Foto Solidair, Ruben Falkowics

"Klimaatakkoord was al onvoldoende, nu blijft er gewoon niks meer van over"

"Het klimaatakkoord was al ruimschoots onvoldoende, nu blijft er helemaal niks meer van over,’ liet Raoul Hedebouw, de nationale woordvoerder van de PVDA, zich ontvallen na het verlaten van de milieucommissie in het federaal parlement. Daarin werd besproken wie in België welke engagementen op zich zou nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het akkoord werd echter door de N-VA getorpedeerd. 8 jaar lang was er geen akkoord, dan wordt er een aangekondigd en 2 dagen later wordt het al op losse schroeven gezet."

"Dat is des te verontrustender omdat het klimaat nu zo hoog op de agenda staat. Over minder dan een maand is er de internationale top in Parijs, hoe kan minister Marghem (MR) hopen dat ze de ambitieuze klimaatdoelstellingen zal kunnen realiseren als ze niet eens in staat is om binnen de regering zelfs maar een akkoord te sluiten?" vervolgde Raoul Hedebouw.

"Vandaag ruziën de regio’s over de bedragen die ze zullen binnenrijven met de verkoop van uitstootrechten, maar wordt er geen enkele duidelijke, ambitieuze en bindende doelstelling geformuleerd in de strijd tegen de opwarming. Hoe kan dat?" vroeg de volksvertegenwoordiger aan minister Marghem. "Het bewijst dat deze meerderheid niet in staat is het dringende klimaatprobleem aan te pakken en helaas kijken we daar niet echt van op. Deze regering weigert zich te buigen over het ecologische vraagstuk, maar buigt wel als een knipmes als het gaat om de belangen van grote multinationals zoals Electrabel-GDF Suez. Het Europees Milieuagentschap heeft België trouwens al op de vingers getikt omdat het de doelstellingen (die sowieso al te weinig voorstellen)  inzake het terugdringen van de uitstoot niet respecteert en het wijst vooral het transport met de vinger (verantwoordelijk voor minstens 18% van de uitstoot). Ter herinnering, in het regeerakkoord beslaat het luik ‘klimaatbeleid’ nauwelijks één bladzijde op een tekst van 230 bladzijden. En onlangs heeft Charles Michel het schitterende idee gelanceerd om de uitstoot te verminderen door in te zetten … op benzine in plaats van op diesel. Dat zegt alles,"  verklaarde de volksvertegenwoordiger en hij uitte ook zijn bezorgdheid over de voortgang van de voorbereidingen voor de internationale klimaatconferentie 2015 in Parijs.

"CO2 stopt niet bij de grens. Het is erg dat we moeten vaststellen dat wij in België daar een communautaire aangelegenheid van maken," besloot Raoul Hedebouw. "Met de PVDA zullen we een plan indienen voor een totaal ander klimaatbeleid, zowel op nationaal als internationaal niveau: een ambitieus beleid dat diegenen doet betalen die echt verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de planeet, met een grote openbare, goed geplande actie om te zorgen dat er een groene overgang  komt. Als we de planeet willen redden, moeten we het systeem veranderen en het klimaat niet overlaten aan de markt en de grote olie- en energiebedrijven die alleen maar aan winst denken. Een beleid dat bindend is, met sancties voor zij die zich er niet aan houden. En een beleid dat sociaal rechtvaardig is: geen beleid van allerlei taksen en groene belastingen waardoor de grootste lasten van het klimaatbeleid op de schouders terechtkomen van de werkenden en hun gezinnen zoals de meeste partijen dat elke keer weer voorstellen," besluit Raoul Hedebouw.

Om die ambitieuze visie op klimaat en sociale rechtvaardigheid te verdedigen, mobiliseert de PVDA mee voor  de Climate Express, de grote mars voor het klimaat op 29 november in Parijs en roepen we op om er met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn.