Foto Solidair, Dieter Boone

“In het tijdperk van Amazon zijn vakbonden uiteraard nodig”

Jos D’Haese, woordvoerder van PVDA Antwerpen, gaf in “ons recht”, ledenblad van LBC-NVK, zijn visie op de vakbonden.

“Als ik denk aan de vakbonden, dan droom ik weg naar 2014, het jaar waarin de verschillende vakbonden samen de regering-Michel bijna op de knieën dwongen. Ik heb in die hete herfst bij elke actie solidariteitsbezoeken uitgevoerd en was verbaasd van de strijdvaardigheid van de mensen.”
“Zelf heb ik de vakbond al vaak nodig gehad. Toen ik 6 jaar was, om niet in de mijnen te moeten gaan werken. Toen ik 12 was, om naar de middelbare school te kunnen gaan. Toen ik 18 was, om te kunnen stemmen. Allemaal sleutelmomenten die zonder de vakbond niet mogelijk waren geweest. We leven in het tijdperk van Amazon, waarin Jeff Bezos amper 9 seconden nodig heeft om even snel het loon van zijn werknemers te verdienen, van Ryanair waar de meest elementaire arbeidsvoorwaarden geschonden worden, en van Deliveroo dat teruggrijpt naar het stukloon uit de 19de eeuw. Dan moet ik er toch geen tekening meer bij maken dat de vakbond uitermate hard nodig is om de rechten van werknemers te verdedigen tegenover zij die altijd maar meer willen.”

“Toen de werknemers van de winkelketen Lidl staakten, zag ik hoe jongeren die de vakbond tot voor kort niet eens bij naam konden noemen, aan het stakerspiket een lidkaart namen. Omdat de vakbondsmilitanten sàmen met hen opkwamen voor hun rechten. Dat is de manier waarop de vakbond de harten van zowel jongeren als ouderen kan veroveren. Maar de vakbond moet ook zeker de jongeren aanspreken en bereiken wanneer ze nog samen op school zitten en vooraleer ze de arbeidsmarkt opgaan en vaak worden herleid tot individuen in hun eigen werkkader.”

“Een mogelijk punt van kritiek is dat het voor mensen dikwijls niet helemaal duidelijk is waarom de vakbond precies actie aan het voeren is. De vakbond is in de eerste plaats sterk in mensenwerk. Communiceren over al dat engagement en acties kan zeker nog beter.”