Lagere btw op elektriciteit. Wie stemde voor, wie stemde tegen?

auteur: 

Webredactie

De regering Michel hield op 16 juni opnieuw een debat over de verlaging van de btw op energie. De PVDA stemde natuurlijk voor, want vindt dat energie geen luxeproduct is. Maar wat deed de rest van het parlement?

Er werd donderdag 16 juni bij de Kamer een wetsvoorstel ingediend om de btw op energie te betonneren op 21%. (Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, hier te lezen).De regeringspartijen hebben het tarief opnieuw opgetrokken naar dat van een luxeproduct toen ze aan de macht kwamen.

Daarnaast werd er die dag ook gestemd over een amendement om de btw opnieuw op 6% vast te leggen. Samen met PS en sp.a was de PVDA de enige partij die voor stemde. Groen onthield zich en de regeringspartijen stemden uiteraard tegen.

De PVDA is gekant tegen elke verhoging van de btw op elektriciteit en vraagt dat die opnieuw wordt vastgelegd op 6%. Daarnaast moeten er investeringen komen in hernieuwbare energie, te betalen met bijdragen van de grote multinationals.

In 2013 wist de PVDA te bekomen dat het btw-tarief werd teruggebracht tot 6%. Dat lukte dankzij een petitiecampagne waarvoor de partij 225.000 handtekeningen ophaalde. De PVDA is vast van plan dat nu op dezelfde manier te doen.

Bij de stemming lichtte Kamerlid Marco Van Hees toe waarom de PVDA zich verzet tegen de stijging van de btw op energie: “Het gaat hier klaar en duidelijk om een antisociale maatregel”, sprak hij, “want voor elektriciteit en luxegoederen als kaviaar betalen de burgers hetzelfde btw-tarief. De maatregel geldt voor iedereen. Net zo goed voor miljonairs als Albert Frère die een luxejacht hebben, als voor de 750.000 Belgische gezinnen die elke maand moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Bovendien is energie in ons land sowieso al 23% duurder dan in onze buurlanden. De logica van deze regering is altijd dezelfde: enerzijds verhoogt ze de belastingen op de consumptie, waarmee ze de hele bevolking treft, anderzijds vermindert ze met de taxshift de progressiviteit van de belastingen die de rijksten onder ons moeten betalen.”