“Iedereen moet duidelijk weten, er komt geen personeelsvermindering bij VRT”

Met 150 trokken ze al naar het Vlaams Parlement, toen Hart boven Hard zijn alternatieve regeringsverklaring ging afgeven aan minister-president Bourgeois. “ We hebben een sterk gemeenschappelijk vakbondsfront, we doen alles samen”, zo vertelt een strijdbare Luk Vandenhoeck, hoofdafgevaardigde van ACOD-VRT.

De Vlaamse regering wil bij de VRT 39 miljoen miljoen euro besparen, 22 miljoen euro nog volgend jaar. Cultuurminister Sven Gatz en directeur Productie Leo Hellemans zeggen dat er jobs zullen sneuvelen… De vakbonden bij de VRT hebben die al afgewezen. Wat zijn uw argumenten?

Luk Vandenhoeck. Ten eerste zijn we tegen die besparingen op zich. Wij zijn van mening dat er geen enkele goede reden bestaat om te besparen bij ons of bij andere sociale of culturele organisaties of initiatieven. Het juiste woord voor die maatregelen is namelijk niet besparingen, maar transferts: het geld dat ze bij ons komen halen, wil de Vlaamse regering gebruiken om wat zij noemen “zuurstof te geven aan de bedrijven”. Ze geven nu al 300 miljoen euro aan de bedrijven en ze willen die nu nog 500 miljoen extra geven. Ik hoorde het gisteren nog uit goede bron: elk jaar komt Janssen Pharmaceutica acht miljoen euro ophalen, Alcatel zoveel miljoen… Elk jaar komen zij  om “hun zondagsgeld”. En nu wil de Vlaamse regering dat nog vermeerderen, nu ten koste van de sociale, culturele en democratische rijkdom van de Vlaamse samenleving. Daarmee gaan wij niet akkoord.

Dat is meteen de reden waarom u zich engageert in de burgerbeweging Hart boven Hard, neem ik aan, neem ik aan.

Luk Vandenhoeck. Zo is dat, en ook in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Nochtans krijgt u van de VOTP, de Vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten het verwijt dat u alleen oog hebt voor het belang van het VRT-personeel. Met andere woorden: de vakbonden bij de VRT zijn corporatistisch.

Luk Vandenhoeck. Vooreerst wil ik daar dit op zeggen: begin augustus – toen wij als vakbonden nog lang geen standpunt hadden ingenomen over die besparingen of de afdankingen – toen was de VOTP al aan het zeggen dat zij veel goedkoper werken dan de VRT zelf – wat door niemand, ook door hen niet, kan bewezen worden – en stelden ze de VRT voor om de eigen productie af te schaffen en alles door de VOTP te laten maken. Toen waren de directies van die bedrijven al tegen ons aan het ageren. Wij hebben niets tegen die bedrijven en al helemaal niet tegen de collega’s die daar werken, integendeel. Alleen willen wij de logica van de Vlaamse regering gebruiken tegen die Vlaamse regering. De VRT geeft nu al elk jaar 70 miljoen aan de televisiebedrijven. Als de Vlaamse regering via andere wegen zuurstof wil geven aan de bedrijven, dan moet de VRT dat niet nog eens overdoen. En dus gaan wij minder bij hen bestellen. De VOTP verwijt ons dan dat wij iets tegen hen hebben. Dat is helemaal niet zo. Wij gaan akkoord dat 25 procent van de productie van de VRT naar die bedrijven gaat. Want wij zijn voor diversiteit. Maar intussen ligt dat al op 37 procent. Waarom zouden wij akkoord geven om hen nog meer te geven? Terwijl zij al tegen ons aan ’t stoken waren, voordat er van deze besparingen sprak we, nog voor er een haan had gekraaid!

Wij zijn namelijk niet bereid ook maar één job op te geven

Het gaat er duidelijk hard aan toe…

Luk Vandenhoeck. Uiteraard. Wij zijn namelijk niet bereid ook maar één job op te geven. Overigens heeft onze directie haar eerste standpunt al ingetrokken. Ze heeft alleen over personeelsvermindering gesproken “om de ernst van het probleem te duiden”, liet ze ons weten. En ook dat er nog niets is beslist, ze wil in een open geest de verschillende voorstellen – ook die van de vakbonden – bespreken. Zo beloofde ze in een mail vorige week donderdag. En als democratische en transparante vakbond hebben wij die mail uiteraard onmiddellijk naar al onze leden doorgestuurd.

Cultuurminister Sven Gatz, dat is een ander verhaal. Van zijn kabinetschef kregen we vorige week te horen dat wij – even aangenomen dat de besparingen er toch zouden komen – dat wij dan zelf zouden mogen bepalen op welke manier we die realiseren. Maar minister Gatz, die blijkbaar wil bewijzen dat hij de beste leerling in de klas van Bourgeois is, kwam op de VRT vertellen dat hij voor een personeelsvermindering is. Wat is dat voor een minister? Zijn kabinetschef zegt wit en hij zegt zwart! En de VRT is een autonoom overheidsbedrijf, een minister moet zich niet moeien met de interne bedrijfsvoering. Dat heeft Ingrid Lieten nooit gedaan, zij heeft de autonomie van de VRT altijd gerespecteerd. Er zijn hier in het huis al een heleboel besparingen doorgevoerd, maar in die Beheersovereenkomst staat nog altijd dat de VRT werkt met 2.338 personeelsleden. En daar moet Sven Gatz zich aan houden, net zoals iedere minister voor hem dat heeft gedaan. De VRT is namelijk geen een administratie van de overheid, maar een autonoom overheidsbedrijf. En dus moet hij ruimte laten voor een autonome bedrijfsvoering en voor sociaal overleg.

En dat doet hij duidelijk niet?

Luk Vandenhoeck. Ah nee, in die Beheersovereenkomst staat duidelijk beschreven hoeveel geld de VRT van de Vlaamse regering krijgt en hoeveel personeelsleden er werken. Als hij dat wil veranderen moet er een annex, een amendement of hoe het ook mag heten, bij die Beheersovereenkomst gemaakt worden. Want die loopt nog tot einde 2016. Pas op 1 januari 2017 begint er een nieuwe te lopen. Overigens was de regeringsverklaring daar heel dubbelzinnig over. Ze zei in feite alleen dat er tegen 2017 opnieuw moest worden gepraat. Uiteraard is dat zo. En daar zullen we ons op voorbereiden. Ik zal er dan nog net bij zijn, want een jaar later ga ik met pensioen…

Terug naar nu. Hoe is de sfeer onder de personeelsleden van de VRT op dit moment?

Luk Vandenhoeck.  De meesten beseffen wel dat er na die ene betoging naar het Martelarenplein nog acties moeten volgen, willen we resultaat bereiken. We waren toen met 150, zonder dat er werd gestaakt. De productie liep gewoon door, maar ook bij de mensen die aan het werk bleven, was er veel begrip en sympathie voor de actie. En de 150 die hadden meegedaan, waren allemaal heel content.

Volgende week dinsdag houden we een algemene personeelsvergadering waar we verdere acties samen bespreken.