Foto Solidair

Indexsprong op agenda van het Parlement

De regering heeft het wetsontwerp, waarin ze de indexsprong vastlegt, ingediend in het Parlement. Dinsdag 17 maart wordt het ontwerp besproken in de Commissie Sociale Zaken. Zou de regering proberen de indexsprong zo snel mogelijk door te duwen om de kwestie van de baan te hebben en zo het groeiende sociaal verzet te smoren?

Wat zegt het wetsontwerp?

De tekst (bekijk het wetsontwerp hier) bevat drie belangrijke elementen:

  • de wet blokkeert de gezondheidsindex – die gebruikt worden om de lonen te indexeren – vanaf maart.
  • de wet voorziet “strafrechtelijke en administratieve sancties voor werkgevers die de loonmatiging of de blokkering van de index niet respecteren”. Dit wil concreet zeggen dat een werkgever die de indexsprong of de loonmatiging niet respecteert een boete van 150 tot 1.500 euro zou moeten betalen, vermenigvuldigd met het aantal werknemers. De bedoeling is te voorkomen dat sectoren waar de krachtsverhoudingen beter liggen (de chemie of de metaalsector bijvoorbeeld) loonsverhogingen zouden bekomen die de loonblokkering omzeilen.
  • de wet stelt bedrijven vrij van elke verplichting op het vlak van opleiding

Geen overleg “wegens de hoogdringendheid”?

De regering doet er alles aan om een versnelling hoger te schakelen. Wegens de “hoogdringendheid” legt ze haar ontwerp aan geen enkel overlegorgaan voor. Men kan zich afvragen wat er zo dringend is? De lonen in België zijn nog nooit zo laag geweest ten opzichte van onze buurlanden. Is het zo “dringend” dat de lonen al in maart moeten geblokkeerd worden in plaats van een andere maand?

Tenzij het een teken van zwakte is

Zou de regering de index er vlug willen doorjagen om er zo snel mogelijk vanaf te zijn en het sociaal protest te laten bedaren? De regering en de werkgeversorganisaties hoopten van alle protest af te zijn na de onderhandelingen van januari. Maar dat is lang niet het geval. De regering probeert verschillende manoeuvres uit om de zaken zo snel mogelijk te kalmeren.

Ze vreest ook dat het dossier van de indexsprong bovenop de begrotingscontrole. Die vindt plaats in april en de regering wil dan nieuwe onpopulaire besparingen aankondigen. Als die twee samenvallen, zou dat wel eens gevaarlijk kunnen worden voor de regering.

Tenzij bepaalde sectoren druk uitoefenen

Zouden regering en werkgevers honderdduizenden mensen de 2% loonsverhoging willen ontnemen die ze binnenkort zouden moeten ontvangen? “Indexaanpassingen die er na enkele jaren wachten gingen aankomen, worden nu plots verboden. Bij de kappers, in de textielsector, in de glasnijverheid en bij de bewakingsdiensten wordt de afgesproken spilindex van 2% de komende maanden bereikt, maar de werknemers zullen de verwachte loonaanpassing niet krijgen”, legt de Algemene Centrale uit op haar website.1

Sommigen zeggen dat VBO-voorzitster Michèle Sioen, die ook verantwoordelijke is voor de textielsector, alles in het werk zou gesteld hebben om het proces te versnellen en zo de loonsverhogingen in haar eigen sector te vermijden.

Tenzij de btw ook een rol speelt

Of zou de regering in april misschien de btw willen verhogen, waardoor de prijzen zouden stijgen en bijgevolg ook de gezondheidsindex? (Lees hierover de studie Btw-verhogingen en indexsprong: een explosieve cocktail voor de koopkracht)

In dat geval is de indexsprong inderdaad hoogdringend voor de regering, want de de regering lijkt de indexsprong te willen doorduwen voordat de prijsverhogingen die het gevolg zijn van de btw-verhoging, effect zullen hebben.

De ene agenda is de andere niet

De regering volgt de agenda van de werkgevers: zo snel mogelijk de indexsprong uitvoeren. De sociale beweging heeft een heel andere agenda, namelijk mobilisatie.

Dat werd al een eerste keer duidelijk op 11 maart, toen meer dan 10.000 mensen samenkwamen om het Muntplein in Brussel. En dat zal de komende dagen en weken nog duidelijk worden tijdens de volgende acties in het kader van de sociale lente.

  • 19 maart: militantenconcentratie voor de openbare diensten

De openbare diensten worden bijzonder zwaar getroffen door het besparingsbeleid. De besparingen snijden er zo diep dat strijd tegen fiscale fraude, culturele activiteiten, kwaliteitsvol onderwijs…  echt in gevaar komen. 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten (ACOD–FCSOD–VSOA) organiseert een militantenconcentratie op donderdag 19 maart 2015 (11.00 u –12.00 u) – op het Muntplein in Brussel.

  • 29 maart:  De Grote Parade van burgerverenigingen Tout Autre Chose en Hart Boven Hard

De besparingen treffen alle sectoren van de maatschappij. De burgerverenigingen Hart Boven Hard en Tout Autre Chose organiseren een Grote Parade en nodigen daarvoor iedereen uit die zich verzet tegen het regeringsbeleid. Met de steun van het ABVV, het ACV en honderden verenigingen.

Afspraak: zondag 29 maart, om 13 u aan het Noordstation in Brussel 

Meer info op www.hartbovenhard.be/de-grote-parade/

Facebook evenement https://www.facebook.com/events/584980308312797 

  • Van 30 maart tot 3 april: week van het sociaal verzet

Die week houdt de regering haar begrotingscontrole  - komen er nieuwe besparingen? - en hakt ze de knoop door over de tax-shift. Komt er een miljonairstaks die geld oplevert voor investeringen in de openbare diensten, de pensioenen en het onderwijs? Of komt er een btw-verhoging, zoals sommige ministers al aankondigden?

De vakbonden roepen op voor provinciale betogingen in de week van 30 maart. Op 31 maart in Brussel en in Waals- en Vlaams-Brabant, op 1 april in de andere provincies.

  • 22 april: algemene staking in de openbare diensten

De ACOD heeft zonet aangekondigd wat ze daarmee wil bereiken: de verdediging van degelijke en toegankelijke openbare diensten, het verzet tegen de indexsprong en tegen langer werken, herinvesteringen in de openbare diensten in plaats van besparingen. Daarvoor wordt er op 22 april 2015 gestaakt. 

 

1. www.accg.be, 3 maart 2015, De indexsprong wordt onmiddellijk voelbaar