mensen die in december vorig jaar, en in mei en begin oktober dit jaar in het hele land op straat kwamen, hebben laten horen dat ze niet langer willen werken voor minder pensioen.”

Deze sociale mobilisatie heeft de regering achteruit gedwongen met haar pensioen met punten. De PVDA zal natuurlijk aanwezig zijn voor de rest van het protest, op straat of in het stemhokje, om de gouden bubbel van de regering te doorbreken.

“Op 14 oktober kunnen de kiezers deze regering én het pensioenbeleid van vorige regeringen afstraffen. De mensen kunnen stemmen voor alternatieven die niet blind de liberale denkbeelden volgen, en ze kunnen links een flinke duw in de rug geven door in het hele land massaal op de PVDA te stemmen”, besluit Raoul Hedebouw.

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

Reacties

Eén lichtpunt in deze 'laffe' tijden, Raoul Hedebouw. Deze kerel moeten we koesteren, merci Raoul!
Ik steun volledig het feit dat er een "leefloon" bestaat. Maar eerstens zou ik dat een "niet doodgaan premie" benoemen, want leven kan je daar niet van. Meer en meer mensen moeten er gebruik van maken. Ook niet moeilijk als je ziet wat voor uitkeringen voor invaliditeit ze "uitdelen". Een mini-paaseitje met een super grote strik rond. Maar van die strik kan je niet je huishuur, dure elektriciteit, enz.. betalen. En waar komt dat "leefloon" dan wel vandaan. Juist van de belastingen die ook de lage loonverdieners moeten betalen. Of de ouderen die met een mini pensioentje ook nog eens een deel belastingen moeten afdokken. Heb je het zotter geweten : je geeft je geld elke maan aan een instituut, waar ze dan later je pensioen mee gaan betalen. Dus eigenlijk geef je je geld aan een soort "bank" om het later te kunnen afhalen. Waarom moeten wij dan HIEROP NOG BELASTINGEN BETALINGEN BETALEN. DAT ZIJN VERDOMME ONZE EIGEN CENTEN, WAAR ZIJ DIKKE LENINGEN MEE HEBBEN AFBETAALD !! ROTZAKKERIJ IN EEN CADEAUVERPAKKING ! Welk genie heeft dat ingevoerd ??