Foto solidair, Lizz Printz

Hittegolf in België. Wat kunnen we doen?

auteur: 

Jos D'Haese

Het zal je niet ontgaan zijn: ons land zat onlangs midden in een hittegolf. Wat valt er te doen tegen zo’n periode van extreme warmte? IJsjes eten natuurlijk, genoeg drinken, in een zwemvijver plonzen en ramen en deuren overdag gesloten houden. Of zouden we beter de klimaatopwarming tegengaan, die dit soort extreme hitte steeds vaker doet terugkeren?

Het is nu ook officieel: we beleven een hittegolf. Iedereen is op zoek naar verfrissing, terwijl het einde van de warmte en de droogte maar niet in zicht lijkt te komen. In steden als Antwerpen, Brussel of Gent laat de hitte zich nog meer voelen. De temperatuur ligt er door het razendsnel opwarmende beton en asfalt verschillende graden hoger dan buiten de stad. En ons land is niet het enige dat snakt naar een spatje regen. Ook de rest van Europa kreunt onder de loden hitte. In Griekenland en Zweden komen daar bijzonder zware bosbranden bij, die hectares bomen in as leggen en al tientallen slachtoffers  maakten. In Japan worden recordtemperaturen opgetekend en stelt zich zelfs de vraag hoe leefbaar de hoofdstad Tokio nog is nu het weer steeds vaker dit soort grillen vertoont.

Is dit het dan? De opwarming van de aarde?

Is dit het dan? Zo luidt de vraag die vandaag vaak gesteld wordt. Is dit dan de opwarming van de aarde?

Het is niet zo dat deze hittegolf rechtstreeks veroorzaakt wordt door het veranderende klimaat. Ook voor de aarde begon op te warmen was het bij momenten niet te houden van de warmte. Maar we zien dat terwijl het klimaat opwarmt, hittegolven steeds vaker voorkomen. Van de 26 hittegolven die Nederland troffen sinds het begin van de 20e eeuw, viel maar liefst de helft in de laatste dertig jaar. De opwarming zorgt dus wel degelijk voor meer en hevigere hittegolven. En wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat die trend zich alleen maar verder zal zetten.

Ook droogtes zoals degene die we nu doormaken, komen vaker voor door het opwarmende klimaat. Ze zorgen er zelfs voor dat de temperaturen nog hoger oplopen: een vochtige bodem kan immers voor wat afkoeling zorgen. Maar na weken zonder regen warmt ook de kurkdroge grond razendsnel op.

Naast extreem warme periodes zorgt de klimaatverandering ook voor steeds meer zware stormen en orkanen (denk maar aan tyfoon Haiyan en orkaan Harvey), het afsmelten van het poolijs en de stijging van de zeespiegel en het steeds vaker voorkomen van drinkwatertekorten. Het klimaat verandert en dat wordt steeds zichtbaarder. Ook bij ons.

Nu klimaatverandering steeds duidelijker wordt rondom ons, is het meer dan tijd om maatregelen te nemen. Stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, op grote schaal hernieuwbare energie opwekken en op een andere manier produceren is noodzakelijk om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wordt het ook tijd om onze steden aan te passen aan de hogere temperaturen en extremer weer.

De rol van grote steden in de aanpak van klimaatverandering

Bij het aanpakken van klimaatverandering spelen steden een centrale rol. Bijna driekwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt uit stedelijk gebied. Steden als Antwerpen of Gent kunnen dus heel wat betekenen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar dan moet de ambitie omhoog. Zo wil de PVDA bijvoorbeeld tegen 2040 van Antwerpen een klimaatneutrale stad maken, waar geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. En om dat te realiseren, heeft de linkse partij een uitgebreid klimaatplan opgesteld.

Een klimaatneutrale stad vraagt om actie op drie terreinen. In de eerste plaats de vergroening van de grote industrie. De fabrieken die vandaag enorm veel CO2 uitstoten en zo de klimaatverandering blijven aanwakkeren, kunnen net de oplossing vormen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te doen dalen. Door de restwarmte die vandaag gewoon de lucht of het water in geloosd wordt te gebruiken om huizen te verwarmen bijvoorbeeld. Zo hebben we geen gaskachels en mazoutketels meer nodig.

Ten tweede kan er veel meer energie worden opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Om daar een stroomversnelling teweeg te brengen stelt de PVDA voor om een openbare energiebedrijven op te richten. Dat zal niet alleen de investeringen in hernieuwbare energie een boost geven, het kan ook werk maken van grootschalige energierenovaties van het verouderde Belgische huizenbestand.

Tenslotte zijn er heel wat andere maatregelen nodig om steden aan te passen aan het veranderende klimaat. De hittegolven zullen immers blijven komen en daar moeten we onze steden op voorbereiden. Door meer groen aan te leggen en open water te creëren bijvoorbeeld. Want zowel bomen als water hebben een sterk koelende functie.

Ontdek alle voorstellen van de PVDA om van Antwerpen of Gent een klimaattopper te maken.