Foto Belga

Het houdt niet op! N-VA-Kamerleden graaien 93.360 euro vertrekpremie mee

Omdat de N-VA-ministers na hun ontslag opnieuw “gewoon” Kamerlid worden, moeten hun opvolgers hun zetel aan hen afstaan. Twee van hen krijgen een vertrekpremie van 93.360 euro bruto. De PVDA diende al een wetsvoorstel in om de hoge vertrekpremies van Kamerleden af te schaffen.

De N-VA-Kamerleden Johan Klaps en Renate Hufkens, die als opvolgers van de N-VA-ministers Jan Jambon en Theo Francken al van bij de start van de regering-Michel in de Kamer zetelen en hun zetel nu aan de ex-ministers moeten teruggeven, krijgen een vertrekpremie van 93.360 euro bruto, zo’n 60.000 euro netto. Een derde N-VA-Kamerlid - Wim Van der Donckt - krijgt “maar” 37.452 euro, omdat hij pas in maart 2017 is ingevallen voor Zuhal Demir, die toen staatssecretaris werd.

Ex-minister van Financiën Johan Van Overteldt kan zijn mandaat in het Europees Parlement niet opnieuw opnemen. Hij gaat daarom met 96.360 euro naar huis. Zijn jaren als minister worden namelijk gelijkgesteld met die van een Kamerlid. Op Radio één vond hij zo’n vertrekpremie “normaal voor iemand die vier jaar op de barricaden heeft gestaan”.

Het blijft verbazen wat deze heren voor zichzelf “normaal” vinden, terwijl ze veel minder voor werkende mensen - een leefbare werkloosheidsuitkering, een pensioen van 1.500 euro - als overdreven en niet-houdbaar bestempelen. Vlaams minister Vandeurzen vond zelfs de 480.000 euro die hij als vertrekpremie meekreeg – nadat hij op zijn 60 jaar zèlf was opgestapt  - ook maar normaal, “om de stap naar een nieuwe professionele loopbaan op een fatsoenlijke manier te kunnen organiseren”.

PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw was in het Parlement niet mals voor dit soort toestanden. Hij verwees naar het debat over de pensioenhervorming. “U hebt voor de werkende mensen toen de lat op 67 jaar gelegd, terwijl u zelf op 52 of 55 jaar kon vertrekken”. Hij was bijzonder duidelijk: “De politiek kan niet doorgaan met die twee snelheden.” En diende meteen een resolutie in om een discussie over de vertrekpremies te starten. Maar die werd – wat had je gedacht? – door een overweldigende meerderheid weggestemd.

PVDA: Maak van duurbetaalde Kamerleden gewone werknemers

Raoul Hedebouw en zijn PVDA-collega Marco Van Hees dienden ook een globaal wetsvoorstel in om de politiek met zijn voeten op de grond en dichter bij de werkende bevolking te brengen. In dat wetsvoorstel gaat het niet alleen over de vertrekpremies, want de kloof zit vooral in de basisvergoeding. Een Kamerlid verdient welgeteld 87.790 euro bruto per jaar of 7.315 euro per maand. Daar komt nog een onkostenvergoeding bij van 2.048 euro per maand.  Samen exact 9.363 euro per maand. Volgens berekeningen van het Crisp schiet daar voor een alleenstaand Kamerlid na belastingen nog altijd 5.950 euro per maand van over. Op 50 euro na dus 6.000 euro per maand. Netto. Sommige politici hebben het graag over de kloof tussen burger en politiek, maar over die kloof zwijgen ze meestal in alle talen.

Het wetsvoorstel van de PVDA zorgt er precies voor dat parlementsleden maximaal drie keer meer dan het gemiddelde werknemersinkomen kunnen verdienen. En dat ze na afloop van hun mandaat recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Raoul Hedebouw: “Wij willen dat het parlement vol komt te zitten met gewone arbeiders en bedienden, in plaats van advocaten en bedrijfsleiders.” Daarom is de PVDA erg voorstander om de lonen van de parlementsleden te verlagen en de niet-belaste onkostenvergoedingen af te schaffen. En ze wil het politiek verlof, waardoor ambtenaren hun job na een politiek mandaat opnieuw kunnen opnemen, uitbreiden naar werknemers naar de privésector. “Zo maken we van duurbetaalde parlementsleden gewone werknemers.”

 

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Kan de lijst van de tegenstemmers tegen het systeem vertrekpremies eens gepubliceerd worden.
Dit is gewoon hemeltergend. Maar ja, als men J.P. Sartre leest in 'L'Engrenage", dan ... Hoge tijd dat Sp.a en PVDA de krachten bundelen. L'Union fail la force" !!!
Als ge niet meer verkozen word of zelf opstap heb je geen recht op een vergoeding.(hebben meestal jobs op overschot).
Nagel op de kop en u kan er niet genoeg over doorbomen. Maar waar blijven de meme's genre " vertrek bij uw baas en ontvang 100.000 €, lukt het niet ? Ga voor de nva werken" ik zeg maar wat. Wat ik bedoel : er is véél méér mee te doen. En denk straks ook aan de euro-parlementariers /commissarissen. Vooral het ondoorzichtige van hun onkostenvergoedingen zijn weerzinwekkend. Europees Links heeft daar overigens nog niet te veel tamtam van gemaakt. Voor de rest sluit ik me aan bij dhr of mevr Mees : WIE heeft voor/tegen/onthouding gestemd ? En kan dan geen burger/brievencampagne tegen de mandatarissen in kwestie gestart worden ?
Kan er iemand mij uitleggen waarom er van een eindejaarspremie van 956 € bruto 55% afgehouden word...en waarom dat zij van meer dan 93000€ bruto dan 60000€ netto overhouden???? Daar wordt een mens toch wild van...wij worden op alles...echt alles belast in de hoogste categorie...en zij komen met alles weg....
In grote lijnen het eens met de voorstellen. Toch even de wenkbrauwen gefronst..... Ons parlement moet vol zitten arbeiders en bedienden i.p.v. advocaten en Ceo's ! Integendeel, in een democratie heb je een gezonde mix nodig. Dus, je uitspraak is een populistische uitschuiver of was het een boutade ?
Zoals we al meer dan honderd jaar weten : de politiekers zijn zakkenvullers. Maar je mag dat alleen denken & niet zeggen. Er zijn uitzonderingen. Toegegeven, maar vertegenwoordigen die 5 % v/d totaliteit. Een alleenstaand kamerlid verdient dus Euro 6.000 per maand NETTO ! Amai. Welke arbeider of bediende of winkel- & horeca personeel verdienen zoveel ?? G E E N !! Ze halen dat zelfs nog niet BRUTO ! En die laatste 2 werken dan nog heel wat uren bij in 't zwart, zodanig dat zij soms aan 70/80 uur per week werken. Zouden dus 2 inkomens moeten zijn ?? NIET DUS... Ge krijgt een aalmoes voor uw zwarte uren, en als je ze niet wil draaien, ligt ge buiten op de trottoir. Zelfs een kaderlid in een IT-bedrijf heeft geen Euro 6.000 NETTO PER MAAND, en die draaien ook gemakkelijk 60/70 uren per week. Zijn er lezers die regelmatig naar Villa Politica kijken. Wel ik doe dat af en toe wel. En hoeveel stoeltjes zijn er dan bezet ?? Ik denk als er 25 % aanwezig is, dat we hoog inschatten. "Ja" zeggen ze dan, maar we komen alleen als er iets besproken wordt over "onze bevoegdheid", of als we gevraagd zijn. Wat is dat nu voor BULLSHIT ! Moet ge als politieker niet op de hoogte zijn van veel zaken die de mensen aanbelangen. Vele dossiers kan je toch niet scheiden van andere. Bvb. Mobiliteit, dat gaat samen met milieu en financiën; enz.. Dus niet belachelijk doen hè !!! De tijd dat de kiezers nog alles geloofden is toch lang voorbij !! En inderdaad, Mr of Mevr. MEES ZO'N LIJST VAN ALLE VOORSTANDERS VAN ZO'N VERTREK PREMIE ZOU VERPLICHT MOETEN VERSCHIJNEN, IN DAGBLADEN, NIEUWS, INTERNET, EN GA ZO MAAR DOOR. Lonen van Ministers, parlements- & kamerleden moeten drastisch naar omhoog. Ook moet het gedaan zijn met alleen "dikke nekken" met een hoop poen en universitairen aan te stellen. Er zijn genoeg gewone bedienden en arbeiders die meer afweten van een bepaalde "branche" tegenover al wat er nu zit te zitten lullen. En jullie moeten mij ook eens uitleggen hoe het kan dat iemand een paar jaar minister van binnenlandse zaken is, en zomaar van de ene op de andere dag minister is van Financiën. Dat zijn toch 2 totaal verschillende dingen, en je kan die dossiers toch niet leren op een nachtje tijd ?????? Gelijk ze morgen een staalarbeider aan een weefgetouw zouden zetten. Politiek is een heel RARE, ONVERKLAARBARE ZAAK, MET VEEL ABNORMALITEITEN. En dat is dan nog heel proper gezegd hè !!!
Zelfs een kaderlid in een IT-bedrijf heeft geen Euro 6.000 NETTO PER MAAND? Ik werk in de IT en zelfs de kaderleden die ik ken hebben zelfs geen 6000 per maand BRUTTO. Overschat de IT sector zeker niet, de lonen zijn drastisch gezakt de laatste jaren en lonen van 3500 à 4000 euro brutto zijn normaal, al de rest zijn leugens.
Het is hemeltergend. Temeer omdat de dutskes niet zonder enig inkomen zouden vallen, want ze cumuleren die afscheidscadeaukes immers vrolijk met "terugval"-ambten als burgermeester, advocaat enz.. . En dan maar orakelen dat 1.100€/maand moet volstaan als pensioen, want men heeft toch een huis en wat spaargeld vergaard zeker .... Waarom die logica niet geldt voor de zeer geachte leden van de hoge vergadering zelf is mij niet duidelijk.
Van mij hoeft de premie nier weg maar maak hem conform met de werknemers. Premie word per maand uitgekeerd en gedurende die maanden mag men geen enkele functie bekleden ook niet andere mandaten of de premie vervalt. Is toch heel correct hè.
Vandaag krijgen ze een ontslagpremie. Binnenkort verkiezingen en met een beetje geluk zijn het dezelfde die terug de plak gaan zwaaien. Zo blijven ze bezig met het opsouperen van ons geld. Hoeveel keer kunnen ze een ontslagpremie krijgen? Wanneer gaan we eens een termijn bepalen die belet dat het steeds dezelfde gezichten zijn die in het parlement of de regering komen?
Pardon, men vertrekt daar en zetelt hier ? Weten ze daar of hier wel wat werken inhoud ! Gewone mensen ,zoals wij, kunnen het hen wel leren .
Schandalig !! Door ziekte ongewenst zit ik thuis, en wat krijg je als je al van uw 14 jaar werkt een peulschil. Ben ondertussen bijna 58 j wel heren hoop dat jullie nooit ziek worden.Want je mag nog zoveel geld hebben dan je wilt,je neemt het niet mee in je graf. Pensioenen net hetzelfde wij gewone werknemers moeten dit niet blijven pikken gvd van die graaiers!!