Kris Merckx zweerde niet alleen de verplichtingen van zijn mandaat na te komen, maar beloofde ook om te zetelen aan een gemiddeld werknemersloon. Als lijstduwer (plaats 24) voor de Antwerpse Kamerlijst wil hij Peter Mertens in het parlement krijgen.

Kris Merckx stort € 16.300 zitpenningen naar partijkas omdat hij aan een gemiddeld werknemersloon leeft

PVDA-verkozenen zetelen niet om er zelf rijk te worden. Kris Merckx leefde jarenlang als dokter voor het Volk met een gemiddeld arbeidersloon. Als Antwerps provincieraadslid voor de PVDA+ doet hij hetzelfde. Zijn inkomsten staat hij af aan de partij. Hij staat als lijstduwer (plaats 24) op de Antwerpse Kamerlijst om Peter Mertens verkozen te krijgen.

“16.300 euro heb ik tussen december 2012 en eind 2013 verdiend. En ik heb dat bedrag integraal doorgestort aan de partij.” Alsof hij denkt dat we hem niet geloven, krijgen we van Kris Merckx onmiddellijk schermafbeeldingen van rekeninguittreksels van zijn halfjaarlijkse stortingen in onze mailbox doorgestuurd. In totaal voor 14.300 euro. “Die andere 2.000 is omdat ze in januari pas gestort zijn”, schrijft hij erbij. Om maar te zeggen: PVDA-verkozenen zetelen niet om er zelf voordeel uit te halen.

Dokter op rust Kris Merckx legde begin december 2012 de eed af als provincieraadslid in Antwerpen. “Toen ik pas verkozen was in de provincieraad, reageerde een vrouw uit mijn geboortestreek: ‘Kris, de provincie, daar is veel geld mee te verdienen.’ Ik wist niet goed wat ze bedoelde, maar eens die zitpenningen begonnen binnen te komen, zag ik dat dat een flinke bijverdienste is.”

Om hoeveel geld gaat het?

Kris Merckx. Wat ik verdiend heb als fractievoorzitter van de PVDA+ komt neer op 16.300 euro netto, het grootste deel – dat zie je op mijn loonfiche – zijn de zitpenningen voor de provincieraad of voor het vast bureau, dat is 22.000 euro bruto, wat neerkomt op 13.849 euro netto in 2013. Daarnaast heb ik nog zitpenningen als lid van de raad van bestuur van campus Vesta (het opleidingscentrum voor politie, brandweer en ambulanciers, n.v.d.r.), in de raad van bestuur van de Plantijn Hogeschool en ook nog van het Autonoom Provinciebedrijf Sport.

Dat hebt u niet voor uzelf gehouden, maar gestort in de partijkas van de PVDA.

Kris Merckx. Wij houden vast aan onze principes, hè. In de partijstatuten staat over partijleden die werden verkozen in publieke functies: “Zij mogen geen financieel voordeel halen uit de organen waarin zij verkozen werden. Zitpenningen, compensaties of andere financiële voordelen worden afgedragen aan de partij.”

Waarom is dat zo belangrijk?

Kris Merckx. Om verschillende redenen. Wij willen vasthouden aan het principe dat onze verkozenen de levensomstandigheden van de gemiddelde werkende mens delen. Op die manier voelen ze zelf wat het betekent als de koopkracht daalt, als de energiefactuur stijgt of als er aan de index wordt gemorreld. Als je inkomen vier, vijf keer hoger ligt dan dat van de gemiddelde werkmens, dan maakt pakweg een indexsprong niet veel meer uit, hè. Dat principe hebben we van bij het begin trouwens ook altijd toegepast voor onze dokters van Geneeskunde voor het Volk.

Een tweede reden is dat onze partij inkomsten nodig heeft voor haar werking. Vroeger kwamen die inkomsten enkel van lidgelden en van bijdragen van de militanten die een deel van hun loon afstaan. Maar nu we ook inkomsten hebben via onze verkozenen, denken we dat dit principe zeker moet gehandhaafd blijven.

Ook onze toekomstige verkozenen in het parlement zullen zetelen tegen een gemiddeld werknemersloon.

Kris Merckx. Ja, en ik vind het belangrijk dat Peter Mertens en Raoul Hedebouw expliciet melden dat wanneer zij verkozen zijn in het parlement, ze garanderen dat ze gaan blijven leven aan dat gemiddeld arbeidersloon van rond de 1.500 euro per maand. Het feit dat ik op een jaar tijd heel wat verdiend heb en dat integraal heb afgestaan aan de partij – net als mijn collega-provincieraadslid Nicole Naert trouwens – toont aan dat men mag vertrouwen dat ook Peter en Raoul en onze andere verkozenen zich gaan houden aan dat engagement tegenover de kiezer.

Wij willen een maximale loonnorm voor ministers: drie keer het gemiddelde arbeidersloon, of maximaal 5.900 euro netto per maand. Dat is nog steeds een meer dan fatsoenlijk loon, hè.

In zijn 1 meiboodschap pleitte Peter Mertens ook voor een loonnorm voor ministers.

Kris Merckx. Klopt. Wij willen een maximale loonnorm voor ministers, met een bovengrens van drie keer het gemiddelde arbeidersloon. Dat wil zeggen maximaal 5.900 euro netto per maand. En zeg nu zelf, dat komt nog steeds neer op een meer dan fatsoenlijk loon, hè. Voor dat geld moet je toch mensen vinden die hard willen werken? Dat is politieke ethiek en moraliteit in de praktijk brengen. Verandering op het vlak van politieke zeden.

Meer algemeen: vindt u de verloning van verkozenen te hoog voor het werk dat ze ervoor moeten doen?

Kris Merckx. Ik vind dat wij – zeker als we in het parlement zitten – moeten aankaarten dat heel wat zitpenningen en heel wat weddes en vergoedingen te hoog zijn. Ik heb verteld wat provincieraadsleden en fractievoorzitters kunnen verdienen, maar als je ziet wat een gedeputeerde verdient... Die hebben een brutosalaris van 7.142 euro, plus een belastingvrije onkostenvergoeding van 2.000 euro. Daarnaast hebben sommigen nog een of meerdere mandaten in raden van bestuur en directiecomités, plus een dienstwagen en een chauffeur.

Als PVDA-verkozenen houden wij ons aan een arbeidersloon. Wij hebben er geen probleem mee dat andere verkozenen meer verdienen dan de gewone werkmens, maar het mag geen tien keer meer zijn. Ook al zou dat voor de partij schadelijk zijn, omdat de verkozenen dan minder zouden verdienen en dus ook minder afdragen aan de partij. Toch moet dat probleem gesteld worden. Al die zitpenningen en privileges worden betaald met geld van de degenen die belastingen betalen, en dat zijn de werkende mensen en niet de multinationals.

Hoe wordt dat geregeld met de belastingen?

Kris Merckx. Het bedrag dat je afgeeft aan de partij mag ingebracht worden als beroepskosten. Bij de andere partijen is dat minder dan bij ons. Als ik het juist heb, dragen ze bij Groen 20% van hun zitpenningen af aan de partij. Bij andere partijen is het nog minder, denk ik. En niet iedereen houdt er zich aan, heb ik al gehoord. (lacht)

Zoveel verdient een provincieraadslid (en geeft Kris Merckx aan de partij)

Kris Merckx. Toen ik pas verkozen was in de provincieraad, reageerde een vrouw uit mijn geboortestreek: “Kris, de provincie, daar is veel geld mee te verdienen.” Ik wist niet goed wat ze bedoelde, maar eens die zitpenningen begonnen binnen te komen, zag ik dat dat een flinke bijverdienste is. De meeste mensen die daarin zitten, zijn met pensioen of doen dat naast hun gewone job. Door de Vlaamse interne staatshervorming zijn de bevoegdheden van provincieraden en provinciebesturen fel ingekrompen, maar de zitpenningen en de hoge weddes van de gedeputeerden zijn wel op hetzelfde niveau gebleven.

Ik stelde vast wij per vergadering van de provincieraad 201 euro bruto krijgen. Netto is dat 125 euro. Plus hetzelfde bedrag voor de commissiezitting die daaraan voorafgaan – zo heeft elk provincieraadslid er toch twee of drie – en als je voorzitter of ondervoorzitter bent van zo’n commissie, komt daar nog iets bij. Ook daar geldt die zitpenning van 201 euro bruto.

Als fractievoorzitter maak je ook deel uit van het Vast Bureau van de provincieraad. Voor die zittingen die aan elke provincieraad voorafgaan daar krijg je een dubbele zitpenning voor van 250 euro netto. Dat Vast Bureau duurt zelden langer dan een uur. Op een uur heb je dus 250 euro netto verdiend. Daarnaast kun je nog zetelen in raden van bestuur. Voor mensen van meerderheidspartijen komt dat nog veel frequenter voor. Die zitten ook in remuneratiecomités en benoemingscomités. In sommige mandaten gaat het echt om mandaten als bestuurder, dat zijn grote bedragen.

Wat ik verdiend heb als fractievoorzitter van de PVDA+ komt dus neer op 16.300 euro netto, het grootste deel – dat zie je op mijn loonfiche – zijn de zitpenningen voor de provincieraad of voor het vast bureau, dat is 22.000 euro bruto, wat neerkomt op 13.849 euro netto in 2013. Daarnaast heb ik nog zitpenningen als lid van de raad van bestuur van campus Vesta (het opleidingscentrum voor politie, brandweer en ambulanciers, n.v.d.r.), in de raad van bestuur van de Plantijn Hogeschool en ook nog van het Autonoom Provinciebedrijf Sport. Dat is een meer dan mooie bijverdientste.