(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Hoe de regering uw pensioen stap voor stap afbreekt

De regering doet ons niet alleen langer werken, ze verlaagt ook de pensioenen. PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte ontrafelt de pestmaatregelen van de regering tegen de pensioenen en roept iedereen om op z’n stem te laten horen voor fatsoenlijke pensioenen: “Ons pensioen is in gevaar. Help alarm slaan”. 

Zijn twitteraccount staat geen seconde stil en zijn opiniestukken worden als zoete broodjes gelezen en gedeeld. Wat steekt de regering toch allemaal uit dat we tegenwoordig zo vaak van PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte horen? “De pensioenaanvallen zijn al een tijdje bezig, maar toen ik deze zomer op vakantie was, werd het plots wel erg hevig”, vertelt hij. “Ik kreeg begin augustus een hoop mails binnen. Mensen die ongerust en boos waren. Bleek dat de regering nieuwe maatregelen had aangekondigd. Een regelrechte aanval op het pensioen van werklozen en bruggepensioneerden. Ik heb me toen snel geïnformeerd en onmiddellijk gereageerd. Sindsdien is het eigenlijk niet meer opgehouden.

Blijf van ons pensioen! Laat je stem horen!

Eerst moeten we langer werken, nu wil de regering ook nog eens besparen op ons pensioen. In totaal 300 miljoen euro extra. Hoe durven ze? Onze pensioenen zijn al lager dan in Frankrijk, Oostenrijk en Nederland. Als de regering haar plannen uitvoert stappen wij naar het Grondwettelijk Hof, zoveel is zeker. Wij hebben hard gewerkt voor ons pensioen: blijf eraf!
Voeg jouw naam toe en laat je stem horen.

Sla hier alarm!

De mensen zijn heel erg begaan met dat pensioenthema, hè.

Kim De Witte. Enorm. Dat zag je op de reactiedag van 10 oktober. Veel mensen uit de publieke maar ook uit de private sector vertelden ons dat ze bezorgd zijn om hun pensioen. Dat zie je ook op de sociale media. Als ik een bericht plaats over de pensioenen, volgen binnen de kortste keren tientallen reacties, getuigenissen en concrete verhalen die me bij de keel grijpen. Ik heb op Facebook eind augustus een tweede profiel aangemaakt, omdat het eerste volzet was. Maar dat tweede profiel zit nu ook al vol. De mensen zijn ongerust maar ook boos over de regeringsmaatregelen. Ze beseffen: het wordt langer werken voor minder pensioen.

Wie begint te werken op zijn 16de in de zorg, de industrie of de bouw, wordt heus geen 80 jaar in goede gezondheid

Wat zijn die maatregelen juist die nu op ons afkomen?

Kim De Witte. Heb je eventjes tijd? (lacht) Ten eerste heb je een heel luik van maatregelen tegen bruggepensioneerden en werklozen, een tweede luik is de kwestie van de zware beroepen, en een derde luik is het pensioen van de ambtenaren en een vierde luik zijn de plannen van de regering om een systeem van pensioen met punten in te voeren.

Laten we beginnen met de afbouw van het pensioen van bruggepensioneerden en werklozen.

Kim De Witte. De regering treft meerdere maatregelen om die mensen hun pensioen te verlagen. Zo is er de maatregel rond de zogenoemde ‘eenheid van loopbaan’. Ons pensioen wordt berekend op een loopbaan van 45 jaar, gelijkgestelde periodes inbegrepen. Na 40 jaar werken, krijg je een pensioen van 40/45ste. Maar na 47 jaar werken, krijg je geen 47/45ste, maar enkel de 45 jaren met de hoogste lonen tellen mee. De regering-Michel wil dat nu veranderen. “Klinkt goed”, zo hoor ik u denken. Maar er zit een dikke adder onder het gras.

Kunt u dat eens concreet maken?

Kim De Witte. Neem nu Pierre. Hij is beginnen werken in 1973. Hij was toen 16 jaar. Hij heeft bijna heel zijn leven bij Audi in Brussel gewerkt. Hij gaat met brugpensioen (SWT) op 61 jaar. Normaal zou hij verder wettelijk pensioen opbouwen tot de leeftijd van 65.

De regering zegt dat ze “werken wil belonen”. Waar het op neerkomt is: “werklozen en bruggepensioneerden bestraffen”

Dat wil de regering-Michel nu veranderen. De pensioenopbouw voor bruggepensioneerden stopt van zodra ze 45 jaar op hun pensioenteller hebben staan. Daardoor zal Pierre zijn pensioen niet meer berekend worden op de laatste 45 jaar, maar op de eerste 45 jaar van zijn loopbaan. Het loon dat Pierre verdiende toen hij zestien jaar was, was drie keer lager dan zijn loon aan het einde van zijn loopbaan. Bovendien heeft Pierre op zijn achttiende zijn legerdienst gedaan. Ook dat jaar zal nu gebruikt worden om zijn pensioen te berekenen. In totaal zal Pierre meer dan 100 euro bruto per maand verliezen door deze maatregel.

Gaat het om veel mensen?

Kim De Witte. De commissie Pensioenhervorming berekende dat 41,9% van de mannen aan een loopbaan van 45 jaar of meer geraakt, en bij de vrouwen is dat 18,9%. Het gaat dus om veel mensen, die jong zijn beginnen werken, en dan nog veelal in fysiek zware beroepen. De meesten van hen eindigen hun loopbaan in brugpensioen. Voor hen is dat vaak de enige manier om nog een beetje te genieten aan het einde van hun leven. Want wie begint te werken op zijn 16de in de zorg, de industrie of de bouw, wordt heus geen 80 jaar in goede gezondheid.

Het pensioenparcours van de regering-Michel

  • Werken tot 67 jaar. Hoewel het in geen enkel partijprogramma stond, was dit meteen de eerste radicale beslissing van de regering-Michel.
  • Vervroegd pensioen pas vanaf 63 jaar. Tenminste als je 42 jaar voltijds werkte ... 
  • Brugpensioen pas vanaf 62 jaar. Slechts een beperkt aantal werknemers kan nog met brugpensioen vanaf 59 jaar .
  • Landingsbanen ingekort. Het algemeen stelsel vertrekt nu vanaf een leeftijd van 60 jaar in plaats van 55 jaar.
  • Pensioenbonus afgeschaft. Wie vrijwillig langer bleef werken dan 62 jaar of 44 loopbaanjaren, kreeg een extraatje. Dankzij de regering-Michel niet meer.
  • Periodes in werkloosheid of brugpensioen = minder pensioen. Wie een jaar of langer in werkloosheid of brugpensioen belandde, wordt levenslang gestraft door minder pensioen.
  • Jongerenstages tellen nog maar beperkt mee. Stages, opleidingen en wachttijden worden geplafonneerd tot 312 gelijkgestelde dagen.
  • Deeltijdse tewerkstelling minimaal berekend. De aanvullende vergoeding voor onvrijwillige deeltijdse werknemers telt voortaan slechts als een minimumrecht. Dit treft vooral vrouwen.
  • Overlevingspensioen pas vanaf 55 jaar. De overlevende partner kan pas beroep doen op een overlevingspensioen vanaf 55 jaar. 

Er was ook één en ander te doen rond de gelijkgestelde periodes, niet?

Kim De Witte. Klopt. Nu wordt bij bruggepensioneerden het pensioen berekend op basis van je laatste loon. Je betaalt sociale bijdragen op je loon en je bouwt rechten op op basis van jouw loon. Dat is een hoeksteen van onze sociale zekerheid. Nu wil de regering wie werkloos of met brugpensioen is na één jaar geen pensioen meer laten opbouwen op basis van zijn laatste loon, maar op basis van een soort van minimumloon. Die maatregel kan jou 165 euro pensioen per maand kosten. “Werken belonen”, zeggen ze. Waar het op neerkomt is mensen die 40 jaar gewerkt hebben en met brugpensioen gaan of mensen die geen werk vinden bestraffen.

Sociale zekerheid is niet alleen bescherming tegen armoede, maar ook vervanging van een fatsoenlijk deel van het vroegere inkomen uit arbeid

Heeft de regering die maatregel niet met de staart tussen de benen moeten intrekken?

Kim De Witte. Daar is inderdaad veel verzet tegen gekomen. Wij hebben aan de alarmbel getrokken begin augustus. Vanuit het ACV werden 60.000 protestmails verstuurd naar de ministers van Werk en Pensioenen, het ABVV organiseerde een actiedag op 15 september en via de website van de PVDA sloegen meer dan 15.000 mensen sloegen alarm. Door al die commotie heeft de regering een stap achteruit gezet. Het bewijs dat sociaal verzet wel degelijk werkt als er voldoende druk ontstaat. De regering heeft een aantal uitzonderingen voorzien, maar niet voor iedereen. Mensen die na een herstructurering met brugpensioen gaan, zullen nog altijd pensioen opbouwen op basis van hun laatste loon. Hetzelfde geldt voor bedrijven in moeilijkheden en voor het brugpensioen ‘zware beroepen’. Maar voor mensen die vrijwillig met brugpensioen gaan of daarvoor in aanmerking komen na een lange loopbaan wordt de maatregel wel doorgevoerd. Ook voor werklozen jonger dan 50 jaar wordt het pensioen verlaagd.

Hoe zit het met het tweede luik waarover u sprak, het dossier van de zware beroepen.

Kim De Witte. Mensen die een zwaar beroep hebben, kunnen vroeger met pensioen gaan. Daarvoor bestaat een regeling. Doordat het brugpensioen en het vervroegd pensioen steeds strenger worden, zijn er steeds meer mensen die nu zeggen: mijn beroep is te zwaar om te werken tot 67 of zelfs 63, de nieuwe vervroegde pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2019. Nu hopen die mensen nog op een uitweg via de erkenning als zwaar beroep, maar de kans is groot dat die hoop de kop wordt ingedrukt. De regering liet al weten dat het geld voor de zware beroepen niet zal stijgen. Er zijn dus meer mensen die een beroep willen doen op de ‘zware beroepen’, maar de enveloppe stijgt niet. De regering probeert de mensen tegen elkaar uit te spelen: “Jullie moeten langer werken om het vroegere vertrek de mensen met een zwaar beroep te betalen.” Maar dat is een bedrieglijke framing. De betaalbaarheid van onze pensioenen komt helemaal niet in het gedrang door het vroegere vertrek van mensen met een zwaar beroep. (zie verder)

Het derde luik van maatregelen betreft de ambtenarenpensioenen. De ambtenaren zouden te veel pensioen krijgen...

Kim De Witte. Er doen de wildste verhalen de ronde over hoe hoog de ambtenarenpensioenen wel zouden zijn. Dat klopt niet. De laatste serieuze studie daarover zegt dat het gemiddeld pensioen van ambtenaren 1.599 euro netto bedraagt. Postbodes, spoorleggers, gemeentewerkers bij de groendienst ... zij hebben geen hoge lonen en ook geen hoog pensioen. De regering wil die pensioenen nu afbreken tot de armoedepensioenen van werknemers. Net het tegenovergestelde zou moeten gebeuren. De lage pensioenen van werknemers en kleine zelfstandigen moeten omhoog. En de hoge pensioenen van parlementsleden, rechters en topambtenaren moeten omlaag. Sociale zekerheid is niet alleen bescherming tegen armoede, maar ook vervanging van een fatsoenlijk deel van het vroegere inkomen uit arbeid.

Met het pensioen met punten zal niemand nog weten hoeveel pensioen hij of zij juist gaat krijgen. Het is de onzekere sociale zekerheid

Het vierde luik waarover u sprak betreft het pensioen met punten. De regering zou dat nog voor de kerstvakantie willen invoeren. Kunt u het systeem eens uitleggen?

Kim De Witte. Heel eenvoudig gesteld: je gaat geen pensioen meer opbouwen in euro’s, maar in punten. Nu wordt er elk jaar en welbepaald bedrag op jouw pensioenrekening geschreven. Dat is uitgedrukt in euro’s. De regering moet van die opgebouwde euro’s afblijven, zeggen wij. Men wil dat nu vervangen door punten. Je krijgt dan één punt per gewerkt jaar als je evenveel verdient als de gemiddelde werknemer. Stel dat je 10% minder verdient, dan krijg je 0,9 punten. Als je 10% meer verdient dan dat gemiddelde, dan krijg je 1,1 punt.

Als je 45 jaar hebt gewerkt en het gemiddelde loon hebt verdiend, dan heb je op het einde van je loopbaan 45 punten. En pas dan wordt bepaald hoeveel euro één punt waard is.

Wie bepaalt de waarde van die punten en op basis van welke factoren?

Kim De Witte. Politici zullen beslissen over de waarde van de punten die je hebt opgebouwd. Zij die zelf een pensioen hebben van 6.500 euro per maand zullen gaan bepalen hoeveel wij krijgen. Dat zal afhangen van drie factoren. Ten eerste, hoe hoger de staatsschuld en het tekort op de begroting, hoe lager de waarde van een punt. Ten tweede, hoe langer we leven, hoe lager de waarde van een punt. En ten derde, hoe meer de lonen verder dalen, hoe lager de waarde van een punt, en dus van ons pensioen.

Door de bankencrisis is de staatsschuld met ongeveer de helft gestegen. We zaten bijna aan 70 procent van ons bbp. We zitten nu terug aan 105%. Die staatsschuld wil de regering nu afschuiven op de gepensioneerden. Het gevolg zal zijn dat niemand nog weet hoeveel pensioen hij of zij juist gaat krijgen. De onzekere sociale zekerheid.

In sommige andere landen bestaat zo’n puntensysteem al.

Kim De Witte. Duitsland heeft dat recent ingevoerd. Met de studiedienst van de PVDA maken we nu al drie jaar een vergelijking van de pensioenen in België en de buurlanden. Wat zien we? Dat België jaar na jaar achteruit gaat, maar Duitsland ook. De kloof tussen België en Duitsland verkleint, niet omdat de Belgische pensioenen stijgen, maar omdat ze in Duitsland sneller zakken.

Wat nú moet gebeuren

Kim De Witte. Ten eerste willen we de maatregelen tegen de bruggepensioneerden weg. Die mensen hebben 40 tot 45 jaar gewerkt. Het is gewoon ongehoord om hen nu 100 euro of meer pensioen af te pakken. Het is ook contractbreuk. Men verandert de regels tijdens het spel. Als de regering dit niet afvoert, trekken wij hiermee naar het Grondwettelijk Hof.

Ten tweede willen we het behoud van het brugpensioen op 58 jaar, van het vervroegd pensioen op 60 jaar en van het wettelijk pensioen op 65 jaar, om voor iedereen het recht op pensioen te garanderen.

Ten derde mag dat puntensysteem er niet komen. Zo installeert men de onzekerheid. Het pensioen mag niet afhankelijk gemaakt worden van de begroting, de levensverwachting en de evolutie van de lonen, want dat kan alle richtingen uitgaan.

De regering zegt de lage wettelijke pensioenen in België te zullen aanvullen met hogere private pensioenen. Goed idee?

Kim De Witte. Dat is naast de besparingen een tweede doelstelling van heel de hervorming. Laatst ging ik met mijn vriendin naar de cinema. Maar liefst drie van de vijf reclamespotjes voor de film gingen over pensioensparen. Twee derde van de sociale zekerheid gaat naar zorg en pensioenen. Dat is een grote markt, waar banken en verzekeraars maar al te graag een graantje of twee van meepikken. Maar dat zie je achteraf ook in het geld dat je overhoudt. Private verzekeraars zijn duur. Tot 20 procent van alle premies die je betaalt, ben je kwijt aan het gegraai van de verzekeringsmaatschappijen. Zij nemen dat op onder de vorm van beleggingskosten, beheerskosten, administratiekosten en dergelijke meer. Bovendien zijn de private pensioenverzekeringen ook erg ongelijk. In België gaat 50 procent van alle stortingen voor aanvullende pensioenen naar 5 procent van de werknemers. Managers, CEO’s, kaderleden die miljoenen euro’s in hun aanvullend pensioenplan steken, met alle fiscale en sociale voordelen van dien, terwijl gewone werknemers en kleine zelfstandigen moeten krabben om enkele duizenden euro’s bijeen te sparen. Tot slot zijn de private pensioenen ook onzeker. Private spelers kunnen failliet gaan. Dat is hier al gebeurd, hè. Denk maar aan de aanvullende pensioenverzekeraar APRA Leven enkele jaren geleden. Duizenden werknemers bleven met lege handen achter.

Het zijn in de eerste plaats de jongeren die het slachtoffer zijn van de aanvallen op de pensioenen

Moeten de jongeren zich zorgen maken om de pensioenen? Voor velen is dat pensioen misschien “iets voor later”.

Kim De Witte. Ze hebben er toch alle belang bij om nu ook op straat te komen voor een goed pensioen, hoor. Ten eerste verhoogt de jeugdwerkloosheid als ouderen langer aan het werk blijven.

Ten tweede is het zo dat de rusthuizen steeds duurder worden, en voor de meeste mensen veel duurder dan het pensioen dat ze krijgen, waardoor de kinderen vaak moeten bijspringen. De CD&V heeft al een wetsvoorstel ingediend dat het OCMW bij de kinderen moet aankloppen om het rusthuis te betalen.

Ten derde zegt de regering dat ze de pensioenen wil veiligstellen voor de toekomst, maar van veiligstellen is eigenlijk helemaal geen sprake. Iedereen moet langer werken voor minder pensioen. Dat is afbraak. En het zijn in de eerste plaats de jongeren die daarvan het slachtoffer zijn. Mensen werken hard in België. Ze willen dan ook wat rust in goede gezondheid op het einde van hun leven. Dingen doen die ze zelf graag doen: hobby’s, reizen, wat voor de kleinkinderen zorgen. Maar dat veronderstelt dat men tijdig kan stoppen met werken en dat men ook een degelijk pensioen heeft. Die twee zaken liggen onder vuur. Als we niet allemaal heel luid alarm slaan, dan kunnen we wel eens wakker worden in een wereld waarbij iedereen zich moet slepen tot aan zijn pensioen om dan nog te genieten van een hele korte oude dag, tussen mensen die afgeschreven zijn, die enkel nog als een last, een kost beschouwd worden in een rusthuis waar je om 18.00 u. het bed in moet.

Wat stelt de PVDA dan voor?

Kim De Witte. Wij willen fatsoenlijke pensioenen. Mensen die hun leven lang gewerkt hebben, hebben recht op rust en een fatsoenlijk inkomen. Wij zijn voor het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65, de vervroegde pensioenleeftijd op 60 en de brugpensioenleeftijd op 58. Wij willen ook de pensioenen optrekken naar 75 procent van het gemiddeld inkomen, met een minimum van 1.500 euro.

Elke euro die je steekt in hogere pensioenen wordt bijna volledig omgezet in binnenlandse koopkracht

Hogere pensioenen zijn wel degelijk betaalbaar. Dat bewijst Oostenrijk. De wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen ligt daar nog steeds op 60 en voor mannen op 65. En de pensioenen liggen er 50 procent hoger dan bij ons.

Hoe doen ze dat?

Kim De Witte. Zij investeren gewoon meer in de pensioenen. Elke euro die je steekt in hogere pensioenen wordt bijna volledig omgezet in binnenlandse koopkracht. Van elke euro die je investeert in de taxshift, ben je de helft kwijt, omdat dat naar buitenlandse aandeelhouders gaat.

In Oostenrijk liggen de sociale bijdragen op de lonen voor de financiering van de pensioenen een stuk hoger – 22 procent versus 16 procent bij ons. Er zijn ook meer mensen aan het werk. Dat lukt omdat er systemen zijn die werkbaar werk concreet maken. Zo is er de populaire Oostenrijkse Altersteilzeit. Met de Altersteilzeit kunnen mannen vanaf hun 58ste vijf jaar lang deeltijds gaan werken in een eindeloopbaanparcours. Vrouwen kunnen dat zelfs vanaf hun 53ste. De arbeidstijd wordt dan met 40 tot 60 procent verminderd, ofwel via een permanente arbeidstijdverkorting – bijvoorbeeld een 20-urenweek in plaats van een 40-urenweek –, ofwel door die verminderde arbeidstijd op te sparen en daarmee de pensioenleeftijd te vervroegen. Eerst betalen de werkgevers dan een looncompensatie a rato van de helft van het loonverschil, inclusief de socialezekerheidsbijdragen. Daarna betaalt ook de overheid deels die kosten.

Een vorm van de Altersteilzeit is, vanaf 62 jaar, het Teilpension. De bijdragen voor de sociale zekerheid en voor de pensioenrechten worden dan voor 100 procent op basis van het laatste volledige loon berekend.

De foute cijfers over uw pensioen

“Er wordt in het pensioendebat erg eenzijdig omgesprongen met de feiten”, zegt Kim De Witte. Er wordt te veel gefocust op de gepensioneerden, terwijl je de hele sociale zekerheid als één gehele moet bekijken. En men moet ook eens kijken naar de inkomstenzijde.

Kim De Witte. Ten eerste focust men enkel op de pensioenen, zonder te kijken naar de andere pijlers van de sociale zekerheid. Men zegt altijd: er is nu één gepensioneerde per vier actieven. Dat gaat evolueren naar één gepensioneerde per twee actieven. Deze cijfers zijn niet alleen overdreven, maar ook bedrieglijk. Je moet niet alleen de gepensioneerden meerekenen, maar ook de kinderen, de arbeidsongeschikten, de werklozen. Als je kijkt naar het totale aantal niet-actieven ten opzichte van het totale aantal actieven, dan zit je nu aan 1,44 niet-actieven per actieve – 4 miljoen werkenden tegenover 7 miljoen niet-werkenden in België. Die ratio gaat tegen 2060 evolueren naar 1,56 niet-actieven per actieve. Dat is iets meer, maar zeer doenbaar. De discussie is dus hoe we met de actieve bevolking de niet-actieve bevolking gaan dragen. Door enkel te focussen op die ouderen krijg je een eenzijdig en zelfs leugenachtig beeld.”

De inkomstenzijde

“Ten tweede praten de studies van de Wereldbank, de OESO, het IMF, de Europese Commissie constant over de kosten van de vergrijzing, maar zwijgen ze in alle talen over de inkomsten van de sociale zekerheid. Iedereen die een huishouden runt, weet dat hij rekening moet houden met uitgaven én inkomsten. Aan de inkomstenzijde zijn er immense verschuivingen. Waar vroeger circa 80% van de inkomsten van de sociale zekerheid uit sociale bijdragen kwam, en zo’n 20% uit belastingen, is dat helemaal verschoven. Er komt nog maar 50% uit sociale bijdragen. Iets meer dan een kwart komt van de btw en accijnzen en dan nog 20% door een staatstoelage.

De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid zijn door de tijd serieus gedaald. Sinds 1980 is het aandeel van werkgeversbijdragen in het bbp met 5% gedaald. Doorheen de tijd zie je dat geld dat vroeger naar de sociale zekerheid ging, nu naar de dividenden en tantièmes voor aandeelhouders en bedrijfsleiders gaat. Dat is de kern van het debat: hoeveel van de nationale rijkdom geven we aan de mensen en hoeveel geven we aan die kleine groep van aandeelhouders? Als we dat debat niet voeren, dan worden niet alleen de pensioenen onbetaalbaar, maar ook de ziekteverzekering, het onderwijs en het openbaar vervoer. Dat is een hellend vlak naar meer ongelijkheid.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Men heeft enkele jaren geleden het vakantiegeld voor gepensioneerden verhoogd, het jaar daarop werd de belasting verhoogd met gevolg dat het verhoogde vakantiegeld direct moest afgegeven worden aan de belastingen. Maatregelen voor niets dus, maar men zal het wel geweten hebben zeker. Ben zelf vanwege medische redenen ontslagen bij mijn werkgever, heb dan moeten stempelen gedurende bijna 2 jaar, ben eens benieuwd wat ik moet inleveren vanwege dit.
Ze hebben hun naam goed gekozen, "NVA" Niks Voor de Armen, en dat zijn wij allemaal, want van werken word een arbeider niet Rijk, wel door aan rotzakke-Politiek te doen, voor elke verkozene zit er een vet pensioentje opzij, dit lekker meegroeit, ge moet maar durven,... want lef hebben ze wel, daar zijn ze dan ook zo fier op. Onze triestige coalitie staat daar dan nog achter ook, "Wat zal het pijn doen bij de nakende verkiezingen" En de grote vermogens... zij lachen in hun vuistje, moed houden makkers, en als ge staakt goei ik je buiten....
Mijn echtgenoot heeft het grootste deel van zijn loopbaan bij de post gewerkt. Helaas op 57 jaar al overleden. Toen ik hem leerde kennen, was hij bijna 40 jaar, en ondertussen vastbenoemd bij DE POST, zoals het toen heette. Zijn "loontje" was om te schreien. Hij verdiende minder dan eender welke werkman, zoals loodgieter of elektriciën, etc.. Wat toen telkens door de vakbonden op tafel werd gegooid, als men klaagde over de zeer lage lonen was : ja maar, wacht maar tot je met pensioen bent. Wij hebben veel hogere pensioenen dan mensen die in de privé sector werken. Ik moet nu echter als weduwe van een postbode vaststellen dat die HOGE pensioenen van DE POST een dikke blaas is. Misschien hebben die Hoge Pieten wel een serieus pensioen, maar een gewoon "fakteurke" die moet geen feestje gaan bouwen als hij met pensioen gaat !! Vergeet het maar. OCMW en de pensioenen. Voor zover mij bekend zijn er al veel steden waar het OCMW op de deur van de kinderen komt kloppen om de kosten van het RVT van de vader en/of moeder bij hen gedeeltelijk te verhalen. Vindt iemand dat normaal ?? Ik in elk geval niet. Mijn vader heeft van zijn 14 tot zijn 65 gewerkt als metselaar & vloerlegger. Toen hij spijtig genoeg aan kanker overleed, kreeg mijn moeder een klein weduwepensioentje. Echter werd zij dement, waardoor plaatsing in een RVT noodzakelijk was. Door zeeeeer zuinig te leven, hadden zij een werkmanshuisje kunnen bouwen (mijn vader kan namelijk het grootste deel van het werk zelf doen). Toen mama naar het RVT ging werd eerst het spaarboekje leeggeroofd, en nadien werd haar huisje verkocht en ging alles naar het OCMW. Daar heeft mijn vader dan levenslang voor gewerkt.... Schoon Belgenland hè !! En dan wil ik het nog eens hebben over de "zware beroepen". Ik ben door de ziekte van mijn man, op mijn 48 nog een opleiding gaan volgen voor "polyvalent verzorgende" ofte familiaal helpster. Je krijgt een schone titel, maar zelfs als ik dan begon te werken in die sector, en vroeger in een andere sector hebt gewerkt onder een bediendestatuut, terwijl ik nu in een arbeidersstatuut terecht kwam kreeg ik evenveel loon als EEN SCHOOLVERLATER VAN 18/19 JAAR !! Amper het zout op de petatjes... Nu moet je weten dat je in de thuiszorg dikwijls wij mensen terecht komt die eigenlijk in een RVT zouden moeten zitten. Maar dat is NIET voorzien. Dus omdat een RVT zo duur is, blijven de mensen thuis. ALLEEN moet je dan dikwijls mensen, die half verlamd zijn door CVA, of een andere aandoening, verhandelen die ver boven het gemiddelde gewicht liggen. Mijn laatste klant was een half verlamde man van 123 kilo, droog aan de haak. Sleur die maar eens uit bed, dan moet hij douchen. Alweer een paar keer rechtop zetten, laten zitten, enz.. enz.. enz... hoeveel keer ik die voormiddag die 123 kilo versleurd heb weet ik niet. In elk geval VEEL TE VEEL. Ik had al wat rugproblemen, maar deze patiënt heeft voor mij de deur dichtgetrokken. Ik ben nog naar huis kunnen rijden over de middag, en sindsdien zit ik al meer dan 9 jaar thuis, met een totaal versleten en kapotte rug. Een chronische pijn om U tegen te zeggen, en waar ze niets meer kunnen aan doen. Maar dit beroep is nog altijd niet erkend als een ZWAAR beroep. Aan de dokken mogen MANNEN nog max. 25 kilo heffen dacht ik, WIJ, in de zorgsector, moeten het rooien, als VROUWEN, met 123 kilo... Nette heren in Brussel. Maar verstand ?? Beneden het vriespunt. Behalve als het over zichzelf gaat. Dan kunnen ze plots wel goed redeneren, en rekenen en tellen, om alles in hun eigen zakken en de zakken van de rijke vriendjes te steken. Ja, waar zouden ze anders al het geld vandaan halen om dikke verkiezingscampagnes, feestjes, bijeenkomsten enz.. van te betalen. Vaneigens, van de bankdirecteurs, de CEO's, de fabrieksbazen, enz.. Er moet hier heel wat veranderen om van België een deftig land te maken, waar het voor IEDEREEN GOED IS OM TE LEVEN !!
De vorige spreker, Mr. Heindryckx uit Hoboken slaat de nagel op de kop, ik zou zelf nog verder gaan met voor te stellen om het loon van de heren politici ook op het uiterste minimum te zetten, tot zelf niets te vergoeden want deze heren politici zijn hun beginperiode duidelijk vergeten, wat was het ook weer, o ja ik (beginnende loopbaanpolitici) wil mijn mede mens helpen bijstaan en vooral, ik doe het vrijwillig en lees voorlopig gratis.Eerst de reclame blaadjes van de party rond brengen, want ik wil iets bijbrengen voor de sukkelaars, daar steek ik m'n nek voor uit. Tot hun weg geplaveid is en dan ja, zeggen ze, maar ik kan dat toch niet altijd gratis blijven doen, ik moet ook leven en dan gaan de telmachinetjes aan het werk, nu dit laatst zeggen ze er wel niet luidop meer bij hoor, dat word achter gesloten deuren effen geregeld. Want wat is nu de moraal van dit verhaal als zij (politici) niet of nauwelijks worden betaald , kan je niet zitten in het parlement maar kan je gaan liggen, zoveel plaats zal je dan hebben. Nu dat zullen dromen zijn denk ik en die bestaan niet. Opgepast weer n'n zot zullen onze heren en dames politici's denken, die moeten ze vast zetten, z'on onzin uitkramen, daar moeten dan weer effen snel werk van maken en de koffie zal weer klaar staan met de koffiekoeken. Die simpele geesten gaan dat wel allemaal betalen, wij beslissen dat toch zeker wat is dat nu. Zijn we democraten of niet, sommige partyen hebben niets te vertellen, gewoon geen rekening mee houden In een echte democratie tellen alle stemmen en word er niemand uitgesloten dat is democratie. En niet de nep-vertoning die nu word gespeeld.
Ik ben van mijn 16de beginnen te werken ik denk dat ik verschillende zware beroepen gehad vrachtwagen chauffeur monteerder van zware consstructies en plaatser van buitenbekleding in de bouw.Ik ben jaren om 4h30 opgestaan om in Antwerpen en verder te gaan werken. Dit was elke dag minimum 12a 13 uur van huis.ik heb 41 jaar gewerkt en benu6 jaar op brug pensioen ,maar wat is nu mijn pensioen of wat er van overblijft is de dank van deze regering
De politici zouden beter het geld zoeken bij de enorme fiscale fraudes in dit land: multinationals en grote bedrijven die geen of nauwelijks belastingen betalen, het vele zwartwerk, ... Of zijn onze politici bang of zijn het de pionnen van de rijken en superrijken? Tijd voor een centrumlinkse regering waarbij PVDA en PTB als nieuwe partijen zouden moeten meeregeren?
Goeie dag. Dinsdag 24 oktober was ik persoonlijk samen met enkele andere mensen van het ABVV aanwezig op het parlement. U kunt mijn getuigenis vinden op de website van het ABVV. Wat mij opviel tijdens dat debat is dat minister Bacquelaine eigenlijk niet veel te zeggen had en schijnbaar niet begrijpt dat er mensen zijn die op hun 16 jaar, of zelf jonger, beginnen werken zijn. Het was meestal minister Van Quickenborne die het woord nam en die verlijkt mensen die 42 jaar gewerkt hebben en dan op brugpensioen gaan, met mensen die 30 jaar of langer werkloos zijn. Voor ons kwam dat over als een zware belediging. Het was heel duidelijk dat zij het gevoel met de gewone man op de straat volledig kwijt zijn. Het zijn jammer genoeg deze mensen die met onze toekomst spelen. Persoonlijk verlies met deze regeling ongeveer 100€ per maand, dat is 1200€ per jaar, nu ben ik 60 jaar, tegen dat ik 90 jaar zal zijn (dat is best mogelijk) zullen ze zo 36000€ van mij gestolen hebben. Groetjes Freddie
Ik ben ongewild werkonbekwaam door het werken wat gebeurd er met mijn pensioen
ik ben bruggepensioneerd v ford herstrukturiring hoeveel miljaarden heeft de regering erin gepomt om dat ding open te houden ...... de mensen hebben toen ook ingeleverd v hun loon maar is wel gesloten een echte schande
ik ben op 14 jaar beginnen werken als seizoenarbeider in een beenhouwerij in blankenberge dit 12 uur per dag 2 maanden zonder 1 dag verof dan vanaf september in de glasfabriek in zwankendamme bij zeebrugge heb daar 25 jaar gewerkt in dagdienst ,vroegen,laten,zaterdagen en zondagen in 1996 ben ik dan vrachtwagenchauffeur geworden tot 2013 ik werkte als chauffeur ongeveer 13 uur per dag dit soms vanaf 3 uur s'morgens in 2013 ben ik op swt gegaan via een lange loopbaan met 42 jaar op de teller ik had het medisch moeilijk daar ik sedert 1999 een heupprothese heb en ik problemen had met mijn rug tot op heden betaal ik nog steeds op mijn swt rsz bijdragen ik kan op pensioen gaan maar mag niet omdat ik op swt ben als ik 65 ben zal ik 51 jaar rsz bijdrage en belastingen hebben betaald toen ik op swt ging was dat met de voorwaarde op dat moment dat dit gelijk gesteld was voor de berekening van mijn pensioen indien dit nu wordt gewijzigd is dit contractbreuk en ben ik bereid om dit voor de rechtbank te brengen met natuurlijk de nodige steun
Een echte schande ik werk al van mijn 14 jaar altijd een zwaar beroep gedaan Ze zouden beter zelf langer werken die zakken vullers . Zij kunnen stoppen op hun 56 jaar . Als iedereen 42jaar werkt zal dat wel genoeg zijn zeker .
Het is duidelijk dat het werkvolk moet boeten voor alle uitwassen in deze maatschappij: fiscale fraude tegengaan, zwartwerk veel meer controleren, het niet aanpakken van de vluchtelingenstromen in de landen van oorsprong, zware beboeting van misdadigers, ...
En wat zal de regering dan later doen met al die toekomstege arme oudjes hoe moeten al die verarmde gepensioneerden hun factuur rekeningen betalen. Een menselijke regering moet ervoor zorgen dat elke burger een pensioen krijgt dat niet onder de armoede grens gaat .En een regering dient vooral niet om oude mensen te straffen door honger koude ellende ziekte ARMOEDE te laten doorstaan. Een regering dient te zorgen voor de levens kwaliteit van alle burgers NIET ENKEL OM DE RIJKSTEN NOG RIJKER TE MAAKEN DOOR AFBRAAK RECHTEN EN SOCIALE VERWORVENHEDEN BIJ DE GEWONE MENS.
Het wordt hoog tijd dat de regering stopt met het uitpersen van de" gewone " bevolking. Het is al moeilijk om een voltijds contract te bekomen, en dan wordt je gestraft omdat je tijdens je loopbaan niet "genoeg" gewerkt hebt. Het wordt hoog tijd dat die veelverdieners eens 5 jaar met een gewoon loontje proberen rond te komen, laat ons dan nog zwijgen over rondkomen met een pensioentje.
laat het groot pensioen zakken van alle ministers en er is genoeg voor iedereen, zakkenvullers voor zichzelf en pakken van de werkende mensen, ah belachelijk !!!!
Onlangs zei een jonge vakbondsafgevaardigde tegen mij: 'Ge hebt nog nooit moeten werken in gans uw leven ook al zijt ge nu 55 jaar!' Die snotneus komt zeker als 'toerist' naar zijn werk? Sommige vakbondsafgevaardigden laten zich enkel verkiezen om niet te rap ontslagen te worden zeker? De vakbonden volgen vooral de laatste jaren toch blindelings de politici en komen toch nog amper op voor de werknemers?
Dat systeem met punten lijkt me verontrustend, geschreven door een socialist tussen haakjes. Het gemiddeld inkomen ligt stukken hoger dan het mediaan inkomen, minstens 60% van de werkende bevolking verdient minder dan het gemiddeld inkomen. Al deze mensen scoren dus lager dan 1 punt, wat erop neerkomt dat laag opgeleiden allemaal meer dan 45 jaar moeten werken. Hoogopgeleide die de dag van vandaag snel 5 jaar en meer school lopen, een grote investering zijn van de maatschappij, die mogen dan sneller op pensioen. Hoeveel punten scoort een CEO dan? 45 punten op 1 jaar? De eerste stap zou zijn om het pensioenstelsel voor politici en parlementairen af te schaffen en naar 1 pensioenstelsel over te gaan. Waarom liggen de pensioenen voor hen zo hoog? Het artikel zegt het zelf, een sociale uitkering dient om een waardig leven te bieden, en wat ik erbij zeg is dat het niet om u te verrijken. Pensioenen van 4000 euro en meer is niet om waardig te leven maar om u te verrijken. Mijn eerste voorstel als politieker zou zijn om deze schandalige bedragen af te schaffen puur uit schuldgevoel. Heel ons politiek stelsel is rot en veroudert, je hebt op geen enkel moment het gevoel dat er in het parlement mensen zitten die het volk vertegenwoordigen. Iedereen knikt met wat de partij beslist. Ik denk mensen als u en ik geen kans maken om onafhankelijk daar ooit te zetelen. Daarom zou de helft van het parlement door loting gekozen moeten worden.
In grote lijnen heb ik ook deze dingen de Mr. De Wilde hierboven, aanhaald al jaren geleden verteld! Maar, een oplossing die Mr. De Wilde aanbied, de berekening die Hij maakt om deze kosten te dragen, dit was voor mij te ver gegrepen. Alleen dat er veel minder bewindvoerders ( vb ministers) moeten zijn, zij veel minder pensioen moesten krijgen daar zij door het leven heen toch al veel rijkdom hebben kunnen vergaren met hun ( " lotto job", is een job doen, goed of fout, ze hier geen rekenschap voor moeten geven,) en ongehoord grote bedragen verdienen op de belastinbetaler zijn rug. Zij echt niet het recht mogen hebben om meer pensioen en voordelen te krijgen als zij die, hun hele leven de staat gesteund hebben door zeer grote balastind op arbeid te hebben betaald. Nog te zwijgen over alle btw...., en andere taksen.
wat ga ik dan hebben van pensioen als ik mag heb 46 jaar dienst dan; een echte schande maar bij sommige ga het niet in hun kopje dat ze ons pluimen mijn stem zal zeker naar pvda gaan grts
het pensioen systeem zoals in belgie toegepast .daar heeft deze regering alle baat bij dat de werknemer "minder" en het liefst "niet" van zijn welverdiend pensioen kan genieten. want dan kunnen zij dit geld verdelen onder de talrijke ministerpostjes die dit klein landje rijk is .
? men wil pensioenleeftijd verlengen , of brugpensioen afschaffen , loopbanen van 45 jaar en binnen een paar jaar nog wat erbij ? De bevolking vergrijsd maar de mensen die kreupel gewerkt zijn en vaak niet meer kunnen maar moeten ? , hebben ze dan ook al eens over nagedacht dat het die mensen zijn die afbreuk doen op hun eigen lichaam , dan ook die mensen zijn die de gezondheidszorg ook weer meer zullen gaan kosten daar ze zich ziek en krom gewerkt hebben tot hun laatste dag . Op een bureautje zitten en delegeren en opdrachten laten uitvoeren is niet belastend maar fysieke arbeid wel . En wat met de mensen zoals ik die van 18 jaar na school onmiddellijk gaan solliciteren en onmiddellijk een job hebben tot heden en zelf nog een bijberoep om te kunnen meedraaien in de mij en ons huisje tuintje te kunnen betalen omdat we uit een gewoon arbeidersgezin komen waar de mama nog huisvrouw was en geen bagage geld meekregen om te starten . Wij hebben on letterlijk ziek , moe en krom gewerkt . Als mijn uren van zelfstandig bijberoep boven op mijn gewone job ook in aanmerking komen als verworven werkuren voor mijn pensioen dan was ik nu al in pensioen op mijn 54 ste maar nee ons nog langer doen werken , vergeet niet dat wij het gaan zijn die dan ook kunnen toedragen om de kleinkinderen op te vangen zodat onze kinderen ook makkelijker hun job kunnen uitvoeren . Als mijn aantal gewerkte uren zouden meetellen in plaats van aantal werkjaren dan was ik al in pensioen , misschien is dat wel een goede tip . Voor wat hoort wat . En nu ondanks mijn fibro en cvs ben ik nog steeds werkende tot het echt niet meer gaat maar wat heb ik er aan ? werken tot je er bij neervalt . Fibro en cvs is ook vaak een gevolg van roofbouw op het lichaam , maar wordt ook vaak weggelachen ( welke ziekte is dat ? ingebeelde ziekte ? ) ook nog mijn zieke mama erbij als mantelzorger , dus twee gezinnen te runnen voor en na mijn werkuren en in mijn vrije tijd , daar ben ik wel rijker door geworden 150 € per jaar maar daar doe ik het niet voor al was het gratis , dan deed ik het nog dus uren genoeg gewerkt . Ik vindt de werkloosheid moet er zijn voor mensen die ten onrechte om de een of andere reden hun job kwijt zijn geraakt en dit moeten overbruggen tot vb een jaar of drie , maar velen hebben de smaak te pakken en blijven thuis (hm in vervroegd pensioen noem ik dat ) en ten koste van wie ? weer van de werkmens want de schatkist die ze moet uitbetalen wordt gevuld door ons . Men krijgt zijn uitkering en stapt meestal de winkel binnen achter drank en sigaretten , want ja deze mensen vervelen zich . Frustrerend is dat ze zijn heel hun leven in pensioen , die krijgen letterlijk en figuurlijk drinkgeld (snap je hem , een lekker drankje van kopen en heerlijke sigaretjes ) de hele regering doet aan liefdadigheid behalve voor zijn eigen volk ( DE WERKMENS ) snoei daar eens in , in die profiteurs ze krijgen rond de 1000€ tot hun pensioen , maar de WERKMENS krijgt amper iets meer voor zijn hele leven lang te zwoegen . Ja want ze hebben ook recht op sociaal zijn en filmkes gaan bekijken en spullen kopen voor hun kinderen en ook recht op lui zijn en noem maar op . Pas op ik heb wel respect voor de mensen die door ziekte of andere afgedankt zijn en zo op de stempel terecht gekomen zijn die hebben er niet om gevraagd . Begin eens met een soort kaart te ontwerpen waar ze juist het hoogstnodige kunnen met doen zoals eten aankopen , drinken (geen alcohol en geen tabak ) men zal al heel wat minder profiteurs hebben . Wij mogen toch ook niet met onze maaltijdcheques tabak en andere kopen ? wel maak voor hen een soort maaltijdcheque en punt gedaan . Ze lopen allemaal met een smartphone , en kaart moet opgeladen worden want hebben geen belwaarde meer en noem maar op . Hun telefoon zal niet roodgloeiend staan van achter werk te kijken , spelletjes spelen , en als ze werken is het een paar weken of dagen om weer in regel te zijn met alles . Als wij die wel werken ons budget op is dan moeten we ook niet gaan aankloppen mijn belwaarde is op , ik moet mijn kinderen nog drinkgeld geven enz........ maar het zijn wel wij die alsmaar meer moeten inleveren en ophoesten en langer werken om die Sinterklaaspakjes van de regering te blijven sponseren . Als het zo voort gaat dan hebben we enkel nog armen werken of niet want de werkende worden ook alsmaar armer . Onze taart wordt steeds kleiner maar zal op termijn enkel nog kruimels over laten . En als we dan ziek worden , DE WERKMENS , worden we nog eens gestraft minder uitkering , meer betalen voor Dr en medicijnen vergeet niet dat als de WERKMENS niet meer kan tot zijn pensioenleeftijd zich er door te sleuren ziek of moe of burn-out dat het probleem zich alleen maar verschuift , die mensen die niet meer kunnen zullen dan ook op ziekenkas terecht komen , men kan dan daar weer in gaan snoeien . De oplossing : laat mensen op tijd stoppen , of verminderen , mits een aangepast uur schema en leefbaar werk en loon . De uren die ze minder werken creëren dan toch ook weer uren die vrij komen om jonge mensen een job te geven . De burgers zien het , maar de regering is blind . Bedankt dat jullie zich zo inzetten voor de WERKMENS die voor jullie boterham gezorgd heeft door op jullie te stemmen in blind vertrouwen .
Op straat komen lost niets op. Je riskeert om kreupel geslagen te worden en de heethoofden, die niet nadenken en de boel kort en klein willen slaan, verknoeien heel dikwijls het doel van de betoging. Men zou beter massaal aansluiten bij de PVDA/PTB. Met een massa in de politiek geïnteresseerde leden kunnen we heel wat veranderen in dit land en laten we de PVDA/PTB toe om een 'eerlijke' politiek te voeren. Sterker nog we kunnen de partij dwingen om een 'eerlijke' politiek te voeren. Een extreem linkse partij die op een juiste manier handelt kan een zegen zijn voor 'iedereen' die hier in België leeft