Foto Matthew Kirby / Flickr

Klimaatmars 2 december: schud na 30 jaar stilstand de politieke elite wakker

De wereldwijde politieke elite heeft al dertig jaar de kans gehad om de kentering naar een duurzame economie in te zetten. Het zou zeer naïef zijn erop te vertrouwen dat de klimaattop in Polen uit zichzelf tot goede resultaten zal leiden. Door actie en mobilisatie kunnen we de onderhandelaars onder druk zetten.

Wanneer de regeringsleiders van heel de wereld in december in het stadje Katowice in Polen rond de tafel gaan zitten, zullen ze kunnen terugblikken op het warmste kalenderjaar dat ooit door de mens werd vastgesteld. Vooral de zomer van 2018 brak alle records. “De wereld staat in brand” kopte het Britse dagblad The Sun in blokletters. De wereldwijde hittegolf in juli veroorzaakte bosbranden in alle uithoeken van de wereld, met honderden dodelijke slachtoffers in Japan en Europa. Ondertussen zijn we eraan gewend geraakt dat records als ‘warmste jaar’ of ‘warmste maand oktober’ gebroken worden. Dat een krant als The Sun daar aandacht aan schenkt, is echter wel verrassend. De tabloid is namelijk bezit van de rechtse mediamogol Rupert Murdoch, berucht voor zijn klimaatscepticisme. ‘Was dit de hittegolf die voorgoed komaf maakte met klimaatontkenning?’ vroeg journalist Michael McCarthy zich dan ook af in The Guardian.

De zomer van 2018 zou de nieuwe norm kunnen worden, althans volgens de Belgische klimaatwetenschapper Wim Thiery. “Als de politiek niets doet, dan zal de aarde met drie tot zes graden opwarmen tegen 2100. Dat zou enorme gevolgen hebben voor mens en natuur. Neem de hittegolf van deze zomer. Dat zal de norm worden.” Professor Thiery, die door het zakenblad Forbes werd uitgeroepen tot een van de dertig beste klimaatwetenschappers ter wereld, berekende ook dat de klimaatverandering niet alleen voor periodes van extreme droogte, maar ook voor periodes van extreme regenval zal zorgen. “Als het regent, volgen er overstromingen. Ook de zeespiegel zal stijgen: grote delen van West- en Oost-Vlaanderen en zelfs een deel van Antwerpen zal onder de zeespiegel komen te liggen. Dat zal ook grote economische gevolgen hebben, kan voor politieke instabiliteit zorgen, dat zal migratiegolven veroorzaken, noem maar op. Dit scenario zou een ramp zijn.” 1

De concrete plannen schieten ruim tekort. Opgeteld zouden de plannen neerkomen op een globale opwarming van 2,7 tot 3,5 graden Celsius.

Werk aan de winkel dus voor de onderhandelaars van de 24ste internationale klimaattop van de Verenigde Naties (COP24) in -Katowice. Op de agenda staat vooral een dialoog om de ambities voor de nationale klimaatplannen omhoog te trekken. Die plannen moest elk land opstellen volgens het Klimaatakkoord van Parijs dat eind 2015 door 196 landen in consensus werd opgesteld om de klimaatopwarming te beperken tot “well below 2°C,” richting 1,5°C. Van de hoerastemming die toen heerste bij beleidsmakers en media, blijft zo goed als niets over. De grootste historische vervuiler, de Verenigde Staten, trok zich vorig jaar onder leiding van president Trump gewoon terug uit het akkoord. En ondanks de grote beloftes die regeringsleiders in Parijs uitspraken, blijft de kloof tussen woord en daad enorm. De concrete plannen die door de deelnemende landen worden voorgesteld, schieten ruim tekort. Opgeteld zouden die plannen – als ze al uitgevoerd worden – neerkomen op een globale opwarming van 2,7 tot 3,5 graden Celsius. Well above 2°C dus.

Foto United Nations Photo / Flickr)

Dertig jaar struisvogelpolitiek

Exact dertig jaar geleden, in 1988, sprak de wereldberoemde klimaatwetenschapper James Hensen het Amerikaanse Congres toe. “Het is tijd om te stoppen met kletsen. Er zijn voldoende sterke feiten om te stellen dat het broeikaseffect een realiteit is.” De waarschuwing van Hensen dat er dringend moest worden ingegrepen om toekomstige rampen te voorkomen, ging al snel de wereld rond. De wereldwijde politieke elite heeft dus al dertig jaar de kans gehad om de kentering naar een duurzame economie in te zetten. De oprichting van het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties in 1988 en de daaropvolgende klimaatconferenties waren een hoopvol signaal. Maar meer dan mooie woorden zijn er nooit uit voortgekomen. Het opgeklopte en sterk gemediatiseerde enthousiasme in Parijs en daarna de ontnuchtering en teleurstelling, is een slechte film die we sinds de jaren 1990 al vele malen hebben moeten doorstaan. En men lijkt die film dit jaar in Polen opnieuw te willen afspelen.

Voor alle technische bezwaren bestaat een oplossing. Enkel de economische en politieke elites staan de redding nog in de weg

Dat de klimaatconferenties tot nu toe geen zoden aan de dijk brachten, komt enerzijds door een blind geloof van de politieke elite in de heilzame werking van de markt, zoals blijkt uit de absurde en ineffectieve handel in uitstootrechten die met het Protocol van Kyoto werd opgericht. Anderzijds is er het lobbywerk van vervuilende multinationals, die zelfs steeds vaker de organisatie van de klimaatconferenties sponsoren in ruil voor een zitje rond de onderhandelingstafel. De klimaattop in Parijs werd gesponsord door bedrijven met een gigantische ecologische voetafdruk, zoals Engie, Renault-Nissan en Air France. Voor de COP24 in Katowice zal dat niet anders zijn.

Daarenboven organiseert het VN-Milieuprogramma het Sustainable Innovation Forum op wandelafstand van de COP. Dit official side event van de COP24 biedt de CEO’s en vertegenwoordigers van de big business de kans om tussen de onderhandelingen door hun visie te delen met de aanwezige toppolitici en diplomaten. Tussen de sponsors, die ook het woord nemen op de conferentie, vinden we multinationals als BMW Motors, Siemens, Bluewater, dat olietransportschepen bouwt, of Eaton, dat onderdelen bouwt voor vliegtuigen en vrachtwagens. Niet bepaald bedrijven die er belang bij hebben om over te schakelen op hernieuwbare energie, klimaatvriendelijk transport en duurzame productieprocessen.

De plannen van de regeringen schieten ruimschoots te kort. Opgeteld leiden ze tot een opwarming van 3,5°C. (Foto United Nations Photo / Flickr)

Een ommekeer is mogelijk

Het zou dus zeer naïef zijn om erop te vertrouwen dat de onderhandelingen in Polen uit zichzelf tot goede resultaten zullen leiden. Door actie en mobilisatie, zoals met de klimaatmars straks op 2 december in Brussel (zie kader), kunnen we alvast de Belgische delegatie onder druk zetten om zich ambitieus en verantwoordelijk op te stellen in Polen.

Dat houdt onder meer in dat België ervoor ijvert het IPCC-rapport over de 1,5°C-doelstelling als leidraad te nemen voor de onderhandelingen.

Maar ook dat ons land binnen de Europese Unie op tafel klopt om de Europese doelstellingen op te trekken totdat ze in lijn zijn met het Akkoord van Parijs en om de handel in uitstootrechten af te schaffen ten voordele van bindende uitstootnormen voor de industrie.

Als een van de grote historische vervuilers, moet België ook meer bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering, zonder daarvoor de budgetten van ontwikkelingssamenwerking te beknotten.

Tot slot moeten we ook een speerpunt maken van een sociaal rechtvaardige transitie. Dat kan door de rechtvaardige transitie verplicht te laten opnemen in de nationale beleidsintenties, zoals de Klimaatcoalitie voorstelt.

Op dit moment is België een land met vier klimaatministers, maar zonder visie. Dat terwijl een hoogtechnologische kenniseconomie als de onze pionier kan zijn in de omschakeling naar een duurzaam systeem. Als we onze versleten kerncentrales sluiten, kunnen de sites dienen als onderzoeksterrein voor nieuwe vormen van energieopslag. Dat vereist wel een coherent en daadkrachtig plan om snel over te schakelen op hernieuwbare energie, iets wat enkel mogelijk is als we de rampzalige privatisering van de energiesector ongedaan maken. Waterwegen moeten beter benut worden om een daling van het wegtransport te compenseren. Het openbaar vervoer moet beter, uitgebreider én gratis. Via een derdebetalersyteem kan de overheid tussenkomen om gebouwen en woonhuizen beter te isoleren. Om al die investeringen waar te maken, kan Belfius bijvoorbeeld worden omgevormd tot een publieke investeringsbank onder directe democratische controle. Voor alle technische bezwaren bestaat een oplossing. Enkel de economische en politieke elites staan de redding nog in de weg.

1.  dezondag.be, 7 oktober 2018

Foto Joe Brusky / Flickr

Claim the Climate op 2 december in Brussel

Op 2 december 2018, net voor de COP24 van start gaat, organiseren de Klimaatcoalitie en Climate Express een klimaatmars in Brussel onder het motto claim the climate! Hun oproep is duidelijk: “Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt! We moeten dus een versnelling hoger, en steeds meer mensen laten dat luid en duidelijk horen. Een groeiende groep burgers eist meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen, kortom meer politieke daadkracht voor het klimaat.”
Meer info op www.claimtheclimate.be

Vooral bij jongeren neemt het bewustzijn toe dat het politieke status quo onhoudbaar is als we het klimaat willen redden. De klimaatmars van 2 december is dan ook een kans om een brede volksbeweging voor een sociaal en duurzaam economisch systeem op te bouwen. De studenten van Comac organiseren daarom op 1 en 2 december een internationaal klimaatkamp voor jongeren met linkse jongerenbewegingen uit heel Europa. Zij zullen samen in de klimaatmars stappen achter de banner ‘Red Is The New Green’. Meer info op
www.comac-studenten.be

Dit artikel komt uit het magazine Solidair van november-december 2018. Abonnement.

Labels

Commentaar toevoegen

Reacties

Dit was een uitzonderlijk warm jaar ... maar er werden ook dagelijks chemtrails getrokken ...condensatiesporen is de officiële uitleg. Tot je op zoek gaat naar informatie . Patenten van haarp weerbeinvloedingssystemen ... Fabrikanten van de pijlen die worden ontstoken en de aluminium, barium , en andere weerzinwekkende rommel die wordt gebruikt . Je hoeft niet ver te zoeken om bedrijven te vinden die aan weerbeinvloedingsopdrachten uitvoeren .... cloudseeding, maar ook nieuwere technieken . ... De officiële versie van de VN over de klimaatverandering, wordt blijkbaar door de media als de waarheid voorgesteld , maar is dat zo ? Ook daar zie je al gauw dat de klimaatwetenschappers verdeeld zijn over de kwestie , een even grote groep stelt dat de aarde steeds wisselende koude en warme periodes heeft gekend , nog lang voor de mens de planeet vervuilde , en bovendien het de zonneactiviteit is die het klimaat op aarde beïnvloed. Iedereen heeft de keuze om wat je wordt verteld als waar aan te nemen ...of om op zoek te gaan naar je eigen informatie ... Metanoia ...
Regeringsleiders: ACTIE AUB !
Dat een deel van Vlaanderen onder water zou kunnen komen te staan, hoopt niemand vanzelfsprekend. Of dit nu aan het klimaat of iets anders ligt. Alleen daarop wou ik even reageren. Want verder dan dat heb ik nog niet gelezen. Hoe meer ijs er smelt, hoe meer vloeibaar water er in zee of oceaan terechtkomt. Alleen, het volume van water is kleiner dan dat van ijs. Moeilijk te voorspellen dus wat de Noordzee bij een klimaatopwarming met de huidige stranden gaat aanrichten.
Toen ik 20/25 jaar geleden nog volop bezig was met mijn "eigen" ikje, mijn loopbaan, de opvoeding van de kinderen, de afbetaling van ons huisJE, enz.. heb ik nooit zo stil gestaan bij deze grote wereldproblemen. Dat is ondertussen al vele jaren dik veranderd. Ooit eens gelezen dat wanneer de temperatuur gemiddeld zo'n 2,5 à 3,5 gr. Cels. zou stijgen, het waterpeil van de Noordzee met ca. 40 à 50 cm. de hoogte zou ingaan. Vergeet een verlof aan onze Belgische Kust maar. Alles onder water ! Ja, Antwerpen loopt ook een groot risico. Van een grote wereldhaven gaan we dan naar een verzonken stad. Leuk voor de duikers later. Maar laat ons serieus blijven hè.. Waar gaan al die inwoners van W.- en Oost-Vlaanderen, en een deel van Antwerpen naartoe ?? Allemaal naar de Ardennen. En wat gaan we daar dan doen ? Als ik dan Trumpie hoor zeggen : allemaal "FAKE NEWS" dan gaat mijn haar rechtop staan. Dat stukje onbenul wordt verondersteld een VOORBEELD te zijn voor andere landen. Maar nee, THE GREED IS TOO HIGH. Elke dollar moet daar opbrengen, ook al betekent dat finaal de ondergang van OOK ALLE KUSTSTEDEN IN THE U;S;A; Ik heb de bosbranden in Californië uitgebreid in een docu gezien. Mens, gewoon onmenselijk. En dan mag je er niet bij stilstaan dat het uitbranden van duizenden hectares bos, alweer zo'n massa CO2 de lucht inblaast !! Toen ik nog in de Maritieme sector werkte, zo'n 20-tal jaar geleden, was er al sprake dat er DRINGEND een wijziging moest komen. VEEL EN VEEL MINDER CAMIONS. Daarentegen UITBREIDING VAN HET GOEDERENVERKEER PER SPOOR EN MET DUWBAKKEN of LICHTERS. Maar blijkbaar is er NIETS veranderd hier in Antwerpen. Als je op de autostrades rondom Antwerpen rijdt, wordt je verpletterd door de camions, links & rechts van je ; voor je en achter je.. En dan het openbaar vervoer in de stad voor mensen die er gaan werken, of die er wonen. Nu gooien ze met allerlei sancties die de "gewone" man weer niet kan betalen (of denken ze nu echt dat een gepensioneerde van 66 jaar een nieuwe auto gaat kopen op benzine en voor zijn Diesel wagen nog 0,50 Euro krijgt. Welke idioot koopt nu nog een diesel ? Maar zijn er alternatieven voor die gepensioneerden ?? of de minder mobielen ?? of voor de Kinderen die in de Stad naar school gaan ?? NEEN, NEEN en NOGMAALS NEEN !! Je moet bijna zelfmoordneigingen hebben om op je fiets in de stad te rijden. In de meeste, kleine straatjes zijn zelfs geen fietspaden. Het openbaar vervoer is een CATASTROFE. Toen ik zo'n 15 jaar geleden in Borgerhout werkte, en in Hoboken woonde was ik met tram en bus minstens 1.30 uur onderweg, inclusief de wandelingen... Ik heb me toen een kleine stadswagen gekocht. En ik was op 20 min. op mijn werk, en 's avonds na een ritje van 20 à max. 25 min. thuis !! Verschil : EEN DIKKE 2 UUR. Staan wachten op een bus aan een halte waar zelfs nog niet de minste beschutting was tegen weer en wind. Zeiknat of stijf bevroren op je werk aankomen. LEUK MAN !! In Duitsland was het openbaar vervoer in de steden al veel en veel beter georganiseerd dan ze nu is in de Belgische steden !! Maar wat wil je, de graaiers willen alleen hun zakken vullen, en hun KIEZERS : allemaal de boom in !! ARM BELGIë, ARM VLAANDEREN !!