Foto Solidair

“Ja, er bestaat een sociaal en duurzaam alternatief voor de Turteltaks”

auteur: 

Webredactie

"De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet. Wij moeten nog een laatste duw geven om de maatregel echt weg te krijgen. Ons PayBackPlan maakt de Turteltaks ook financieel overbodig", stelde PVDA-voorzitter Peter Mertens tijdens de PayBackDay op 28 februari.

Welkom op PayBackDay.

Er rest ons geen andere keuze dan verzet. Deze regering heeft beloofd om de energieprijs te doen dalen tot het gemiddelde van de buurlanden. De waarheid is dat ons land ondertussen één van de duurste energielanden wordt.

Er rest ons geen andere keuze dan verzet tegen deze taksregering die steeds meer gezinnen in armoede duwt. De elektriciteitsfactuur lijkt wel een aanslagbiljet van de belastingen.
Drie vierde van de factuur bestaat uit taksen, toeslagen en btw. Drie vierde beste vrienden. En deze regering gaat nog verder. Vanaf overmorgen, dinsdag 1 maart zal elke alleenstaande, zal elke zelfstandige in Vlaanderen minstens 100 euro extra Turteltaks betalen. Honderd euro extra. Lage inkomens, alleenstaanden en gezinnen moeten zich blauw betalen zich om de woekersubsidies en luxekortingen voor multinationals zoals Katoen Natie te betalen.
Wij staan hier om halt te zeggen. Wij staan hier op het Muntplein om de Turteltaks tegen te houden en een alternatief voor te stellen.

Iedereen honderd euro extra. Of je rijk bent of arm. Of je zuinig bent met energie of juist kwistig. Of je alleenstaande bent of met een gezin woont.
Deze regering viseert ons allemaal.
En tegelijkertijd spelen ze allemaal voor Maagd Maria. De Turteltaks is blijkbaar verwekt en ter wereld gekomen via een onbevlekte ontvangenis. Niemand is er verantwoordelijk voor. Zegt men.

De Turteltaks beste vrienden, heeft geen ouders. En dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg. Wat zegt het spreekwoord? Het spreekwoord zegt: “De overwinning telt vele ouders. Maar de nederlaag is een weeskind.” Niemand wil de vader of de moeder zijn, kameraden, van een Turteltaks die gedoemd is om te mislukken. Gisteren stond in de krant: “de Turteltaks is de molensteen rond de nek van de Vlaamse regering.” Als niemand de Turteltaks wil erkennen als zijn kind, dan is het omdat iedereen beseft dat de Turteltaks onhoudbaar is, ongrondwettelijk en onrechtvaardig!

“Rutten, Van den Bossche, Bourgeois. Neen, geen van hen is de maagd Maria”

“Wij hebben geen millimeter schuld aan die Turteltaks”, zegt Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open VLD.  
Beste mevrouw Rutten, waar was Open VLD, toen Steve Stevaert in 2000 het systeem van de groenestroomsubsidies uit zijn mouw schudde? Ik zal het U zeggen: in de regering! Samen met Groen en met de sp.a
Mevrouw Rutten, waar was Open VLD in 2008 toen Fernand Huts de absurde groenestroomsubsidies kreeg voor zijn zonnepaneelplantages? In de regering, mevrouw Rutten. Samen met sociaaldemocraten en christendemocraten.
En mevrouw Rutten, wat deed Open VLD in 2010, toen eindelijk werd besloten om een deel van die absurde subsidies af te bouwen? De liberalen hebben toen samen met Groen gevoerd tégen de versnelde afbouw van de groenestroomsubsidies. Kom dus vandaag niet zeggen dat U geen verantwoordelijkheid draagt in dit debacle.

“Het is de schuld van de socialisten”, zegt Geert Bourgeois, minister-president van Vlaanderen. Ja, de sp.a draagt een grote verantwoordelijkheid in de roekeloze oversubsidiëring. Maar mijnheer Bourgeois, hebt U daartegen geprotesteerd? Helemaal niet. Integendeel. De zonnepanelensubsidies hebben een flinke boost gekregen in 2006, door een regering mét de N-VA. U zat toen zélf in de regering Leterme. U hebt het mee goedgekeurd. Meer nog. Waar zat U toen Freya Van den Bossche de groenestroomsubsidies liet ontsporen? Thuis, in de zetel? Op het toilet? In de oppositie? Neen, U zat in dezelfde regering als Freya Van den Bossche. Meer nog, u zat daar als viceminister-president in het kernkabinet waar álle beslissingen worden genomen! U hebt de zaak mee laten ontsporen. Ja, de Turteltaks is ook een Freyafactuur, maar we kunnen evengoed zeggen: een Bourgeoisbelasting.

Of het nu Gwendolyn Rutten, Freya Van den Bossche of Geert Bourgeois is, geen van hen drieën is de Maagd Maria. De Turteltaks, deze onvermijdelijke nederlaag van de Vlaamse regering, heeft vele ouders.

En als niemand het durft doen, dan zullen wij het hier op PayBackDay doen. De verantwoordelijken met naam benoemen. Alle partijen die de voorbije tien jaar in de Vlaamse Regering hebben gezeten hebben boter op het hoofd. Van Groen tot CD&V en sp.a, van Open VLD tot N-VA. Dat is de waarheid.
En als er één partij is die de mensen recht in de ogen kan kijken, beste vrienden en kameraden, dan is het de PVDA. Ook dat is de waarheid.

Wij hebben van bij het begin voor dit debacle gewaarschuwd, en wij gaan door tot de Turteltaks afgeschaft is, tot die hele Turteltaks in de vuilnisbak van de geschiedenis ligt.

“Als iedereen solidair moet zijn, hoe komt het dan dat Fernand Huts ongestraft aan de subsidiekraan mag blijven hangen?”

“Iedereen moet solidair zijn”, vertelde minister Turtelboom in de krant. Ik heb drie vragen, mevrouw Turtelboom. Luister goed!

Eerste vraag. Als “iedereen solidair moet zijn”, mevrouw Turtelboom, hoe komt het dan dat Fernand Huts en Jan De Nul ongestraft en stomdronken aan de subsidiekraan mogen blijven hangen? Hoe komt het dat zij jaarlijks miljoenen en miljoenen euro’s subsidie voor hun zonnepaneelplantages blijven binnenrijven?  En hoe komt dat gewone gezinnen daar de rekening voor betalen? Is dát solidariteit?

Tweede vraag. Hoe komt het dat een kleine zelfstandige die een frituur uitbaat 1850 euro Turteltaks moet ophoesten, terwijl de 30 grootse stroomslurpers, steenrijke multinationals, nul euro Turteltaks moeten betalen? Is dat solidariteit?

Derde vraag, mevrouw Turtelboom. Hoe komt het dat aan de ene kant van de elektriciteitskabel wij allemaal Turteltaks moeten betalen, terwijl aan de andere kant van die kabel, bij Electrabel, de champagnekurken knallen? Electrabel mag haar kerncentrales 10 jaar langer openhouden en 10 jaar langer woekerwinsten maken. En weet je hoeveel belastingen Electrabel dit jaar betaalt, kameraden? Nul euro. Nul euro alstublieft Ik vraag het jullie, kameraden, want ik weet het niet meer: is dat solidariteit?

Solidariteit, mevrouw Turtelboom, dat betekent niet: de grote vissen weg laten zwemmen. En alle geld halen bij de kleine garnalen.

Solidariteit, dat is naar boven durven kijken, in plaats van naar beneden. De sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Dat is solidariteit. De Turteltaks afschaffen, mevrouw Turtelboom, en de rekening naar Electrabel sturen: dát is solidariteit!

“Als je 15.000 euro verdient, is het gemakkelijk om dure energie weg te wuiven”

“Dure energie, eigenlijk is dat een goede zaak”. Dat zegt de burgemeester-president van ons land, Bart De Wever. Zelf heeft hij er geen last van, burgemeester Bart. Zelf verdient hij 15.000 euro per maand.

En wat dan met de alleenstaanden? Die vele honderdduizenden alleenstaande mannen en vrouwen die alle kosten zelf moeten dragen? Voor hen stijgt de stroomfactuur met 75 procent! Vijfenzeventig procent! De kleinste huishoudens worden de grootste melkkoeien van deze regering. Is dat geen schande, vrienden? Is dat geen absolute schande?

En wat met de gepensioneerden? Wat met al die mensen die het nu al zo moeilijk hebben met hun veel te klein pensioentje. Deze regering duwt hen in de armoede. Dat is wat de Turteltaks doet. En hier, vrienden, hier trekken wij de lijn. Alleenstaanden, gepensioneerden, en mensen die het moeilijk hebben dieper in de ellende duwen. En er dan nog fier op zijn ook? No way, Bart De Wever, niet in onze naam!

“We staan voor een keuze: een onrechtvaardige en onnodige Turteltaks, of een sociaal en duurzaam PayBackPlan”

Volgens minister-president Geert Bourgeois is er “geen alternatief” Goed geprobeerd, mijnheer de minister-president, maar niet goed genoeg! Het is perfect mogelijk de Turteltaks af te schaffen.

Wij stellen een PayBackPlan voor met drie pijlers.

De Turteltaks van de regering moet 495 miljoen euro opbrengen, op onze kosten.

Eerste pijler: een zonneplantagetaks. Die brengt al 115 miljoen euro op. Dat is dus een taks op commerciële zonneplantages zoals die van Fernand Huts en Jan De Nul.  Zo room je onverantwoorde woekerwinsten af.
Tweede pijler: investeer in zonne-energie en windenergie, in plaats van biomassa-mastodonten. Je kan de geplande biomassacentrales van Langerlo en Gent perfect vervangen door windmolens op land, en door zonnepaneleninstallaties. Dat is duurzamer, dat is ecologischer en dat is goedkoper. Opbrengst: 186 miljoen euro.
Derde pijler:  investeer de nucleaire winsten van Electrabel in groene stroom. Onze kerncentrales zijn al lang afbetaald door de consument. In plaats van de woekerwinsten aan aandeelhouders uit te keren, willen wij dat ze geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie. Dat levert 194 miljoen euro op.

Samengevat, mijnheer Bourgeois: ons PayBackPlan, ons voorstel om diegenen te laten betalen die moéten betalen, brengt 495 miljoen euro op. Exact evenveel als die Turteltaks van u zou moeten opbrengen.

Met andere woorden, vrienden, de Turteltaks kan afgeschaft worden. En als het van ons afhangt: morgen al!

0 euro Turteltaks voor alleenstaanden.
0 euro Turteltaks voor gezinnen.
0 euro Turteltaks voor mensen met zonnepanelen.
0 euro Turteltaks voor mensen zonder zonnepanelen.
0 euro Turteltaks voor winkeliers, frituristen en andere zelfstandigen.
0 euro Turteltaks voor iedereen!

“De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet”

Beste vrienden en kameraden, de Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet. Wij moeten nog een laatste duw geven om de maatregel echt weg te krijgen.

De paniek is groot. Week na week. Ze schrijven er over. Ze babbelen er over. Ze liegen er over. En ze panikeren.

 De Vlaamse ombudsman kocht onlangs de website www.turteltaks.be, kameraden, omdat – ik citeer – “teveel mensen via internet bij de petitie van de PVDA tégen de Turteltaks uitkwamen.” Ik verzin het niet!

De Vlaamse ombudsman wou “de strijd rond het internet winnen” Dat moet hij tegen ons zeggen!

De Vlaamse ombudsman kocht www.turteltaks.be, wij hebben onmiddellijk de website www.turteltaks.VLAANDEREN gekocht. En daar… de petitie tegen de Turteltaks opgezet.
En we hebben ook de website www.turteltaks.info gekocht.
En www. turteltaks.online.
En www.turteltaks.org.
En www.turteltaks.net.

Wie nu op internet meer informatie zoekt over de Turteltaks komt gewoon altijd uit bij de petitie van de PVDA tégen de Turteltaks!

De Vlaamse regering, dat is paniekvoetbal Ze beschuldigen elkaar, ze trappen de bal wild weg net voor eigen doel. Dit is onze kans, kameraden, dit is ons momentum. De regering is verdeeld en het verzet neemt toe. En wat moeten wij dan doen? Blijven drukken! Blijven mobiliseren. Wij kunnen dit winnen. 

Doe mee met de petitie tegen de Turtelaks. We willen 50.000 handtekeningen tegen juni. Elke handtekening is een gesprek. En elk gesprek is een deel van het verzet van onderuit. Wij kunnen winnen als we de krachtsverhoudingen van onderuit opbouwen.

Doe mee met het proces tegen de Turteltaks. Kameraden, de Turteltaks is ongrondwettelijk, en dat zullen wij bewijzen. We zijn al met meer dan 14.000, en we gaan door! De Turteltaks is onrechtvaardig, onwettelijk en onnodig. En wij gaan door tot ze afgeschaft is. Stop de Turteltaks! Ik dank u.