Kom zondag 6 december naar Oostende om het klimaat te redden

auteur: 

Webredactie

"Ons economisch stelsel en het klimaat staan op voet van oorlog", aldus Naomi Klein. Ze heeft gelijk. Een radicale en geplande actie is nodig om het klimaat te redden. We zullen met duizenden zijn om het op 6 december in Oostende te herhalen. 

DE TOESTAND IS ERNSTIG …

“Vanwege de decennia van collectieve ontkenning staan er nu geen wegen van geleidelijkheid meer voor ons open” Naomi Klein

Van de opwarming van 0,8°C voelen we vandaag al de gevolgen: smelting van ijskappen en gletsjers, verzuring van de oceanen, grillig weer, droogtes afgewisseld met stortbuien.
Een opwarming van twee graden is al een rampscenario, maar aan het huidige tempo wordt het tegen 2100 vier tot zes graden.

Als we alles op zijn beloop laten, zullen de werkende mensen en de arme landen opnieuw de zwaarste tol betalen. De meest elementaire noden worden bedreigd: water, voedselvoorziening, een leefbare en gezonde omgeving. Nu al zijn er honderdduizenden klimaatvluchtelingen.

Dit komt bovenop de nooit geziene sociale ongelijkheid. De 66 rijkste families op de aardbol bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking (3,5 miljard).

… MAAR NIET HOPELOOS

De koolstofuitstoot kan en moet radicaal verminderen in het komend decennium.

Dat zal niet opgelost worden met energiezuinige lampen of met kleinschalige initiatieven, er moet een totaal andere energiepolitiek komen. Die zal op veel weerstand botsen van olie- en energiemonopolies die alleen hun winsten willen behouden.

Tijd voor mobilisatie, voor een rechtvaardige transitie! Om zowel de sociale als ecologische problemen aan te pakken. Wij steunen de oproep van het Internationaal Vakverbond: “A Just Transition will create decent work, good quality jobs in the transition towards a low emission and climate-resilient society.”

"Het klimaat en de beurs, dat gaat niet samen!"

Opdracht: “duid op de Europese kaart het land aan dat 4 milieuministers heeft en zonder klimaatakkoord naar de klimaattop gaat.” In plaats van een klimaatakkoord sluiten onze ministers liever een nucleair akkoord. De regering gaat plat op de buik voor multinationals zoals Engie, het moederbedrijf van Electrabel. De kerncentrales mogen alweer langer open en Electrabel krijgt een cadeau van 300 miljoen euro door de verlaging van de nucleaire rente. Op de eerste dag van de klimaattop werd ons land meteen bekroond met de prijs ‘fossiel van de dag’. Het wordt tijd dat multinationals zoals Engie (Elecrabel) stoppen met de politieke keuzes van de regeringen te bepalen. Het klimaat en de beurs, dat gaat niet samen. Wij willen dat er een klimaatplan komt dat vertrekt van de behoeften van de mensen en de noden van de planeet. Dat is iets anders dan de tweecijferige rendementen van een handvol grote aandeelhouders veiligstellen. Wij willen dat er echt geïnvesteerd wordt in isolatie, hernieuwbare energie, duurzame huisvesting en openbaar vervoer, onder controle van de samenleving. Daarvoor is druk nodig, van onderuit. Veel druk en veel mobilisatie. ‪#‎WeAreMarchingwereldwijd voor een duurzame en sociale samenleving op mensenmaat.

Peter Mertens, PVDA-voorzitter

Red is the new green

EEN RADICALE EN GEPLANDE ACTIE IS NODIG OM HET KLIMAAT TE REDDEN, IN TEGENSTELLING TOT DE STRATEGIE VAN KLEINE STAPPEN EN HALFSLACHTIGE MARKTOPLOSSINGEN DIE TOT NU TOE TOT STAND ZIJN GEKOMEN.

  • Voor dwingende, wettelijk verplichte uitstootbeperkingen in plaats van marktmechanismen
  • Promotie van openbaar vervoer, stadsverwarming in openbaar beheer en openbare stadsbedrijven voor energie
  • Terugdraaien van de privatisering van openbare diensten
  • Sluiting van de kernreactoren en inzetten op hernieuwbare energie
  • Een globaal geplande en rechtvaardige transitie, zodat fossiele brandstoffen onder de grond kunnen blijven

Afspraak 6/12 Oostende 12u

 

Labels