Foto Nchenga, Flickr

Lood piekte opnieuw in Hobokense wijk Moretusburg

auteur: 

Webredactie

De inwoners van de Hobokense wijk Moretusburg kenden in de winter van 2015-2016 een verhoogde blootstelling aan loodconcentraties in de lucht. De controle van loodwaarden in het bloed van de kinderen uit de wijk liet in de maanden daarna sterk verhoogde waarden zien. Deze onverwachte stijging heeft volgens het aanpalend bedrijf Umicore te maken met  dakwerken aan de loodraffinaderij. Voor de PVDA is dat onaanvaardbaar. Het is net geen 10 jaar geleden dat de wijk gesaneerd werd. Een incident als dit kan niet door de beugel. Umicore moet zijn verantwoordelijkheid veel strikter opnemen: voor de gezondheid van de werknemers én die van de wijkbewoners.

De problematiek van loodvervuiling in Moretusburg is sinds vele jaren gekend. Umicore, toen nog Metallurgie, was verantwoordelijk voor de uitstoot van hoge dosissen zware metalen zoals lood, cadmium en arseen. Dat had ernstige gevolgen op de gezondheid van de bewoners in de nabij gelegen wijk Moretusburg,

In een lang proces zijn door de buurt, de gemeente en het bedrijf vele inspanningen geleverd om de gezondheid te beschermen. Om de evolutie op te volgen, wordt door de medische werkgroep om de zes maand bloed geprikt bij kinderen in de wijk om de concentratie lood te meten. Waar het gemiddelde begin jaren ‘90 nog rond de 20 mcg/dl was, lag het gemiddelde eind 2015 al op 4,60 mcg/dl. Dat zijn hoopgevende cijfers. De maximumwaarde volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt 5 mcg/dl.

Maar in april 2016 vielen de resultaten van de 2-jarige Hannah in de brievenbus:  36,28 mcg/dl. Onbegrijpelijk voor de ouders. Een reden voor de PVDA om de wijk terug wakker te schudden.

Papa Benny getuigt

“Het was voor ons de eerste keer dat ons dochtertje Hannah meedeed met de loodtesten. We waren heel erg geschrokken toen we eind april het resultaat in de brievenbus kregen. Toen we hier kwamen wonen, wisten we dat er in het verleden problemen waren geweest, maar wij dachten dat die al lang van de baan waren. En dan dit.”

Benny kreeg in de zomer begeleiding door verschillende hulpverleners om uit te pluizen wat er juist aan de hand was. “We hebben alles gedaan. Het huis extra met water kuisen,  Hannah’s handjes extra wassen. Alle tips hebben we strikt opgevolgd. Maar toen we eind augustus voor een controle bij de huisarts gingen, bleef de loodwaarde nog altijd even sterk verhoogd. Toen zonk de moed ons wel in de schoenen. Als ouders van Hannah willen we alles doen om haar te beschermen, maar dat wordt wel heel moeilijk als ondertussen de fabriek naast onze deur meer uitstoot!”

Wijktocht

Dankzij onze leden in de wijk, kwam het verhaal van Hannah terecht bij de PVDA en de dokters van Geneeskunde voor het Volk. Voor jonge kinderen zijn dergelijke cijfers echt niet aanvaardbaar. Samen besloten we de wijk in te trekken om de jonge gezinnen te motiveren deel te nemen aan de zesmaandelijkse bloedafnames. Want meten is weten. Dankzij de wijktocht steeg de deelname van ouders aan de onderzoeken significant.

Eind vorig jaar zijn de resultaten van oktober 2016 bekend gemaakt. De cijfers zijn duidelijk: voor het eerst in 20 jaar zijn de loodwaarden gestegen. Vijftien kinderen hebben waarden boven de 10 mcg/dl, vier kinderen zelfs boven de 20 mcg/dl. Op één kindje na wonen al deze kinderen in zone I, het dichtst bij Umicore.

Dakwerken bij Umicore gedurende 4 maanden

In een brief gericht aan de inwoners van Moretusburg legde Umicore in oktober uit dat er van november 2015 tot februari 2016 een verhoogde looduitstoot geweest is door werken aan het dak van de loodraffinaderij. Huisarts Mie Branders, ook PVDA-gemeenteraadslid, is duidelijk: “Umicore moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de kinderen in de wijk. Ouders hebben recht op een duidelijk signaal. Het gaat om de gezondheid van 15 jonge kinderen die in het gedrang komt door dit incident. De verantwoordelijken moeten alles op alles zetten om de gezinnen zoveel mogelijk te ondersteunen”.

De PVDA vraagt zich bovendien af welke lessen het bedrijf trekt uit de problemen van vorige winter. Mie Branders: “Hoe gaat Umicore vermijden dat zoiets in de toekomst nog eens gebeurt? Er komt nu blijkbaar een actieplan met nieuwe maatregelen om de uitstoot te verminderen, maar er moet ook een noodplan zijn dat de veiligheid van de bewoners garandeert als er iets fout loopt. We begrijpen dat er al eens iets kan misgaan in het bedrijf, maar deze verhoogde uitstoot heeft maar liefst vier maanden geduurd? We verwachten harde garanties dat zulke incidenten niet meer kunnen gebeuren in de toekomst. De wijk is met heel veel inspanningen gesaneerd, laat ons dat ook zo houden!”

Commentaar toevoegen