Foto Solidair, Vinciane Convens

Kamer neemt de miljonairstaks “in overweging”

auteur: 

Webteam PVDA

Een belasting waar 97% van de bevolking van vrijgesteld is: het is mogelijk. PVDA-volksvertegenwoordigers Marco Van Hees en Raoul Hedebouw bewijzen het door een wetsvoorstel in te dienen die de miljonairs belast. “Het omgekeerde van de taxshift”, zeggen ze. 

Let wel, als de Kamer een wetsvoorstel “in overweging neemt”, wil dat niet zeggen dat het goedgekeurd wordt. Het is een formaliteit die aangeeft dat de plenaire vergadering er zich niet tegen verzet dat het wetsvoorstel wordt doorgestuurd naar een commissie waar het besproken wordt. Ooit. Op een dag. Misschien.

Daarom ook vragen de volksvertegenwoordigers van de PVDA in de plenaire vergadering op 29 oktober dat hun wetsvoorstel bij hoogdringendheid wordt behandeld. Want het is sociaal hoogdringend dat de rijken bijdragen, in plaats van het gewicht van de begrotingsaanpassingen en van de taxshift op de schouders van de bevolking te leggen. Kortom, er is dringend een alternatief nodig voor de bezuinigingen.

Het wetsvoorstel van de PVDA bevat 72 pagina’s motivatie, uitleg, voorbeelden, budgettaire evaluaties en, uiteraard, wetteksten. De taks is technisch haalbaar, dat hebben vele specialisten, onder wie voormalig gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene, bevestigd. Er moet wel een heel nieuwe taks “uitgewerkt” worden, daar komt natuurlijk meer bij kijken dan simpelweg iets veranderen aan bestaande belastingen.

Zelfs Bart De Wever kan niet tegen zijn

Zoals de naam het zegt, viseert deze belasting enkel de miljonairs. De tarieven bedragen 1% voor het deel van het vermogen boven de een miljoen euro, 2% boven de twee miljoen en 3% boven de drie miljoen. De eigen woning en de beroepsactiva zijn vrijgesteld, beide met een plafond van 500.000 euro. In de praktijk zal dat betekenen dat je al twee miljoen moet bezitten om onder de miljonairstaks te vallen.

De PVDA kreeg eigenlijk steun uit onverwachte hoek, namelijk van krachten binnen de rechtse federale regering. CD&V vroeg – tevergeefs – aan haar regeringspartners om in de taxshift ook een belasting op de vermogens op te nemen. En N-VA-voorzitter Bart De Wever zei enkele maanden geleden, dat hij elk voorstel zou steunen waarvan kon worden aangetoond dat het enkel de 1% rijksten van de bevolking zou treffen.

Dat is mogelijk met de miljonairstaks, die zich precies richt op de allerrijksten. Projecties tonen dat de rijkste 3% van de gezinnen zouden moeten bijdragen, maar dat het vooral de 1% rijksten zijn die bijdragen, want zij zouden goed zijn voor 90% van de belastinginkomsten.

Een vermogen van 420 miljard euro

Als de taks de rijke gezinnen nauwelijks treft, zal de opbrengst dan niet louter symbolisch zijn, zoals sommigen, ook ter linkerzijde, beweren? De ontwikkeling van het wetsvoorstel toont dat daar niets van aan is. Want al zijn er weinig zeer rijken, de concentratie van hun vermogen is gigantisch: 420 miljard euro. Dat is iets meer dan het bruto binnenlands product van België, de rijkdom die in België op een jaar wordt geproduceerd. Zo kan de miljonairstaks in de praktijk 8 miljard euro opbrengen (het theoretisch rendement ligt zelfs veel hoger). Daarmee kunnen vele sociale uitgaven worden geherfinancierd, die nu in het gedrang gekomen zijn door jaren van bezuinigingen.

Klik hier voor het “Wetsvoorstel tot instelling van een miljonairstaks”.

Commentaar toevoegen

Reacties

Schitterend
Dit is de DAAD bij het woord voegen, proficiat
Het is lovenswaardig om te pogen de vermogens en inkomensverdeling, die te scheef is gegroeid, te willen aanpassen. Maar doe dat dan niet met voorstellen die, om verschillende redenen, niet haalbaar zijn. Het voorgestelde toptarief van 3% jaarlijks is ver boven elke andere belasting op vermogens in enig ander westers land. Vóórdat zoiets door de wetgevende vergadering komt, zijn de superrijken allang vertrokken naar fiscaal zonniger oorden, met medeneming van hun bezittingen. De lagen hieronder zullen dan het gelag gaan betalen, want -zo gaat dat met belastingen- als ze onvoldoende opbrengen, wordt hun basis verbreed. De middenklasse wordt zo, vroeg of laat, de dupe. Stemmen vóór of tegen de miljonairstaks is een beetje schot voor open doel. Iedereen stemt immers vóór een belasting die hij/zij niet zelf hoeft te betalen. Als twee wolven en een geit stemmen over wat ze 's avonds gaan eten, weten u en ik de uitslag. De miljonairstaks in zijn gehele context is eigenlijk het onderwerp waarover gestemd moet worden, en in dit licht zou de PVDA zich moeten afvragen waarom de kiezer de partij 'links' laat liggen. Proberen goede sier te maken met één enkel onderwerp, dat ook nog eens wordt gede-contextualiseerd, lijkt mij -en de meeste andere kiezers kennelijk ook- een nogal goedkope truc. Er is bijvoorbeeld geen oplossing (sterker nog, er lijkt hierover niet eens te zijn nagedacht) voor de vraag hoe niet-financiële activa zouden moeten worden gemeten. Stelt u zich voor dat de belastingdienst buitenlandse bankkluizen gaat forceren, of bij de rijkaards thuis de laden komt opentrekken en de schilderijen bekijken? Dat is toch te dwaas om los te lopen, in een vrije maatschappij met vrije mensen althans? Ik weet dat u de discussie mijdt en ook al dat u reacties, die niet met de lijn van uw politburo in overeenstemming zijn, niet plaatst en/of bespreekt. Dat is precies waarom u en uw partij het niet gaan halen.