Foto's Flickr / mediactivista

Lampedusa-vluchtelingen stappen van Brussel naar Antwerpen voor solidariteit

auteur: 

Riet Dhont

Dit weekend stappen vluchtelingen, mensen zonder papieren en sympathisanten samen van Brussel naar Antwerpen. De tocht is een initiatief van een actiefront van verschillende migranten-organisaties. (Mensen zonder papieren, Mrax, Crer, KidsParlement...) Ze vragen een regularisatie die zich baseert op 5 duidelijke, permanente en in een wet ingeschreven criteria. De PVDA steunt dit initiatief.

Programma
De tocht starte op zaterdag om 8 ur in Brussel en komt zondag rond 19 uur aan in Antwerpen. Onderweg zijn er stops aan plaatsen zoals de Dossinkazerne in Mechelen op zaterdag en het fort van Breendonk op zondag. Details staan onderaan deze pagina.

Foto's

“We hebben ze nog helder voor ogen, de beelden van migranten op overvolle cargo’s, zinkensklaar.

Voorbije december nog sloegen op minder dan één week tijd twee vrachtschepen, met meer dan 1000 vluchtelingen aan boord, stuurloos op drift nadat ze door hun bemanning verlaten waren. Met meer dan 3000 gekende drenkelingen in 2014 alleen al en vele onbekenden is de Middellandse Zee een ‘zee des doods’ geworden! Dit is een humanitaire ramp, een humane samenleving onwaardig. Eenmaal in Europa beginnen deze mensen aan een eindeloze dooltocht op zoek naar een woonst, werk, erkenning en een waardig bestaan.

Uitzichtloos, want, ondanks het feit dat mondiaal meer dan 50 miljoen personen gedwongen hun huizen, dorpen en land moesten verlaten is in België het aantal asielaanvragen de voorbije 15 jaar tot één derde gedaald van 42.000 aanvragen in 2000 tot 15.000 vandaag. En nog worden 1 op 2 van deze aanvragen geweigerd, waaronder zelfs families uit oorlogslanden. Naast diegenen die uit gevaar voor hun leven op de vlucht zijn, voor geweld, dictatuur en onderdrukking zijn er ook economische vluchtelingen, mensen op zoek naar een ‘menswaardig bestaan, naar méér dan overleven, naar vrijheid van meningsuiting, naar een waardige baan, naar studiemogelijkheden voor hun kinderen.

De meerwaarde van die personen wordt vandaag miskend door de regering. Wij en zij daarentegen zijn ervan overtuigd dat zij nuttig en noodzakelijk werk kunnen doen voor de gemeenschap. Bovendien kan, volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO, gepubliceerd door La Libre Belgique, een immigrant gemiddeld tot 3500 € per jaar bijdragen aan de fiscus. Toch verscherpt het huidige beleid van het Staatssecretariaat van Asiel en Migratie zijn procedures van erkenning, geeft ze niet alle aanvragers de kans hun procedures af te werken, verhoogt ze de terugkeervluchten, voegt ze twijfelachtige landen toe aan de zogenaamde ‘veilige landen’ en wil ze een wetswijziging om huiszoekingen uit te kunnen voeren zonder huiszoekingsbevel.

Het is omwille deze gang van zaken dat mensen zonder wettig verblijf zich verenigd hebben in een actiefront. Zij willen hun eisen kracht bijzetten en erkenning afdwingen voor hun meerwaarde, hun recht op vrijheid en voor hun menselijke waardigheid in het geheel. Zij willen eindelijk volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en een eigen leven uitbouwen.

Momenteel zijn 80% van de mensen zonder wettig verblijf uitgeprocedeerd. Ondanks de conventie van Genève en Europese richtlijnen genieten ook oorlogsvluchtelingen en andere kwetsbare groepen geen enkel bescherming.

De regularisatiecampagne van 2009 was een stap vooruit maar het was echter een “one shot” operatie. 38.000 aanvragen voor regularisatie kregen een positief antwoord, maar er bleven er, naast de vele negatieve antwoorden, nog duizenden onbeantwoord. De beloofde regularisatie via tewerkstelling bleef voor het merendeel dode letter. Dit alles maakt dat tienduizenden op overlevingsmodus leven, verscholen in onze steden.

Wij vragen voor hen allen een regularisatie die zich baseert op 5 permanente, in de wet ingeschreven criteria en een procedure voor een onafhankelijke commissie. Voor minderjarigen vragen we een afzonderlijke procedure gericht op hun kwetsbaarheid en hun specifiek belang."

De 5 criteria zijn:

1. De lange asielprocedure (3 jaar, daarin eveneens de procedure voor de Raad van Staten inbegrepen). (Criterium naar voor gebracht door het Collectief Mobilisatie 2009 en 'les Voix des sans papiers'.)

2. De onmogelijkheid van terugkeer naar het land van oorsprong. (Criterium naar voor gebracht door het collectief Afghaanse vluchtelingen en de groep Ebola.)

3. Het hebben van duurzame sociale banden in het land hier of het hebben van humanitaire uitzonderlijke omstandigheden als reden voor aanvraag van regularisatie. (Criterium naar voor gebracht door het collectief Mobilisatie 2009 en 'La Voix des sans papiers'.)

4. Het feit van in het bezit zijn van een project tot sociaal economische bijdrage in België. (Criterium naar voor gebracht door het collectief Mobilisatie 2009 en 'La voix des sans papiers'.)

5. Ernstig ziek of gehandicapt zijn.

Verloop van de mars

Onze mars start aan de bezetting van 'La voix des sans-papiers', aan de boulevard Leopold II in Molenbeek, dat sinds enige maanden symbool is geworden van de situatie en de strijd van mensen zonder papieren.

We willen deze verzuchtingen aan aartsbisschop Leonard en aan bisschop Bonny voorleggen en om hun bemiddeling vragen. De ontmoetingen onderweg met burgers, syndicaten, verenigingen en lokale besturen zijn evenzeer heel belangrijk. Contact kan leiden tot begrip en solidariteit.

Ook willen we gelijkaardige inbreuken tegen mensenrechten uit het verleden in het daglicht zetten.

Daarom bezoeken we onderweg de Dossinkazerne, vanwaar de vluchtelingen van toen, Joden en zigeuners, naar de concentratiekampen gevoerd werden. We brengen een bezoek aan het Fort van Breendonk, waar politiek gevangenen, partizanen, verzetsmensen werden opgesloten en geëxecuteerd.

We bezoeken het kerkhof van Hoboken waar de eerste omgekomen verstekelingen in België begraven liggen. Het waren de 'onbekende 1 ' en 'onbekende 2', gevonden in het schip Elise D, gestikt tussen de cacaobalen. Zij werden begraven op 2 januari 1995, 20 jaar geleden.”

Le Front d’Actions des Migrants (FAM) collectif Mobilisation 2009, La Voix des Sans-papiers, groupe Ebola, collectif des Afghans, Mrax, Crer, Resf, Kids Parlement.

Reisweg en programma van de “Lampedusa-mars”

Op zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 – van Brussel naar Antwerpen.

Zaterdag 14 februari

8u: Vertrek van aan de “Bezetting VZP” (184c Leopold II -laan) via “Bezetting Ebola” (Kruidtuin, Queteletplaats) naar Vilvoorde (11 Km).

11u: Aankomst Vilvoorde, soep, boterhammen, kaas – zaal nog te bepalen.

12 – 16u: Mars naar Mechelen (14 km) langs Eppegem, Zemst.

16 – 17u: Bezoek aan de Dossin-kazerne. (Inleidende film, getuigenis van Simon Gronowski, UPJB, lichte maaltijd van vzw Salaam.)

17u: naar Scheppersinstituut voor het avondeten

17 – 20u: Avondeten en afwas

20u: Naar de ontvangstcentra voor de nacht (groepen van 100, 50 , 30 …)

Zondag 15 februari

7u: Opstaan

7u30 – 8u30: Ontbijt in het Scheppersinstituut.

8u30: Vertrek naar Breendonk (10 Km).

10u30: Verwelkoming, koffie, bezoek aan Breendonk, persgebeuren.

12 – 13u: Picknick, koffie, bezoek aan de tentoonstelling.

13 u: Vertrek naar het kerkhof “Schoonselhof” te Hoboken (15 Km) langs Willebroek, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem.

17 – 18 u: Eerbetuiging aan het graf van de “Onbekende 1” en “Onbekende 2”, de eerste vluchtelingen naar België die op zee gestorven zijn.

18u20: Tram naar Berchem-Station in Antwerpen.

19 – 20 u: Mars door Antwerpen (4 Km).

20 – 21u30: Avondeten en eindmoment Antwerpen, zaal Heilige Geest.

21u30: Afsluiting en terugkeer via Centraal Station Antwerpen.

22u09 of 22u17: Trein naar Brussel (Charleroi) – aankomst Brussel: 23 u