Foto Solidair, Vinciane Convens

Het sociaal verzet gaat door ondanks druk van regering

Het ACV keurde met een zeer kleine meerderheid het sociaal akkoord over de loonmarge voor 2015-2016 goed. Maar het verzet gaat door. ABVV en ACV gaan samenwerken aan een nieuw actieplan. In gemeenschappelijk front.

De twee grote vakbonden gaan de komende dagen samenzitten om een nieuw actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront uit te werken. Alle actievormen liggen op tafel, ook stakingen. Dat werd vanmorgen beslist op het Federaal Comité van het ABVV én op de Nationale Raad van het ACV. Op die Nationale Raad keurde het ACV met een zeer kleine meerderheid het sociaal akkoord over de loonmarge voor 2015-2016 goed. Toch zal dit het ACV niet weerhouden om het asociaal beleid van de regering-Michel-De Wever verder op de korrel te nemen rond andere punten, zoals de indexsprong, de eindeloopbaanproblematiek, de besparingen in de openbare diensten en de weigering van de regering om de lasten eerlijk te verdelen.

De lancering van een nieuw actieplan, de mobilisaties bij de openbare diensten en de aankondiging van een grote burgerparade op 29 maart (van Hart boven Hard en Tout Autre Chose) toont dat het verzet tegen het regeringsbeleid nog sterk staat en dat dit heel het land en alle sectoren beroert. En aan de andere kant toont de enorme steun voor een vermogensbelasting in alle peilingen van de voorbije maanden dat de bevolking zoekt naar een sociaal alternatief.

Er is meer. De nieuwe acties kunnen de regering, en in het bijzonder de N-VA, opnieuw in het defensief brengen. De acties van november en december openbaarden voor een groot deel van de bevolking het echte karakter van deze regering als een regering die ten dienste staat van de 1% rijken.

Zelfs Bart De Wever maakte zich zorgen om het profiel van zijn partij als de partij van de superrijken. Het is niet voor niets dat de N-VA direct na de acties in de opiniepeilingen meer dan 4% verloor. Zijn partij viel terug van 32% naar iets meer dan 27% in de opiniepeilingen van begin januari 2015.

De recente mededeling van N-VA-minister Van Overtveldt over een btw-verhoging en de nieuwe onthullingen van SwissLeaks kunnen het etiket van de N-VA als de partij van de superrijken opnieuw versterken. Samen met nieuwe vakbondsacties kan dit de regering onder druk zetten om echte toegevingen rond de indexsprong, de eindeloopbaanproblematiek, de afbouw van de openbare diensten en rechtvaardige fiscaliteit.

De PVDA blijft in de komende maanden het sociaal verzet van onderuit steunen, ze zal dat in het parlement blijven binnen brengen en blijven pleiten voor het sociaal alternatief, waar het land nood aan heeft.