Antwerps PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen. (Foto Solidair, Ben Claessens)

Lage-emissiezone ja, maar zonder pestbelastingen

De invoering van een lage-emissiezone is een van de stokpaardjes van het Antwerpse stadsbestuur. Antwerps PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen vindt de pestbelastingen er echter te veel aan en wil met drie amendementen zo'n lage-emissiezone effectiever en socialer maken.

Vanaf 1 februari 2017 wordt de Antwerpse binnenstad tot aan de Singel en het gebied op Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen de stad dan niet meer in. Het gaat om benzinewagens van voor 1992 en dieselwagens van voor 2001, auto’s die voldoen aan de zogenaamde euro-1 en euro-2 norm.

Deze euronormen worden door de Europese Commissie opgelegd om een minder vervuilend wagenpark te creëren. Dieselwagens die gebouwd zijn tussen 2000 en 2005 die voldoen aan de euro-3 norm, mogen nog de LEZ binnen mits ze een retrofit roetfilter plaatsen. Zo'n retrofit roetfilter is een filter die niet bij de bouw van de wagen aanwezig is, maar achteraf geplaatst wordt. Maar vanaf 2020 mogen deze wagens met filter ook niet meer binnen, dan zijn het alleen de euro-5, van het bouwjaar 2009 of later, en euro-6 wagens van het bouwjaar 2015 of later, die nog binnen mogen. Tot 2020 mogen euro-3 wagens zonder roetfilter nog in de zone komen mits betaling van een tarief dat gaat van 20 euro per dag tot 350 euro per jaar. Op die tarieven is er een sociale correctie voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds en in de zone wonen. Automobilisten die geen toelatingstarief betalen en toch met een vervuilende wagen de zone inrijden, riskeren een boete van 125 euro in 2017 of 150 euro vanaf 2018 voor een eerste inbreuk. De boete kan tot 350 euro oplopen in geval van meerdere inbreuken.

Op de Antwerpse gemeenteraad kwam het al tot vinnige debatten tussen het college, de meerderheidspartijen en PVDA-dokter Dirk Van Duppen. Van Duppen relativeert het effect van de huidige LEZ. Veel meer effect zou men bereiken met het omleiden van het vrachtverkeer door een tolvrij gemaakte Liefkenshoektunnel en door een overkapping van de Ring. De dokter voor het Volk klaagt ook het asociale karakter aan van de huidige voorstellen.

Voor de komende gemeenteraad van maandag 25 januari heeft Van Duppen drie amendementen op de plannen van het stadsbestuur ingediend. Solidair trok naar de dokterspraktijk De Bres in Deurne waar Dirk Van Duppen als huisarts werkt.

Ben je nog steeds zo kritisch tegen het invoeren van een lage-emissiezone?

Dirk Van Duppen. Laat me vooraf duidelijk stellen we zijn als PVDA absoluut grote voorstander zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit, ook door het instellen van een lage-emissiezone. Onze groepspraktijk in Deurne was de eerste die de kat de bel aanbond over de hele problematiek van verkeer, fijn stof en de gezondheid van onze kinderen. Einde 2007 stelden we vast dat de helft van onze patiëntjes gepuft hadden tegen astma. Dat was niet meer normaal. We zagen toen het verband met de luchtvervuiling door de nabijheid van de Ring en de E313. Samen met de actiegroep Ademloos kwam zo het probleem van het fijn stof op de politieke agenda. Dat heeft de strijd tegen de Lange Wapper en later het BAM-tracé munitie gegeven.

Wat is dan jullie kritiek op de lage-emissiezone?

Dirk Van Duppen. Vooreerst is het absurd dat Linkeroever onder de lage-emissiezone valt. In de haalbaarheidsstudie die het vorige stadbestuur liet uitvoeren werd Linkeroever niet in de LEZ opgenomen omdat het effect ervan veel te klein zou zijn. In 2014 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een studie waarbij de verkeersintensiteit en de luchtkwaliteit op vijf verschillende plaatsen in Antwerpen effectief gemeten werd. Dat was op Linkeroever, aan het stadspark, op de Turnhoutsebaan waar je een zogenaamd street canyon effect hebt, dat de vervuiling vasthoudt, aan de Plantin Moretuslei en aan de Ring. Die echte metingen zijn belangrijk, want vele andere studies gaan uit van simulaties. De uitkomsten van de VMM-studie zeggen alles. Op Linkeroever passeren 3.000 wagens per etmaal, aan de Plantin Moretuslei zijn er dat ruim 30.000 en aan de Ring bijna 300.000, waarvan 82.000 vrachtwagens als doorgaand verkeer. Dus de verkeersdruk op Linkeroever is één tiende van die van de kernstad. Op Linkeroever zijn er ook geen street canyons. Er is concentratie aan fijn stof vanuit het havengebied, maar er is open ruimte waar de wind aan de Schelde de luchtvervuiling grotendeels wegblaast. Daar heeft een LEZ zo goed als geen toegevoegde waarde. Maar de sociale gevolgen zijn er het grootst. 26,7 procent van de bewoners op Linkeroever is er boven de 65, dubbel zoveel als in de binnenstad. Zij hebben ook oudere wagens, maar maken er relatief weinig gebruik van. Ze gaan in de plannen van het stadsbestuur nu zotte kosten moeten doen om een roetfilter te plaatsen of een andere wagen te kopen. Bovendien is de helft van de bewoners op Linkeroever sociale huurder. Daar een lage-emissiezone invoeren is als een pestbelasting invoeren voor het meest kwetsbare deel van de bevolking. Daarom gaat ons eerste amendement dat we gaan indienen over het uitlichten van Linkeroever uit de LEZ.

En de binnenstad dan?

Dirk Van Duppen. Van de 75.000 Antwerpenaren die een wagen bezitten hebben er 9.000 een euro-3 diesel. Zij gaan ofwel een belasting van 20 euro per dag of 350 euro per jaar moeten betalen als ze met hun auto willen kunnen thuiskomen. Ofwel moeten zij een retrofit roetfilter laten plaatsen. Maar dat zijn echt verloren kosten. Er is veel controverse over het effect van zulke filter. Zeker is dat het de hoeveelheid ultrafijn stof, de gevaarlijkste fractie, juist verhoogt. Wanneer de filter vol zit moet de chauffeur 30 tot 40 kilometer doorrijden aan een hoge toerenaantal om voldoende hoge temperatuur op te wekken om het roet te verbranden en zo de filter te reinigen. Zie je die oudere mensen al met hun dieseltje de autostrade opscheren om hun filter te kunnen uitkuisen? De filters kosten tussen de 600 en 2.000 euro naargelang het type wagen en de Vlaamse Gemeenschap komt voor maximaal 600 euro tussen. Een rondvraag bij de garagisten in het Antwerpse toonde aan dat die het helemaal niet zien zitten zulke filter te plaatsen en voor sommige merken is deze zelfs niet voorzien in het onderdelenpakket. Vandaar dat de Vlaamse Automobilistenbond er volledig tegen is. En het is nog erger, want nu blijkt door het gesjoemel op de testbanen van de autofabrikanten dat in het echte verkeer een euro-5 diesel bijna evenveel NO2 uitstoot als een euro-3. Op papier zijn die euro-5 wagens veel properder door de onechte omstandigheden waarin ze getest worden. Dan hebben we het nog niet over de sjoemelsoftware van Volkswagen, Renault en waarschijnlijk ook Opel die dit alles nog erger maakt. Daarom pleiten wij in ons tweede amendement om voor de bewoners de euro-3 zonder tarief toe te laten en ze niet op verloren kosten te jagen door ze te verplichten om een retrofit roetfilter te laten plaatsen. We pleiten voor een uitdovingsscenario voor de euro-3 tot 2020.

Wat stellen jullie nog voor als sociaal flankerende maatregelen?

Dirk Van Duppen.Voor de N-VA betekent ‘sociaal beleid’ een korting op hun pestbelasting. Voor een echt sociaal beleid om tot gedragsverandering te komen moet je de mensen aanmoedigen en niet straffen. Ons derde amendement stelt daarom dat wanneer de mensen hun euro-3 dieselwagen wegdoen ze financiële ondersteuning krijgen voor een Lijnabonnement, voor een abonnement bij Velo Antwerpen, voor taxicheques of voor autodelen. Vooral voor oudere mensen zijn dat zeer interessante manieren om zich te verplaatsen, maar ze moeten er dikwijls concreet mee leren kennis maken. Het stadsbestuur zou beter initiatieven in die zin opzetten.

Als het effect van de lage-emissiezone zo relatief is, wat zijn dan jullie voorstellen om de luchtvervuiling structureel aan te pakken?

Dirk Van Duppen. De lage-emissiezone is inderdaad van voorbijgaande aard. Vanaf 2025 zal door de verjonging van het wagenpark de lage-emissiezone grotendeels vanzelf overbodig zijn geworden. Tenminste als Europa de sjoemelende autofabrikanten aanpakt en de normen verstrengt volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij moet er veel meer ingezet worden op openbaar vervoer. Deze regeringen doen juist het tegenovergestelde. Ze besparen fors op de Lijn en de spoorwegen, schaffen bussen en treinstations af, maken alles duurder met minder personeel. Het stadsbestuur zet dan nog alles op meer autoparkeerplaatsen in de stad, zodat de rijken met hun nieuwere wagens tot bijna aan het stadhuis kunnen rijden. Zij hebben letterlijk van het STOP-principe, een POTS-principe gemaakt. STOP staat voor prioriteit aan stappers, trappers, openbaar vervoer en dan personenwagens. Voor de N-VA is de grote auto, liefst een 4x4 diesel, koning. Want De Wever wil absoluut niet aan de bedrijfswagens raken. Dat zijn bijna allemaal diesels die veel te veel kilometers doen, die de files veroorzaken en 4 miljard euro kosten aan de belastingbetaler. Maar het allerbelangrijkste voor Antwerpen is het aanpakken van het verkeer op de Ring. Op het allerdrukste punt in de binnenstad passeren 30.000 auto’s per dag, op de Ring zijn er dat 300.000, waarvan 80.000 vrachtwagens. Een lage-emissiezone is oké, maar de Liefkenshoektunnel tolvrij maken en de overkapping van de Ring zijn tien keer zo belangrijk.

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Proficiat Dirk, echte voorstellen en terechte amendementen die de puntjes op de i zet.
Hallo Dirk ...er zijn veel punten waar U gelijk hebt in dit artikel ..MAAR ook enkele waar het nog beter kan . DE LEZ-ZONE is gewoon een echte pestmaatregel die weinig of zelfs niets zal verbeteren ! Alleen de kas van STAD Antwerpen word goed gevuld ...Wij Belgen betalen allemaal wegenbelasting voor Gans België ! Dus is dit wel wettig dat men nogeens extra belasting vraagt aan mensen die het nu al niet breed hebben en daarom met een iets oudere wagen rondrijden (goed onderhouden en met goed keuringsbewijs) ..Dit is GEEN Sociaal plan !! Waarom ? Men zou beter per LITER brandstof (Diesel , Benzine , LPG en CNG) bv 0,05€ extra storten in een kas waar alle activiteiten voor MILIEU kunnen met betaald worden , zoals grond aankopen en beplanten zodat het Groene zone's worden , ook zou men met dit geld de overkapping van de ringwegen kunnen betalen enzovoort ..Het goede aan deze regel is dat ALLE burgers meebetalen en niet alleen de burgers die in steden wonen !! Ook de toeristen en vrachtverkeer in gans België betalen mee voor Milieu !! Dat wou ik even kwijt ..wat vind U van dit idee? Wat betreft L.O.-Antwerpen is gewoon absurd dat dit ook in Lez-zone Anwerpen is opgenomen ..zoals U al melde JA veel oudere mensen met iets oudere wagens en ook hebt u daar de sociale blokken met mensen die nu al minder kapitaal hebben ..Zij worden gestraft omdat ze met iets oudere goed onderhouden wagen rijden ... Men zou deze mensen wel een voorstel kunnen doen zoals men in Zwijndrecht doet ..Goede korting geven op abonnementen voor de LIJN ..daar stimuleert men de burger mee om meer openbaar vervoer te gebruiken in en rond Antwerpen .. Ik heb zelfs een vermoede dat een oudere benzine wagen op LPG minder vervuilend is dan de nieuwe Euro 5 Diesels ! Vroeger begin jaren 2000 kreeg men een bonus voor plaatsen van LPG omdat het Milieu vriendelijk is en ook een afvalproduct dat anders gewoon verbrand word (de fakkel van Fina op rechteroever) ...Nu geven ze bonus aan wagens met CNG (aardgas) en langs de andere kant wil men dat mensen terug overschakelen naar electrisch verwarmen in plaats van aardgas !? Die bonussen op CNG auto's en ook op de Elektrische wagens zijn ronduit schandalig en niet nodig !! Alleen de rijken profiteren daar weer van en misbruiken dit dan gretig !! Ik ben benieuwd wat U vind van mijn visie en hoop op oprecht antwoord ... Groeten Dirk
het is alleen een kwestie van zoveel mogelijk geld te innen , in onze maatschappij reden ze in Borgerhout de Stad binnen met de nieuwste Euro 6 motor autocar (toegelaten na 2025) en kregen een boete van 150 euro daar ze niet geregistreerd hebben achteraf. Kregen ze een aangetekend schrijven in Nederland en in het Frans; als je als vreemdeling naar een gemeentehuis gaat moet alles in het Nederlands maar om geld binnen te halen kan dit wel in het Frans. Ik vraag me trouwens af waar het wettelijke is van dit gedoe ??