Foto Solidair, Karina Brys

Het rookgordijn van de taxshift: meer taksen, en cadeaus voor wie er geen nodig heeft

Vorige woensdag 7 oktober betoogden meer dan 100.000 mensen om aan te geven dat ze de besparingsmaatregelen meer dan beu zijn. Uit een recente peiling blijkt dat 84% van de Belgen denkt dat de taxshift van de regering geen positieve impact op de koopkracht zal hebben. De meeste Belgen trappen niet in de verhaaltjes van de regering en ze hebben gelijk.

“De regering belooft iedereen 100 euro per maand. Maar pas binnen drie jaar, juist voor de verkiezingen”, stelt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, vast. “Maar komt die 100 euro extra er? Misschien, misschien ook niet. En als ze er komt, zeker niet voor iedereen. De man die het belooft, premier Charles Michel, boezemt ook niet al te veel vertrouwen in. Hij noemde in 2013 de verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent een ‘vooruitgang’, maar doet nu juist het tegenovergestelde. Hij beloofde voor de verkiezingen ook om geen indexsprong door te voeren, maar die kwam er toch. Hij vertelde dat de pensioenleeftijd niet zou verhoogd worden tot 67 jaar, en deed het dan toch.”

Waar zijn die 100 euro naartoe? 

De PVDA-voorzitter betwist de berekeningen van de regering: “Waar is die 100 euro? Nergens! Alleen al met de verhoging van de btw op elektriciteit en de verhoging van accijnzen zal een gezin met twee kinderen elk jaar meer dan 600 euro inleveren. Die 600 euro komt bovenop die andere 1.200 euro inleveringen, het effect van de indexsprong.”

Peter Mertens: “Liberalen en nationalisten roepen allemaal: ‘Minder belastingen, minder belastingen, minder belastingen.’ En wat hebben we gekregen? Meer taksen, meer taksen, meer taksen, minder diensten en minder koopkracht.”

De nieuwe taksen die de regering invoert, zijn bovendien sociaal onrechtvaardig. Het is zoals econoom Thomas Piketty het verwoordde: “Een consumptiebelasting is een belasting van de 19de eeuw, niet van de 21ste eeuw. Een indirecte belasting, zoals de btw, is vlak en gelijk voor iedereen. Kenmerkend is dat de belasting zwaarder weegt voor lage inkomens, omdat de hoge inkomens niet alles consumeren wat ze hebben.” 

Wie weinig heeft, betaalt voor wie al veel heeft

De echte winnaars van de begroting zijn in de eerste plaats de grote bedrijven. Bovenop de indexsprong en de meer dan 960 miljoen aan verminderingen van sociale bijdragen die de regering-Di Rupo hen al had toegekend, voegt de regering Michel-De Wever daar nog twee miljard euro aan vermindering van de patronale bijdragen aan toe. Wie het al niet breed heeft, mag via een waaier aan taksen opdraaien voor de cadeaus aan wie al veel heeft.

“Wij hebben begin deze week nog bekendgemaakt dat de regering 6,5 miljard euro extra cadeau doet aan de 50 grootste belastingontwijkers. Het gaat om keuzes. Nu speelt de regering Sinterklaas voor wie het niet nodig heeft. De averechtse taxshift van de regering moet verdwijnen. Het is hoog tijd voor een echte vermogensbelasting, een miljonairstaks. Dan kunnen we opnieuw investeren in de samenleving, en van een ik-samenleving opnieuw naar een wij-samenleving gaan”, besluit Peter Mertens.