Hoofdstuk 5 | De PVDA in actie ter verdediging van het openbaar spoor

Al jaar en dag verdedigt de Partij Van De Arbeid van België (PVDA) een openbaar en geïntegreerd (niet gesplitst) spoor, gefinancierd in overeenstemming met de behoeften. De PVDA nam ook deel aan elke strijd tegen bezuinigingsmaatregelen bij de NMBS. Een strijd, gevoerd op meerdere niveaus.

Voor de PVDA zijn de spoorarbeiders bijzonder belangrijk. Zowel in België als in andere landen (in Frankrijk bijvoorbeeld) waren het vaak de spoorarbeiders die de strijd voor de sociale vooruitgang trokken. Denk maar aan de rol die ze speelden in de strijd van november/december 2014. In de verkiezingen van mei 2014 stonden (onder de 170 syndicalisten) niet minder dan 15 spoormannen op de lijsten van de PVDA in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het vertrouwen van de arbeidsbeweging in de PVDA komt onder andere tot uiting tijdens stakingen en betogingen. Bij elke vakbondsactie steunt de PVDA de strijdende werkers. In de winter van 2014 brachten militanten van de PVDA een bezoek aan honderden piketten en waren aanwezig op alle betogingen. En dat geldt evenzeer voor specifieke acties van de spoorarbeiders. Recent nog, op 19 juni 2015, waren delegaties van de PVDA aanwezig op de lokettenstaking.

Niet voor niks beschikt de PVDA over een afdeling Spoor, voor werknemers van de NMBS. De afdeling publiceerde al meerdere studies over de veiligheid op het spoor, de stiptheid van de treinen of de herstructurering van het goederenvervoer per spoor (zie hiervoor onze website http://rail.pvda.be[1]). Ze tracht ook de reizigers gevoelig te maken voor de problemen bij het spoor. De leden van deze afdeling hebben intens meegewerkt aan deze brochure. De PVDA heeft ook basisgroepen Spoor in verschillende regio’s van het land.

Je kunt de afdeling ‘Spoor’ van de PVDA volgen op Facebook in het Frans (PTB Rail) en in het Nederlands (PVDA Spoor) en op Twitter (@pvdaspoor). 

Verder bouwt de PVDA mee aan een brede beweging in de publieke opinie ter verdediging van het openbaar spoor. Bijvoorbeeld door de uitgave van deze brochure. In het verleden deelde de PVDA al tienduizenden pamfletten uit in de grote stations. Denk maar aan de campagne “Fluit ze terug”.

Van gemeentelijk tot federaal niveau doen verkozen leden van de PVDA geregeld tussenkomsten tegen de bezuinigingsmaatregelen en de logica van de liberalisering van het spoor. Op 2 juli 2015 keurde de provincieraad van Luik een motie goed. Hierin drong men bij de directie van de NMBS aan op het openhouden van de lokettenzalen van Aywaille, Flémalle-Haute en Pépinster. De motie was het initiatief van de groep PTB+ in de provincieraad.[2] Marco Van Hees en Raoul Hedebouw, onze twee federale vertegenwoordigers, nemen in het parlement ook regelmatig de bestuurslogica van de regering op de korrel.[3] Onlangs dienden ze nog een voorstel in om de beperking van het aanbod in het station van Gentbrugge ongedaan te maken.

De PVDA is altijd consequent geweest: de partij heeft zich verzet tegen de Europese liberaliseringrichtlijnen en tegen de bezuinigingsmaatregelen van de federale regering. Aansluiten bij de PVDA en zo de partij versterken, dat is de strijd versterken tegen de liberalisering van het spoor en de afbraak van de openbare diensten

[1] Je kunt ook inschrijven op een nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief van PVDA Spoor werd meer dan 13 jaar geleden verstuurd.

[2] Zie website PVDA-Luik, http://liege.ptb.be.

[3] Voorbeeld: Sarah Schmit, “NMBS-top onder vuur door boze reizigers en Marco Van Hees (PVDA)”, 6 februari 2015, www.pvda.be.

Dit is een hoofdstuk uit de PVDA-brochure “Wij gaan voor maximale dienstverlening”. Te verkrijgen via www.pvdashop.be (4 euro). Klik hier om de brochure te downloaden.

Nieuw: download hier de brochure voor op je smartphone of tablet ...