Foto Jan Geurtz / Flickr

Investeren in duurzame energie kan perfect zonder de Turteltaks

De Vlaamse regering heeft beslist geen subsidies te geven voor de ombouw van de energiecentrale van Langerlo tot een geldverslindende biomassacentrale, een toegeving aan het brede verzet ertegen. De PVDA pleit voor een echt duurzaam alternatief op basis van wind- en zonne-energie, een besparing van 186 miljoen euro.

De biomassacentrale van Langerlo zal er dan toch niet komen. Na de biomassacentrale van Gent trekt de Vlaamse regering nu ook definitief de stekker uit de centrale van Genk, Langerlo. “Het schrappen van de woekersubsidies die deze biomassacentrales opslorpen was één van de eisen uit het PayBackPlan van de PVDA”, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. “Het feit dat de Vlaamse regering deze eis nu inwilligt, is een pluim op de hoed van het brede verzet van onderuit.”

“De biomassacentrale van Langerlo was niet alleen slecht voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu en de gezondheid”, vervolgt Kim De Witte, voorzitter van de PVDA in Limburg. “In Langerlo ging men 1,8 miljoen ton hout verbranden. Dat ging evenveel fijn stof uitstoten als tien miljoen dieselwagens.”

De PVDA wil een echt groen energiebedrijf. “We kunnen onze groenestroomdoelstellingen van 10,5% in 2020 perfect behalen door de geplande biomassacentrales van Genk en Gent te vervangen door windmolens en zonnepanelen”, aldus Tom De Meester.

De studiedienst van de PVDA werkte een geïntegreerd scenario uit met 400.000 kleinschalige zonne-installaties bij particulieren, 250 grote zonneparken en 450 windmolens (zie hier). Dat levert evenveel elektriciteit op als de twee biomassacentrales, maar kost jaarlijks 186 miljoen euro minder (of 1,8 miljard euro minder op 10 jaar tijd). Zonnepaneleninstallaties van particulieren zijn twee keer zo goedkoop als grootschalige biomassacentrales. Windenergie is één derde goedkoper (33%) en zonneparken zijn de helft goedkoper (58%).

De maatschappelijke winst ligt nog hoger als de zonneparken gebouwd worden door gemeentelijke energiebedrijven. In dat geval vloeit ook de winst (5% bij zonnepanelenparken en 8% bij windmolens) terug naar de gemeenschap. De honderd personeelsleden die nu hun job verliezen bij Langerlo kunnen zo terug worden ingeschakeld, naast honderden andere werknemers.

“Investeren in duurzame energie is perfect mogelijk zonder de Turteltaks”, alsnog De Meester. “De Turteltaks laat gezinnen de rekening betalen van grote bedrijven. Gezinnen zien hun stroomrekening spectaculair stijgen, terwijl de grote bedrijven in verhouding een pak minder betalen en de allergrootste stroomslurpers zelfs helemaal de dans zullen ontspringen. De opheffing van de subsidiekraan naar de biomassacentrales is weer een stap in de richting naar de volledige opheffing van de Turteltaks.”