Het mes in uw aanvullend pensioen

auteur: 

Webteam PVDA

Op 1 oktober, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen, brengt de PVDA een nieuwe studie uit. Onder druk van verzekeringsmaatschappijen, is de regering van plan om rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen aan te passen. De gevolgen voor de werknemers zijn groot : ze kunnen zo een derde van hun pensioenkapitaal kwijtspelen.

Dowload de studie in PDF.

Momenteel zijn ongeveer zeven op de tien werknemers in het bootje gestapt van het aanvullend pensioen, om het wettelijk pensioen aan te vullen. Dat kan in een keer uitgekeerd worden, als kapitaal, of in schijven, als een lijfrente.

De regering-Michel-De Wever wil, onder druk van Assuralia, de rendementsgarantie op aanvullende pensioenen verlagen of afschaffen. De rendementsgarantie moet het aanvullend pensioen beschermen tegen de grillen van de markt.

De studiedienst van de PVDA heeft de concrete impact berekend die een verlaging van die gewaarborgde rente zou hebben op de betrokken werknemers.

“Een verlaging van de rendementsgarantie van 3,25% naar 1,5% betekent op lange termijn een verlaging van het minimale pensioenkapitaal met meer dan een derde”, legt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, uit

In deze studie worden drie concrete voorbeelden uitgewerkt :

1° Paul, 58 jaar oud en 40 jaar dienst in de scheikunde : De laatste 30 jaar bouwt hij aanvullende pensioenrechten op. Paul wou zijn aanvullend pensioenkapitaal oppakken over twee jaar, wanneer hij 60 wordt. Maar de regering wil daar dus een stokje voor steken en het kapitaal pas vrijgeven over vijf jaar, wanneer hij 63 wordt. “Als hij 63 jaar is, zal Paul een minimaal pensioenkapitaal trekken van 83.703 euro als de rendementsgarantie blijft zoals ze nu is. Als de regering de rendementsgarantie zou verminderen naar 1,5% voor alle dienstjaren, dan zou het minimale pensioenkapitaal waar Paul recht op heeft gelijk zijn aan 51.000 euro. Dat is maar liefst 30.703 euro minder”, aldus Kim De Witte.

2° Karim, 35 jaar oud en 10 jaar dienst als vertegenwoordiger : hij heeft een laag basisloon maar zijn werkgever stort 2.400 euro per jaar (200 euro per maand) in zijn groepsverzekering. Als de regering het minimumrendement herleidt tot 1,5%, dan zal het minimaal aanvullend pensioenkapitaal waarop Karim recht heeft met 59.640 euro verminderen.

3° Marie is 25 jaar oud en pas begonnen als onthaalmedewerkster. Haar werkgever stort 50 euro per maand voor haar aanvullend pensioen in een groepsverzekering (of 600 euro per jaar). Zijzelf stort ook 50 euro per maand in haar groepsverzekering (600 euro per jaar). Indien de regering de rendementsgarantie voor werkgevers- en werknemersbijdragen verlaagt naar 1,5%, dan zal het minimum pensioenkapitaal waar ze recht op heeft met 35.568 euro verminderen.

Kim De Witte: “Het aanvullend pensioen is loon. Veel werknemers zijn in het aanvullend pensioen-bootje gestapt met de belofte van een gegarandeerd minimumrendement. De afschaffing van de garantie is een inbreuk op de rechtszekerheid. Voor de PVDA mag dat percentage niet naar beneden.”

Andere keuzes zijn mogelijk en nodig

“Het lange termijn rendement op financiële markten ligt nog steeds hoger dan 3,25%. Meer pensioenzekerheid moet een doelstelling zijn van het huidige pensioenbeleid, zowel voor de wettelijke als de aanvullende pensioenen.”

Wat nog fundamenteler is: de pensioenen in België zijn laag. De pensioenkloof met de buurlanden bedraagt 11 tot 43 procent. De oorzaak ligt bij onze pensioenrechten, niet bij korter of langer werken. In plaats van de wettelijke pensioenen te versterken, bouwt de regering-Michel-De Wever ze verder af: de pensioenbonus werd afgeschaft (179,4 euro minder pensioen per maand voor iedereen die actief blijft tot de leeftijd van 65 jaar), gelijkgestelde periodes worden afgeschaft (loopbaanonderbreking en bepaalde vormen van tijdskrediet), het gezinspensioen wordt hervormd, het ambtenarenpensioen wordt afgebouwd en een puntensysteem zal worden ingevoerd, dat de pensioenen systematisch zal verlagen.

Kim De Witte : “Andere keuzes zijn dan ook nodig en mogelijk. Eén op vijf ouderen in België leeft in armoede. Dat voor het derde rijkste land ter wereld. Er is genoeg voor iedereen. Die rijkdom is de afgelopen 15 jaar nog eens met 40% gestegen. Sterkere pensioenen zijn dan ook perfect betaalbaar indien we de welvaart wat eerlijker verdelen."

Om een compleet andere pensioenpolitiek te verdedigen, steunt de PVDA de oproep van de vakbond om op 7 oktober op straat te komen.

Commentaar toevoegen

Reacties

Bijkomend pensioen is een privilege van de grote bedrijven,en ik begrijp niet waarom uw organisatie in het vuur springt.Zelf werkte ik in een onderneming waar geen sprake was van bijkomend pensioen ,jaarlijks heb ik zelf Aan pensioensparen gedaan kreeg op het einde van de rit 35000 (min 10 % voorheffing) euro,zelf voor gespaard, en belasting op betaald .Het is geen uitzondering dat grote bedrijven waaronder banken een deel van het loon in pensioensparen word gestort,het is dan ook niet uitzonderlijk dat deze mensen een paar honderd duizend euros ontvangen bij pensionering. Het zou dan ook maar normaal zijn dat iedereen de keuze had om een deel van zijn wedde in een soort pensioenfonds te storten en ook te kunnen genieten van het belastingsvoordeel op de gestorte premies.