“Ik versterk links”: 250 prominenten roepen op om voor Peter Mertens en PVDA+ te stemmen

250 prominente figuren roepen op om op 25 mei het bolletje achter Peter Mertens zijn naam rood te kleuren. Het gaat om een brede groep van academici, muzikanten, acteurs, kunstenaars, verantwoordelijken uit het middenveld en vakbondsafgevaardigden uit ABVV en ACV. Vanmorgen was de persvoorstelling.

De Blauwe 6 was een heel ander verhaal geweest, maar café De Rode 7 op het Sint-Jansplein in Antwerpen was de ideale locatie voor de persvoorstelling van de stemoproep van “Ik versterk links. Ik stem PVDA+”.  

Rik Vermeersch, directeur ManiFiesta en een van de mede-initiatiefnemers van de stemoproep, vindt dat het tijd wordt dat een linkse stem tegengas geeft in het parlement. “We willen dat de stem van onderuit, van de jongeren gehoord wordt. We willen een oppositie die de debatten in een meer sociale richting stuurt.”

Het lijstje van 250 prominenten oogt indrukwekkend. (Bekijk de namen hier). Rik Vermeersch pikte er enkele opvallende namen uit.

Zoals professor Jan Vranken, dé armoedespecialist in ons land. Of professor arbeidsrecht Jan Bundervoet, die bijzonder goed de noden van de werkende bevolking kent.

Uit de culturele wereld geven onder anderen Kris De Smet (De Nieuwe Snaar), Deborah Ostrega (Lords of Acid) en Brent Vanneste (Steak Number Eight) aan dat het parlement nood heeft aan Peter Mertens.

Uit het middenveld Koen Steel, de vroegere voorzitter van de KWB, maar ook woordvoerders en vertegenwoordigers van Attac, van Femma, van derdewereldorganisaties...

Acteur Ben Rottiers was aanwezig op de persvoorstelling. “Het feit dat ik nu aan deze kant van de tafel zit om de PVDA te ondersteunen is omdat ik mij al jaren tot in mij diepste beroerd voel door wat er gebeurt in de wereld. Ik sta op de lijst om links te versterken en om Peter Mertens te krijgen waar hij thuis hoort: in het parlement.” 

Voor artiest Paul Schrijvers is gezondheid is een heel belangrijk punt. “De PVDA is daar al heel lang mee bezig. Hoe mensen door bedrijven en wanbeleid hun levensduur verkort zien. Dat zegt de PVDA al jaren en dat is de hoofdreden waarom ik deze oproep ondersteun.”

Uit syndicale hoek kwamen Danny Pauwels (ABVV, secretaris van de Algemene centrale Antwerpen-Waasland) en Marc van Thielen (ACV, voormalig hoofdvakbondsverantwoordelijke LBC-NVK Antwerpen) vertellen waarom ze Peter Mertens steunen. 

Danny Pauwels had het over zijn angst voor het Duitse model, maar hij wees ook op de situatie van de mensen in de beschutte werkplaatsen. “Zij zijn de nieuwe armen van morgen, omdat zij weinig of geen toekomstperspectieven hebben. Ze doen het werk dat vroeger door interimarbeiders werd gedaan, maar men heeft blijkbaar nog goedkopere werkkrachten gevonden in de sociale werkplaatsen. Het programma van de PVDA+ sluit het dichtst aan bij de eisen van de vakbonden. Ik zal dus op 25 mei op PVDA+ stemmen.” 

Marc Van Thielen: “In mijn job als vakbondssecretaris heb ik ondervonden dat je sociale vooruitgang alleen kunt bewerkstelligen door druk van onderuit. Dat doet de PVDA+. De verkiezingsenquête is daar een heel mooi bewijs van.

Niet alles is echter op die manier te lossen, er is een verlengstuk nodig op politiek vlak. Als ik zie welke aanvallen er vanuit rechtse en neoliberale hoek worden uitgevoerd op het middenveld en de vakbonden... De andere partijen bieden geen weerwerk. Ik onderteken deze oproep dan ook met plezier.” 

Verder ondertekenden ook hoofddelegees van Lanxess Rubber, Agfa Gevaert, Nyrstar... de oproep. 

Cultuurfilosoof Robrecht Vanderbeeken noemde de PVDA+ “de enige partij die duidelijk stelt dat creatieve economie iets anders is dan kunst, de enige partij die iets wil doen aan de commercialisering en de vermarkting van de cultuursector. Dat is een strijd die in de toekomst nog serieus zal moeten worden gevoerd”. 

PVDA-voorzitter Peter Mertens was duidelijk verheugd met zoveel steun. “Dokwerkers, verpleegsters, rubbermakers van Lanxess, de jongeren die het moeilijk hebben in onze stad, willen wij een stem geven bij deze verkiezingen. Wij werken elke dag onder de radar met Geneeskunde voor het Volk, in wijkcomités, in jongerenorganisaties, in sociale woningblokken die al lang zijn opgegeven door alle traditionele partijen. Wij gaan in de wijken en op de werkvloer stemmen terughalen op rechts. Onze visie op democratie is veel meer dan regerings- en establishmentsdemocratie. Democratie is het opbouwen van tegenmacht. Dat is wat we willen doen. Van de vier belangrijkste tegenmachten in de maatschappij zijn er nu vertegenwoordigers die de stemoproep tekenen. 

Wij willen wegen op het beleid, maar wij willen dat niet doen als Partij Van De Arbeid. Wij willen samen met die tegenmachten wegen. Wij vragen niet een stem voor de PVDA+. Als je de oproep goed leest, stel je vast dat het geen oproep is voor een stem voor de PVDA+, maar een stem voor de mensen van onderuit zelf. De mensen een megafoon geven, zodat de stem die er al is, maar die onder de radar blijft in de media en in het parlement, na 25 mei eindelijk ook in het parlement weerklinkt.”

Tot slot las Mertens nog de verklaring voor van professor Nemery. 

“Mijn steun aan de stemoproep van de PVDA gaat onder andere uit van de positieve ervaringen die ik heb gehad in verschillende kleine en grote dossiers waar artsen van Geneeskunde voor het Volk (GvhV) bij betrokken waren. 

Bij de ‘kleine’ dossiers gaat het over individuele patiënten die ik op mijn raadpleging voor milieu- en beroepsaandoeningen in het UZ Leuven zie omdat ze door hun werk ziek zijn geworden. Hoewel de artsen van GvhV zeker niet de enige huisartsen zijn die de belangen van hun patiënten behartigen, is het wel zo dat de artsen van GvhV de oorzaak van de ziekte van hun patiënten in een brede maatschappelijke context proberen te plaatsen. 

Als academicus ben ik ook onder de indruk van de dossierkennis en wetenschappelijk goede onderbouwing van GvhV in “grote” dossiers, zoals de terugbetaling van geneesmiddelen (het kiwimodel) of de problematiek van de mobiliteit in Antwerpen (het Oosterweeldossier). Meer bepaald in het Oosterweeldossier heb ik kunnen vaststellen hoe GvhV, samen met andere organisaties, een zeer belangrijke en positieve rol  heeft gespeeld om de gezondheidsaspecten te laten meespelen (eigenlijk op de voorgrond te plaatsen) bij de keuze van oplossingen. Dat de ‘overkapping van de Ring’ de laatste dagen op zoveel bijval mag rekenen, is dus mede aan GvhV te danken. 

Het lijkt me derhalve belangrijk dat een progressieve partij zoals de PVDA de kans krijgt om in officiële democratische kanalen mee te wegen op de besluitvorming.” 

De oproep kan je hier vinden en zelf ook nog onderschrijven: www.ikversterklinks.be

Volledige lijst ondertekenenaars