Image U.S. Navy / Flickr.

Is klimaatopwarming wel of niet oorzaak van superorkanen?

Het orkanenseizoen in de Atlantische Oceaan is dit jaar ongekend hevig. Irma was de krachtigste Atlantische orkaan ooit gemeten en maakte, voor ze in Florida aan land ging, een verwoestende doortocht langs de Caribische eilanden. Twee weken daarvoor zette superstorm Harvey Houston blank, de vierde grootste stad van de VS. En dan moest orkaan José nog komen ... Ook elders in de wereld was de natuur ongenadig. Hoeveel hebben deze extreme weersomstandigheden te maken met klimaatopwarming? Heel veel, zo blijkt.

Zelden stonden natuurrampen zo in de belangstelling als nu. De beelden van Houston na Harvey en van Florida na Irma gaan de wereld rond. De verwoestingen die de orkanen achterlaten, doen bijna denken aan platgebombardeerde steden na een wereldoorlog.  Huizen zijn ingestort, bomen afgeknakt, straten liggen vol puin. Het bedrijfsleven valt helemaal stil, diensten werken niet meer, er is geen leidingwater. Orkaanwinden en overstromingen zetten meer dan 3,5 miljoen mensen in Florida zonder elektriciteit. De rioleringen lopen over en uit de ondergelopen petrochemische fabrieken stroomt chemische vervuiling naar buiten. In sommige Caribische eilanden is de schade bijzonder extreem. De premier van Barbuda zei dat meer dan 90% van de gebouwen in zijn land zwaar beschadigd is. Inwoners van Sint-Maarten sturen wanhopige berichten de wereld in over voedselschaarste, watertekort en volledige stroomuitval sinds Irma over het eiland raasde.

VN-Klimaatpanel waarschuwt al sinds 1988

“Welkom in de toekomst”, schrijft journalist Stijn Vercruysse op de VRT-website. Terecht. Dat we meer natuurrampen als deze krijgen, werd al voorspeld door het IPCC, het panel van klimaatwetenschappers dat in 1988 werd opgericht door de Verenigde Naties. Al jaren waarschuwen deze internationale klimaatspecialisten dat er frequenter en meer orkanen zullen ontstaan, dat ze verwoestender zullen zijn en langer zullen duren. De algemene opwarming van de atmosfeer door de broeikasgassen dringt steeds dieper het oceaanwater in. Orkanen ontstaan wanneer het oppervlaktewater boven 27° C komt. Op uitzonderingen na zijn alle wetenschappers het er over eens dat de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 zorgt voor een broeikaseffect, waardoor het klimaat en daardoor ook het zeewater steeds sneller opwarmt. 2015 brak al het record van warmste jaar ooit. 2016 overtrof dan weer 2015. En 2017 wordt nog warmer. Deze maand september bereikte het diepe water in de Golf van Mexico al 32°C. Omdat diezelfde broeikasgassen in de luchtlagen op 10 tot 15 km hoogte de warmte vasthouden, koelen de hogere luchtlagen sterker af. Bij de orkaan Irma werd in het hart tot min 83°C gemeten. Dat enorme verschil is de drijfkracht van de winden en de extreme regenval.

1° Celsius klimaatopwarming is al dramatisch

Op dit moment heeft de uitstoot van broeikasgassen al gezorgd voor een gemiddelde opwarming van de aarde van 1°C in vergelijking met vóór de industriële revolutie van de 19e eeuw. Dat lijkt misschien niet veel, maar het volstaat om weersystemen uit balans te brengen en het zorgt al voor extreme weersomstandigheden. Californië kent zijn grootste bosbranden op hetzelfde moment dat Texas aan het verzuipen is. In het normaal koude en natte Groenland staat het veen in brand op hetzelfde moment dat regen en overstromingen de oogsten in Bangladesh, India en Nepal vernietigen. Laat het duidelijk zijn dat dit allemaal componenten zijn van het veranderde klimaat. Allemaal het gevolg van een gemiddelde opwarming over de planeet met 1°C. De stormen die de bomen ontwortelen, de branden die hele bos- en veengebieden vernietigen … daardoor vermindert het bomen- en plantenareaal dat CO2 uit de atmosfeer kan halen. Tegelijk is er ook minder planktongroei in het te warme oceaanwater. Ook weer minder CO2-afvang. Er wordt dit jaar een drempel in het ecologisch evenwicht overschreden, die niet overschreden had mogen worden.

Met leiders als Trump is 3° C opwarming onvermijdelijk

De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al voelbaar en maken nu al slachtoffers. En aangezien de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg afneemt en in sommige landen zelfs toeneemt, zoals sinds 2014 in België, kan de opwarming mogelijk zelfs tot 3°C oplopen. De gevolgen zouden niet te vergelijken zijn met de catastrofes die we vandaag meemaken. Klimaatverandering moet dus een wereldwijde prioriteit worden. Overheden hebben de verantwoordelijkheid om de overgang naar een klimaatneutrale economie snel te realiseren en om de bevolking te beschermen voor de klimaatrampen die niet meer te vermijden zijn. De Amerikaanse president Donald Trump, die niet in klimaatverandering gelooft en vooral goed bevriend is met de vervuilende fossiele energiesector, vond er niets beter op dan de bewoners van Houston op te roepen om ‘tot God te bidden’.

Gezocht: andere politici, andere politiek. Dringend

We presidenten als Trump of ministers als Joke Schauvliege, die elke verantwoordelijkheid van zich afschuiven, redden we het niet. Integendeel: we moeten vandaag nog werk maken van een duurzame toekomst. Niet de kerncentrales langer openhouden, maar volop investeren in hernieuwbare energie. Niet De Lijn en de NMBS kapotbesparen, maar gaan voor een kwaliteitsvol en betaalbaar openbaar vervoer. Niet wachten tot de onzichtbare hand van de markt de zaak voor ons oplost, maar duidelijke regels en normen stellen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Debat ManiFiesta : Ecologische planning, oplossing voor de klimaatcrisis?

Met: Fred Pearce (Brits schrijver en journalist), Maxime Combes (Economist, Attac-France), Natalie Eggermont en Ludo De Witte (socioloog en auteur)

Zaterdag, 17 u, Debattent B

De urgentie van het klimaatprobleem stelt steeds duidelijker het economisch systeem waarin we leven in vraag. De nodige desinvestering van fossiele brandstoffen botst inderdaad op de winsthonger van de aandeelhouders van de grote energiemultinationals. Aan de andere kant zien we de eis voor sociale en ecologische planning opmars maken. Hoe zit dat? Hoe kunnen we uit het fossiele tijdperk stappen en het klimaat redden? En hoe kunnen we dat doen zonder de rekening door te schuiven naar de werkende bevolking? Info: www.manifiesta.be.

Een golf van solidariteit voor Cuba

Op 9 september werd Cuba zwaar getroffen door orkaan Irma. Hoewel ze goed voorbereid en tonnen ervaring hebben met natuurrampen, is de schade enorm. G3W en Cubanismo.be doen een oproep tot massale steun en solidariteit. Lees verder