De PVDA voerde vanmiddag actie aan het Antwerpse RVA kantoor. Door de hervorming van de wachtuitkering voor schoolverlaters die de regering Di Rupo doorvoerde, dreigen 55.000 jongeren hun uitkering te verliezen vanaf 1 januari 2015. En dat op een ogenblik dat de werkloosheid in België piekt met nauwelijks 1 vacature voor 17 werkzoekenden, en de armoede steeds meer mensen bedreigt. Daartegenover stelt Jos D'Haese (PVDA+ lijsttrekker Vlaams Parlement) "Maak jacht op de werkloosheid, niet op de werklozen. Geef jongeren een echte kans. Zorg voor nieuwe banen, stabiele jobs met een goed loon!" (Foto Solidair, Karina Brys)

Jongeren uitsluiten creëert geen jobs

auteur: 

Webteam PVDA

De regering-Di Rupo besliste de wachtuitkering van jongeren te beperken in de tijd. De zogeheten “inschakelingsuitkering” wordt beperkt tot maximaal drie jaar. Tijdens de “inschakelingsstage”, de twaalf maanden dat ze geen enkele uitkering krijgen na het beëindigen van hun studies, moeten de jongeren door twee controles (in de 7de en de 11de maand) geraken.

Deze nieuwe controles gingen begin februari van start. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening moet nu nagaan of ze, terwijl ze nog niet de minste uitkering krijgen, “zich genoeg activeren op de arbeidsmarkt”. Als de controles niet positief zijn wordt het moment uitgesteld waarop de jongere een inschakelingsuitkering krijgt.

Jongeren met werkervaring moeten aantonen dat ze in 21 maanden minstens 312 dagen gewerkt hebben. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, verliest het recht op een uitkering. Zo dreigt een nieuwe sociale ramp. Volgens cijfers van het ABVV zijn in België meer dan 50.000 jongeren in dat geval, waarvan 1.898 jongeren in Antwerpen. Daarbij zijn veel jongeren die interimarbeid hebben verricht. En veel laaggeschoolden.

Op deze manier doet de regering alsof de verantwoordelijkheid voor de werkloosheid bij de werklozen ligt. Maar laten we eens naar de situatie in Antwerpen kijken: de stad telde in december 35.829 niet-werkende werkzoekenden. Terwijl er slechts 3.741 openstaande vacatures zijn. 46,8% van die vacatures situeert zich bovendien binnen de sector ‘Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’ (Arbeidsmarktfiche Antwerpen december 2013). Daarbovenop zijn er nog ongeveer 6.000 leefloners die in aanmerking komen om “geactiveerd” te worden. Er is dus slechts 1 job beschikbaar voor 11 werkzoekenden.

Wie zijn uitkering verliest moet bij het OCMW gaan aankloppen voor een leefloon. Aan die aanvraag is een middelentoets verbonden. Het betekent dat je moet bewijzen dat je nog behoeftig bent, nadat je al je rechten of al je beschikbare bestaansmiddelen hebt uitgeput. Dus eerst je spaarcenten opleven, dan je auto of zelfs je huis verkopen, of kleinere woonst zoeken als je ‘te groot’ huurt. Dan een beroep doen op de “familiale solidariteit”, je bankrekeningen laten uitvlooien – maar ook de bankrekeningen van degene(n) wie met je samenwoont. Een vernederend huisbezoek ondergaan op zoek naar “overbodige luxe”. En dit alles vooraleer je nog maar een uitkering krijgt.

Uiteindelijk kan je dan een leefloon krijgen dat 20% of meer onder de Europese armoedegrens ligt. Het verzekeringsprincipe vervalt volledig, alleen een bijstandsprincipe voor wie mooi in de pas loopt en zich eerst laat uitkleden geldt dan nog. Wie samenwoont met een werkende partner valt alvast uit de boot. En zo bedreigt de verarming steeds meer inwoners.

Vanuit de antwoorden van 41.420 geënquêteerden kreeg de PVDA de boodschap mee dat de armoede bekommernis nummer één is. Armoede bedreigt vandaag een op de vijf mensen in België. Die zorg nemen we ter harte door elke maatregel van het regeringsbeleid die dit probleem nog zal vergroten, aan te vechten. Vandaag kiest de regering om de crisis te doen betalen door een generatie die al ongelooflijk veel moeite heeft om een waardig leven op te bouwen.

Geef jongeren dus een echte kans. Zorg voor nieuwe banen, stabiele jobs met een goed loon! Dat moet de prioriteit worden: nieuwe jobs, en jacht op de werkloosheid in plaats van op de jongeren en op de werklozen!

Bekijk hier enkele foto’s van de actie van deze middag.