Het verwerpelijke machtsvertoon van een haatzaaiende burgervader

Meer dan 200 vreedzame betogers omsingeld, opgepakt en afgevoerd met een GAS-boete bovenop. Zo gaat Antwerps burgemeester De Wever om met mensen die opkomen tegen racisme. “Is Bart De Wever misschien de enige in dit land die recht heeft op vrije meningsuiting?”, vroeg een betoogster zich af.

Bart De Wever liet zich maandagavond in Terzake op Canvas van zijn meest racistische kant zien. Hij stigmatiseerde alle mensen van “Berber”-origine – wat dat ook mag betekenen. Daarmee veegde hij de realiteit van discriminatie simpelweg onder de mat.

De reacties tegen zijn polariserende uitspraken waren massaal en kwamen uit alle hoeken van de samenleving. Heel wat mensen gingen dan ook in op de Facebook-oproep van activist Dyab Abou Jahjah om woensdagavond op de Grote Markt in Antwerpen een vreedzame sit-in te houden.

Wij waren er ook bij samen met PVDA+-gemeenteraadsleden Mohamed Chebaa en Dirk Van Duppen.

Agenten met schilden

Iets na 18.30 u waren we al met meer dan 200. Een divers publiek: jong en oud, gekleurd en blank, vrouwen, mannen, kinderen, in een gemoedelijke sfeer. Voor de groep verder kon aangroeien greep de politie in. We werden door een honderdtal agenten met schilden omsingeld. We kregen geen enkele waarschuwing. We konden plots geen kant meer op. Er was geen spoor van geweld of openbare ordeverstoring. Een voor een werden we na identificatie in arrestantenbussen naar de Luchtbal afgevoerd. Ook de kinderen werden geïdentificeerd maar mochten met hun ouders naar huis. Jongeren die met muziek van hun iPhone de sfeer onderhielden werden hardhandig uit de groep verwijderd.

We telden vijftien overvalwagens en combi’s, meerdere politiebussen en een bus van De Lijn. Aan de Oudaan werd een waterkanon achter de hand gehouden. Naast de plaatselijke politie waren er ook federale agenten uit Brussel.

Sommigen in onze groep waren op eigen houtje afgekomen. Iemand had er afgesproken met een vriendin. Velen hadden zulke toestanden niet verwacht. En niemand wist wat ons te wachten stond. Gingen we een GAS-boete krijgen, werden we gearresteerd…?

“Onwaardig om de sjerp te dragen”

Diane uit Kalmthout had nog nooit met politie te maken gehad. Zij was onder de indruk: “Wij, vreedzame actievoerders op de Grote Markt in Antwerpen, werden omsingeld door een horde agenten in vol ornaat. We moesten in de cirkel blijven staan. Uiteindelijk werden we in een geblindeerd busje gestopt. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat maakte dat er onmiddellijk een samenhorigheidsgevoel was. Een agente zei dat er verschillende opties waren: ons gewoon gedragen en beschikken, of aangehouden worden bij protest. Maar wat is protest? Zeggen dat wij niet akkoord zijn met Bart De Wever en dat wij achter onze actie staan...? Uiteindelijk konden we wel allemaal beschikken. Iedereen hielp elkaar om van de Luchtbal in groep met de bus of met snel opgetrommelde chauffeurs terug in Antwerpen te geraken.”

Diane is behoorlijk verontwaardigd: “Wanneer een persoon in een voorbeeldfunctie de meest provocerende, racistische uitspraken mag uitkramen, hebben wij het recht om te laten zien dat wij hier niet mee akkoord gaan. Een burgemeester vertegenwoordigt alle Antwerpenaren. Het lijkt me dan ook logisch dat hij na zo'n uitspraken zijn functie moet neerleggen. Hij toont zich onwaardig om de sjerp te dragen!”

Een burgemeester die verdeelt in plaats van verenigt moet inderdaad door ons, burgers, op zijn plaats gezet kunnen worden. Dat is ons recht. Agenten verweten ons dat wij geen toestemming gevraagd hadden. De Wever mag de grootste onzin de wereld insturen, maar wij zouden hem dagen op voorhand toelating moeten vragen om te reageren?

“Is Bart De Wever misschien de enige in dit land die recht heeft op vrije meningsuiting?”, vroeg een betoogster zich af.

“Stadsbestuur heeft fundamenteel probleem met diversiteit”

Is het nodig om voor elke publieke uiting van ongenoegen toestemming te vragen aan de lokale overheid? Juristen zeggen daarover dat niet-aangevraagde betogingen niet per se verboden moeten worden1, dat er in de publieke ruimte plaats moet zijn voor spontane vormen van vrije meningsuiting en dat het overheidsoptreden niet afschrikkend mag werken.

Velen rondom ons vroegen zich ook af hoeveel dit alles wel niet moet kosten. Is het belangrijker dat wij ons gedacht niet kunnen zeggen dan dat crèches open kunnen blijven?

Diane vat alleszins goed samen: “Dit intimiderend machtsvertoon is verwerpelijk!”

“Deze arrestaties tonen op z’n minst drie zaken aan, zegt Jos D’Haese van PVDA-jongerenbeweging Comac. “Ten eerste dat dit stadsbestuur een fundamenteel probleem heeft met diversiteit. Ten tweede dat onze strijd tegen de GAS-boetes meer dan terecht was. En ten derde dat iedereen zondag naar de Grote Parade van Hart boven Hard moet komen. Want ‪#DiversiteitIsRealiteit. Alle kleuren samen, voor een samenleving waar waarde het wint van winst.”

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw kwam deze namiddag in het debat in de Kamer ook tussen over de kwestie:

 

1 La Ligue des Droits de l'Homme: “Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens mag de verplichting om voorafgaandelijk toestemming te vragen om te manifesteren geen obstakel worden dat het recht op vrije meningsuiting uitholt. Publieke autoriteiten moeten getuigen van een tolerante houding t.o.v. vreedzame manifestaties zelfs als ze plaats vinden zonder formele toelating of de formaliteiten voorzien door de lokale regelgeving niet respecteren.” [http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/divers/contestation_sac_manif_pacifique%20_lettre%20type.pdf]
 


Auteurs: Frans Vanbelle, Steven Frans