Foto GUE/NGL

Hoe een brede beweging CETA toch nog kan stoppen

auteur: 

Line De Witte

Een meerderheid van Europarlementsleden keurde zonet CETA, het verdrag tussen de EU en Canada goed.  Het handelsakkoord stuit nochtans op veel kritiek omdat het multinationals heel wat voorrechten geeft die niemand anders krijgt. Meer dan 3,5 miljoen mensen tekenden daarom een petitie tegen het akkoord. Die brede beweging kan het akkoord nog kelderen. Het moet nu immers nog door de nationale parlementen worden goedgekeurd.

In eerste plaats zijn het natuurlijk de rechtse partijen die ons dit onverteerbare akkoord door de strot duwen, maar opmerkelijk, de sociaaldemocratische fractie stemde ook voor. Terwijl de fractie van Verenigd Links (GUE/NGL) en de Groenen het akkoord verworpen, verdedigde sociaaldemocratische fractievoorzitter Gianni Pittella het akkoord openlijk. Het zijn enkel de Europarlementsleden uit de landen waar de sociaaldemocratie de druk voelt van een brede beweging, die zich verzetten.

CETA is een slecht akkoord voor de meerderheid van de mensen. Het is er gekomen op vraag van verschillende multinationals die het verschil in regelgeving tussen de EU en Canada niet zagen zitten. De EU is bijvoorbeeld veel strenger op genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's) dan Canada. Multinationals die GGO's exporteren willen dan ook dat de Europese markt volledig wordt opengegooid. De private markt dringt steeds meer binnen in diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en openbaar vervoer, maar toch vinden dienstenlobby's dat die markt nog te gesloten is. Voor private bedrijven is die het Walhalla van toekomstige inkomsten, een markt met ongeziene mogelijkheden, zeker in tijden van stijgende zorgnoden en vergrijzing. CETA impliceert daarom dat alle diensten, behalve een paar uitzonderingen, opengesteld zouden worden voor liberalisering. Multinationals vragen, de traditionele partijen draaien.

Het protest tegen CETA is daarom ook groot en het blijft maar groeien. Meer dan 2000 steden en gemeenten verklaarden zichzelf symbolisch CETA-vrij, 3,5 miljoen Europeanen ondertekenden de petitie tegen dit verdrag. Het front van organisaties dat op straat komt is ongezien. Van vakbonden die vrezen voor groeiende concurrentie, jobverlies en lagere lonen over klimaatbewegingen die liever geen schaliegas en teerzandolie naar onze contreien zien komen tot boeren die niet willen dat de reuzenconcerns alles overnemen en zelfs KMO's die zelf quasi geen goederen uitvoeren naar het buitenland, maar wel zullen geconfronteerd worden met allerhande producten, samen met honderden andere organisaties en bezorgde burgers, pleitten ze tegen dit akkoord. En dat heeft al heel wat effect gehad.

De Waalse en Brusselse parlementen keerden zich in oktober tegen het akkoord en stelden de stemming uit. Oorspronkelijk zagen de meerderheidspartijen geen graten in een alomvattend vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada, maar het brede protest over deze verdragen verplichtte hen tot een meer kritische blik. Onder druk van de Europese Unie, ging de Waalse regering van Paul Magnette (PS) dan toch overstag. In ruil voor een interpretatieve verklaring, ondertekende België het akkoord. Er kwamen ook een aantal politieke beloftes. De Belgische regering beloofde aan het Europees Hof van Justitie te vragen of uitzonderingsrechtbanken voor multinationals wel legaal zijn. Verder beloofde de Europese Commissie de uitzonderingsrechtbank om te vormen tot een echte rechtbank met onafhankelijke rechters. Dat zijn beloftes. De tekst van het verdrag blijft onverteerbaar. Wat de Waals-Brusselse aarzelingen wel aantonen, is dat het mogelijk is. Dat een beweging van onderuit een regering kan dwingen om te luisteren.

Om CETA naar de prullenbak te verwijzen, is een echte sociale beweging cruciaal. En hoe breder en Europeser die beweging wordt, hoe moeilijker het voor politici wordt om aan die druk te weerstaan. Eén regio alleen kan veel minder aanrichten dan verschillende landen samen. Landen moeten CETA na de stemming in het Europees Parlement nog ratificeren. Daar kan het nog worden tegengehouden. In Ierland komt er misschien een referendum omdat CETA in strijd is met de Europese grondwet. De Ierse senaat keerde zich eerder al tegen CETA. In Nederland wordt een referendum voorbereid, in Oostenrijk is er veel weerstand. Er rommelt dus wat.

De schermutselingen rond CETA zullen hun stempel zetten op het verdere verloop van het nog grotere TTIP (tussen de VS en de EU). En nu hebben nog veel meer mensen de inzet begrepen. De strijd is nog niet afgelopen, hij is nog maar begonnen.