David Pestieau: "Samen met de ruim 3 miljoen mensen die in dit land bij een vakbond zijn aangesloten, zullen we vechten voor het recht op staken en voor onze basisrechten". (Foto Solidair, Valerie Lever)

Karel Van Eetvelt, slippendrager van de liberale orde van concurrentie en autoritair optreden

auteur: 

Webteam

Unizo-topman Karel Van Eetvelt noemde de aangekondigde vakbondsacties “een oorlogsverklaring” en “terroristenpraktijken”. De democratie interesseert hen enkel als het hun uitkomt”, voegde hij er nog aan toe. PVDA-ondervoorzitter David Pestieau reageert: “Dit zijn geen onschuldige bewoordingen, mijnheer Van Eetvelt. Schaam u!”

David Pestieau: “U bestempelt honderdduizenden stakers als ‘terroristen’. Nochtans komen de werkende mensen op straat komen voor hun recht op gezondheid, op een gezinsleven en op een leefbaar leven, want uw regering is van plan werkweken van 45 uur in te voeren. Zij willen niet terug naar 19de-eeuwse toestanden, waar werknemers het in hun eentje moesten opnemen tegen de baas en vakbonden verboden waren. En u valt het stakingsrecht aan, een internationaal erkend recht, door het aan terrorisme te koppelen.

En het toppunt is dat u het bovendien nog aandurft lessen democratie te geven, terwijl u zich hardnekkig verzet tegen elke vorm van sociale verkiezingen in ondernemingen met minder dan vijftig werknemers. U ziet die vorm van sociale democratie, waarbij miljoenen werknemers betrokken zijn, als een bedreiging voor de macht van de grote aandeelhouders. Nochtans halen zij hun macht enkel uit het aantal aandelen dat ze bezitten en niet uit het aantal mensen dat achter hen staat.

Maar we laten ons niet doen, mijnheer Van Eetvelt en soortgenoten, slippendragers van de liberale orde van concurrentie en autoritair optreden. Samen met de ruim 3 miljoen mensen die in dit land bij een vakbond zijn aangesloten, zullen we vechten voor het recht op staken en voor onze basisrechten, zoals de 38-urenweek, een fatsoenlijk pensioen en een belastingsysteem dat eerst de Panama-profiteurs aanpakt en niet de kleine man. En daar beginnen we mee op 24 mei, met een grote nationale betoging van alle beroepscategorieën in Brussel.”

 #DeMaatisVol