Koppel tweeverdieners verliest 34.000 euro met indexsprong

Ze zeggen het tegenovergestelde, maar in werkelijkheid zetten de N-VA, CD&V, Open Vld en MR de aanval in op “iedereen die ’s morgens vroeg opstaat”. Met de indexsprong die de regering-Michel wil invoeren, zal een koppel tweeverdieners over een tijdspanne van twintig jaar 34.000 euro verliezen. Of hoe maatregelen die voorgesteld worden als oplossingen, de problemen alleen maar erger maken.

Ken en Sara zijn een jong koppel. Ze wonen samen. Ken is arbeider en verdient 2.800 euro bruto per maand. Sara is bediende in de distributiesector en verdient 2.400 euro per maand. Een indexsprong kost hen het eerste jaar elk tussen de 650 en 750 euro. Deze ene maatregel alleen al doet hen in het eerste jaar meer dan 1.400 euro bruto minder verdienen. Na twintig jaar loopbaan zal de indexsprong hen bijna 34.000 kosten. (zie tabel voor details en andere voorbeelden)

Oplossingen die er geen zijn

“We gaan maatregelen nemen die jobs creëren”, zegt Didier Reynders (MR), “dus de lasten verlagen voor de bedrijven via een indexsprong en een vermindering van hun voorheffing.” Een cadeau van in totaal 3,5 miljard, waarvan 2,8 miljard afkomstig van de indexsprong alleen, schrijft de krant Le Soir. De vorige regering deed het haar al voor en nu wil ook de regering-Michel ons een grijsgedraaide redenering doen slikken door voortdurend te herhalen: we zorgen voor economisch herstel door de loonkosten te doen dalen.

Die redenering klopt gewoon niet. En het is niet omdat je de leugen vaak genoeg herhaalt dat hij plots waarheid wordt.

3,5 miljard cadeaus aan bedrijven, 47.000 jobs minder

Het probleem is dat niemand investeert. Noch de privé, noch de overheid, noch de gezinnen.

De privé investeert niet, want door de gedaalde koopkracht van de bevolking is het steeds moeilijker rendabele projecten te vinden. De Belgische bedrijven zitten zo op een berg cash van 26 miljard euro en ze weten niet wat ze ermee moeten aanvangen, behalve speculeren.1

De overheid investeert niet, want ze geeft alles uit aan cadeaus voor bedrijven. Het Planbureau berekende onlangs dat de begrotingsmaatregelen 47.000 jobs gaan kosten. 47.000 mensen die werkloos worden en het dus zullen moeten doen met een lager inkomen. Het is duidelijk dat dit alles de neerwaartse spiraal van de crisis nog versterkt.

De oplossingen die men ons nu voorstelt, hebben elders al genoegzaam bewezen dat ze niet werken. Nederland zit bijvoorbeeld in een langdurige recessie. Ook Duitsland komt nu in een recessie terecht. De Zuid-Europese landen hebben ook budgettaire gestrengheid doorgevoerd, de lonen gingen er achteruit en de rijken kregen massaal cadeaus. Vandaag zien we de gevolgen: sociale achteruitgang, massale werkloosheid en armoede.

“Koester onze loonkost in plaats van naar de bedrijven te luisteren”

Paul De Grauwe, econoom aan de London School of Economics, legt in zijn boek De limieten van de markt uit dat we de loonkost moeten koesteren en dat we moeten stoppen met naar de werkgevers en de financiële sector te luisteren. Landen met een hoge loonkost komen het best uit de crisis, zegt hij. “Hoge loonkosten zijn een uitdrukking van economisch succes.” De lonen doen dalen (netto en bruto) zorgt niet voor economisch herstel en schept geen enkele job. Het maakt de crisis alleen maar erger.

De Nationale Bank wees daar in 2013  al op in een rapport waarin ze de economische achteruitgang van 2012 analyseerde. “Wat de bestedingscomponenten van het bbp betreft, valt in België vooral de zwakke binnenlandse vraag op. Zo zijn de bestedingen van de huishoudens naar volume, kwartaal na kwartaal, en dit zowel voor de particuliere consumptie als voor de investeringen in woningbouw, reeds geruime tijd vrijwel onafgebroken aan het dalen.”

En als de gezinnen minder uitgeven, komt dat omdat hun lonen niet meer stijgen of omdat ze hun werk verliezen. Een andere oorzaak van de crisis ligt in het feit dat de publieke uitgaven dalen (door de besparingen). Als de overheid geen geld meer uitgeeft, betekent dat een rem op de economie. En omdat de staat maar geld kan uitgeven dankzij de belasting op onze lonen, betekent een daling van de lonen ook dat de overheid minder kan uitgeven, en dat de economie stokt.

Maak de mensen niets wijs

In de Middeleeuwen bleven sommigen bij hoog en bij laag beweren dat de Aarde het middelpunt van het heelal was. Ook al toonden stapels wetenschappelijk bewijs aan dat het niet zo was, ze bleven het herhalen. Maar hoe vaak ze het ook bleven herhalen: de leugen werd daarmee geen waarheid.

Vandaag zijn het de liberalen die blijven beweren dat lagere lonen zuurstof geven aan de economie, dat cadeaus voor de rijken zullen zorgen voor economisch herstel. Maar neen, net als in de Middeleeuwen is het ook nu niet zo dat een leugen waarheid wordt als je hem maar genoeg herhaalt. Net als in de Middeleeuwen moeten we de leugen bestrijden met de waarheid en met vooruitgang.

1 http://www.lecho.be/economie_politique/belgique_federal/Ces_grandes_societes_qui_regorgent_de_cash.9503948-3154.art

Kom op voor de index! Teken de petitie
Een indexsprong is asociaal en onrechtvaardig.
Bescherm je koopkracht en teken de petitie: http://pvda.be/petitie-index.
Het is onze index, blijf eraf!

Hoeveel ga ik verliezen met een indexsprong?

Voorbeeld 1: Ken en Sara

Ken en Sara zijn een jong koppel met twee kinderen. Ken is arbeider. Hij werkt voltijds in een groot bedrijf. Hij werkt in ploegen en verdient 2.800 euro bruto of 1.790 euro netto. Sara werkt als bediende in de distributiesector. Ze verdient 2.400 euro bruto of 1.630 euro netto. Een indexsprong betekent voor dit gezin een verlies van 34.000 euro bruto over 20 jaar loopbaan.

Voorbeeld 2: Nawal en Sam

Nawal en Sam zijn een koppel, ze hebben geen kinderen. Nawal is medisch secretaresse en verdient 3.300 euro bruto of 1.934 euro netto. Sam is bibliothecaris. Hij verdient 2.650 euro bruto of 1.650 euro netto. Een indexsprong betekent voor hen dat ze binnen twintig jaar bijna 39.000 euro minder zullen hebben verdiend.

Indexsprong met sociale correcties?

De regering beweert dat ze een indexsprong zal doorvoeren, maar wel met “sociale correcties”. De regering wil een deel van de “welzijnsenveloppe” gebruiken om de gevolgen van de indexsprong voor mensen met een laag loon te compenseren. Waarover gaat het juist?


De welzijnsenveloppe is een budget dat de vakbonden hebben binnengehaald in het sociaal overleg, met als doel kleine pensioenen en lage sociale uitkeringen bij te passen. Het idee erachter is dat mensen met een klein pensioen, werklozen, zieken... niet kunnen genieten van de loonsverhogingen die behaald werden tijdens het sociaal overleg tussen patroons en vakbonden. Hun inkomen evolueert niet mee met de economische ontwikkeling van de maatschappij, het “welzijn”. Bovendien is de gemiddelde inflatie een onderschatting van de reële inflatie voor de lage inkomens (de prijs  van basisproducten – die meer geconsumeerd worden door lage inkomens – steeg veel meer dan de gemiddelde inflatie).

Om die twee redenen hebben de vakbonden er altijd voor gestreden dat de kleine pensioenen en de sociale uitkeringen aangepast worden aan het “welzijn”.

Door nu die welzijnsenveloppe te gebruiken om de verliezen van de indexsprong compenseren, lost de regering helemaal niks op. Ze gebruikt een budget dat moeten dienen om kleine pensioenen en lage uitkeringen een beetje te verhogen, nu om de verminderde inkomsten door de indexsprong bij te passen.

Kom op voor de index! Teken de petitie
Een indexsprong is asociaal en onrechtvaardig.
Bescherm je koopkracht en teken de petitie: http://pvda.be/petitie-index.
Het is onze index, blijf eraf!