Wake aan de Beurs van Brussel na de aanslagen van 22 maart. (Foto Solidair, han Soete)

Liet België Ibrahim El Bakraoui zomaar lopen?

Indien de informatie uit Turkije klopt, zou België Ibrahim El Bakraoui gewoon hebben laten lopen nadat hij in juni 2015 in Turkije was gearresteerd en de Turkse regering hem aan België wou uitleveren, waarbij werd meegedeeld dat hij gevaarlijk was en banden had met jihadistische Syriëstrijders. De PVDA verwacht een duidelijke uitleg van de regering.

“We rouwen en we zijn verdrietig, maar na het lezen van de onderzoeksresultaten blijkt ook de tijd gekomen om zich vragen te stellen over de verantwoordelijkheden. Voor de PVDA is het feit dat men Ibrahim El Bakraoui in juli 2015 heeft laten lopen een ernstige fout van de rechterlijke autoriteiten, de politie en de inlichtingendiensten”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Voor de PVDA roepen de feiten die de Turkse autoriteiten aan het licht brachten, heel ernstige vragen op:

• Welke informatie werd in werkelijkheid naar België gestuurd? En wie heeft die ontvangen?

• Hoe komt het dat de rechterlijke autoriteiten noch de inlichtingendiensten die informatie van de Turken ernstig heeft genomen? Waarom is er geen enkele informatie uitgewisseld tussen de rechterlijke autoriteiten, de politiediensten en de staatsveiligheid?

• Hoe is het mogelijk dat een gewone misdadiger, die zijn voorwaarden van voorwaardelijke vrijlating schendt, gewoon zijn gang kan gaan, terwijl hij door Turkije als gevaarlijk was bestempeld en banden had met Syriëstrijders?

• Hoe komt het dat vijf maanden na de aanslagen in Parijs van januari 2015 en de ontmanteling van de jihadistische cel in Verviers er geen enkel toezicht is geweest, niet uit gerechtelijke hoek, noch van de kant van de politie of de inlichtingendiensten, op iemand die betrokken was bij het jihadisme en zo gevaarlijk als Ibrahim El Bakraoui, na zijn terugkeer op Europese bodem?

Voor Peter Mertens “is het vanzelfsprekend dat de formule {gewapende, gewelddadige criminaliteit + kalasjnikovs + teruggekeerde Syriëstrijder} bijzonder gevaarlijk is en die persoon dus moet worden gearresteerd”.

Ter herinnering, de broers El Bakraoui waren bijzonder gevaarlijk, betrokken bij zware gewelddadige feiten en vertrouwd met het gebruik van oorlogswapens (kalasjnikovs). Vandaag staat vast dat Ibrahim El Bakraoui een van de plegers van de zelfmoordaanslag in Zaventem was en dat zijn broer Khalid zich heeft opgeblazen in het metrostel in het station Maalbeek. Over hun betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs bestaat nu ook geen twijfel meer.

De PVDA verwacht van de regering een goede, geloofwaardige uitleg over de grove nalatigheden die door de rechterlijke autoriteiten, de politie en de inlichtingendiensten zouden kunnen zijn begaan.