(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Indexsprong: verbergt de hoogdringendheid van de regering een geplande btw-verhoging?

Vanmiddag wordt de indexsprong besproken in de commissie Sociale Zaken. De PVDA zal er zich verzetten tegen de hoogdringendheid die de regering hierover inroept.

“De Belgische lonen gaan erop achteruit ten opzichte van onze buurlanden. Er is dus geen enkele reden om een indexsprong te eisen, laat staan dat die hoogdringend zou zijn”, hekelt Raoul Hedebouw, federaal volksvertegenwoordiger en nationaal woordvoerder van de PVDA.

“Tenzij de regering maatregelen in de pijplijn zitten heeft die de inflatie in april of mei zullen doen stijgen”, merkt Hedebouw op. “Zoals de btw-verhoging, waarover de minister van Financiën het had, of een verhoging van de accijnzen. De werkende bevolking wordt dan twee keer gepakt.”

De PVDA-volksvertegenwoordiger vraagt zich eveneens af of het niet de bedoeling is van de regering om zich snel mogelijk te ontdoen van dit dossier waar zoveel sociaal protest tegen rijst.

Wat nu echt hoogdringend is, aldus de PVDA, is dat het bezuinigingsbeleid wordt stopgezet, want de bevolking wordt keihard getroffen. “Het zijn de grote fortuinen die moeten worden geactiveerd. Zij moeten hun bijdrage leveren. Vandaag horen we dat de dividenden van de aandeelhouders van de Bel20-bedrijven vorig jaar met 11 miljard gestegen zijn. Dat is een stijging met meer dan 11%. De dividenden stapelen zich op in de koffers van de rijksten, maar aan de andere kant worden de lonen van miljoenen werknemers geblokkeerd, groeit het tekort van de sociale zekerheid en wordt het land in een crisis gedompeld. Het wordt tijd dat we het over een andere boeg gooien, te beginnen met de intrekking van de indexsprong”, besluit Raoul Hedebouw.

Persdienst PVDA