Foto Jan Geurtz / Flickr

Investeren in duurzame energie kan perfect zonder de Turteltaks

De Vlaamse regering heeft beslist geen subsidies te geven voor de ombouw van de energiecentrale van Langerlo tot een geldverslindende biomassacentrale, een toegeving aan het brede verzet ertegen. De PVDA pleit voor een echt duurzaam alternatief op basis van wind- en zonne-energie, een besparing van 186 miljoen euro.

De biomassacentrale van Langerlo zal er dan toch niet komen. Na de biomassacentrale van Gent trekt de Vlaamse regering nu ook definitief de stekker uit de centrale van Genk, Langerlo. “Het schrappen van de woekersubsidies die deze biomassacentrales opslorpen was één van de eisen uit het PayBackPlan van de PVDA”, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. “Het feit dat de Vlaamse regering deze eis nu inwilligt, is een pluim op de hoed van het brede verzet van onderuit.”

“De biomassacentrale van Langerlo was niet alleen slecht voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu en de gezondheid”, vervolgt Kim De Witte, voorzitter van de PVDA in Limburg. “In Langerlo ging men 1,8 miljoen ton hout verbranden. Dat ging evenveel fijn stof uitstoten als tien miljoen dieselwagens.”

De PVDA wil een echt groen energiebedrijf. “We kunnen onze groenestroomdoelstellingen van 10,5% in 2020 perfect behalen door de geplande biomassacentrales van Genk en Gent te vervangen door windmolens en zonnepanelen”, aldus Tom De Meester.

De studiedienst van de PVDA werkte een geïntegreerd scenario uit met 400.000 kleinschalige zonne-installaties bij particulieren, 250 grote zonneparken en 450 windmolens (zie hier). Dat levert evenveel elektriciteit op als de twee biomassacentrales, maar kost jaarlijks 186 miljoen euro minder (of 1,8 miljard euro minder op 10 jaar tijd). Zonnepaneleninstallaties van particulieren zijn twee keer zo goedkoop als grootschalige biomassacentrales. Windenergie is één derde goedkoper (33%) en zonneparken zijn de helft goedkoper (58%).

De maatschappelijke winst ligt nog hoger als de zonneparken gebouwd worden door gemeentelijke energiebedrijven. In dat geval vloeit ook de winst (5% bij zonnepanelenparken en 8% bij windmolens) terug naar de gemeenschap. De honderd personeelsleden die nu hun job verliezen bij Langerlo kunnen zo terug worden ingeschakeld, naast honderden andere werknemers.

“Investeren in duurzame energie is perfect mogelijk zonder de Turteltaks”, alsnog De Meester. “De Turteltaks laat gezinnen de rekening betalen van grote bedrijven. Gezinnen zien hun stroomrekening spectaculair stijgen, terwijl de grote bedrijven in verhouding een pak minder betalen en de allergrootste stroomslurpers zelfs helemaal de dans zullen ontspringen. De opheffing van de subsidiekraan naar de biomassacentrales is weer een stap in de richting naar de volledige opheffing van de Turteltaks.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Greenpeace heeft samen met de Bond Beter Leefmilieu een studie laten uitvoeren door EnergyVille, een Europese onderzoeksinstelling in Genk, die meer gedetailleerd is inzake het alternatief. Ik heb het luik gezondheidsimpact op me genomen. Ik kan deze studie eventueel doorsturen.
Een vraag. De Belgische windmolenparken in zee staan er al verschillende jaren maar hebben nog geen electriciteit aan land gebracht. De aansluiting is nog steeds niet in orde. Worden daar nu ook al subsidies voor uitgekeerd en indien ja hoeveel?
Windmolens op het ' land '!! ......op welke afstand van bewoning??, is er in het luik ' gezondheidsimpact ' door de heer Dewitte rekening gehouden met ' GEZONDHEID OP MENSENMAAT ! ' ik ben alleszins ook geïnteresseerd in de studie die u aanbied (...). Gelukkig is er op dit ogenblik weinig wind met de hoop op een normale en degelijke nachtrust ( lees zonder oorstopjes of erger ). Kameraadschappelijk.
Dag. De link naar de studie staat in de tekst. Je kan ze ook hier vinden: http://solidair.org/sites/default/files/documents/2017/04/13/duurzame_energie_zonder_turteltaks_is_perfect_mogelijk.pdf
plaats genoeg naast autosnelwegen kanalen en spoorwegen en de sites van deze centrales maar u geeft misschien de voorkeur aan fijn stof en andere kanker verwekende vervuiling
Eindelijk begint de regering eerlijk te zijn was degelijk van plan naar het buitenland te gaan met mijn pensioen Dank U