PVDA-volksvertegenwoordigers Raoul Hedebouw (links) en Marco Van Hees (rechts) leven met een gemiddeld loon. “Want wie niet leeft zoals hij denkt, zal snel denken zoals hij leeft: in luxe.” (Foto Solidair, Vinciane Convens)

Maak van duurbetaalde parlementsleden gewone werknemers

auteur: 

Loonis Looghe

De PVDA wil komaf maken met de torenhoge uittredingsvergoedingen van de parlementsleden. In de plaats daarvan wil ze hen een werknemersstatuut toekennen. Tegelijk wil de PVDA de lonen van de parlementsleden verlagen en hun belastingvrije onkostenvergoedingen afschaffen. Alleen zo kan je de politieke kaste weer met hun beide voeten op de grond zetten, tussen de mensen.

De afscheids- of uittredingsvergoeding, een van de vele privileges die de politiek zichzelf toekent, kwam de voorbije dagen volop in de pers, nadat Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) toegaf dat hij zijn ‘afscheidspremie’ zeker zou opnemen.Ook Pieter De Crem en Eric Van Rompuy, beiden CD&V, verdedigden de regeling en zegden dat ook zij hun vergoeding zouden opnemen.2 Kostenplaatje om de drie heren tevreden te stemmen? Bijna 1,3 miljoen euro.3 Veel geld. Het Belgische systeem van de uittredingsvergoedingen is dan ook het duurste in Europa.4

Politiek door en voor de elite of …

Minister van Staat Miet Smet sprong voor het systeem in de bres. Als we politici niet goed betalen, gaan we niemand meer vinden die nog parlementslid wil worden, zo argumenteert ze.“Goede politici moeten vergeleken worden met CEO’s of hoge kaderleden. Niet met leerkrachten”. Politiek door de elite en voor het geld, niet door gewone werkende mensen en uit engagement: het blijft het uitgangspunt bij de traditionele partijen.

Miet Smet vindt ook dat de premie nodig is om politici op te vangen als ze zonder mandaat vallen. Parlementsleden hebben het dan dikwijls moeilijk om een nieuwe job te vinden, klaagt ze. Hebben de politici dat geld echt nodig om te overleven? Vreemd argument, want Miet Smet wist niet eens of ze zelf ooit een vergoeding had gekregen. Ook voor Jo Van Deurzen was het zeker geen kwestie van overleven: hij dacht dat zijn vergoeding 136.000 euro zou bedragen, maar hij zat er een heel stuk naast: die bedraagt in zijn geval liefst 428.000 euro.

Al die argumenten zijn natuurlijk onzin als je kijkt naar wat voor mensen er zoal in het Parlement zetelen. Veel politici zijn advocaat en nemen hun praktijk weer op. Anderen worden dikbetaalde consultants voor een privébedrijf. Zij die wel uit de boot vallen, geraken via hun partij wel aan een dikbetaald postje in de raad van bestuur van een intercommunale, een overheidsbedrijf, of de Nationale Bank. Allemaal zaken die ze op dit moment kunnen combineren met de hoge uittredingsvergoeding. In de buurlanden kan dat niet, daar worden de vergoedingen minstens verminderd als je andere inkomsten hebt.

… politiek door gewone werkende mensen en uit engagement

Voor de PVDA is het duidelijk: de bevolking verdient meer dan af en toe wat theater waarna er weer niets verandert. De opvatting van een politiek ‘voor en door de elite’ moeten we radicaal veranderen. Politici klagen al jaren over de groeiende kloof tussen burger en politiek, maar zijn blijkbaar nog altijd niet tot het inzicht gekomen dat dit misschien wel eens aan hun wereldvreemde privileges zou kunnen liggen. Privileges die ervoor zorgen dat zij niet meer voelen wat er leeft onder de bevolking.

Daarom hebben onze federale volksvertegenwoordigers Raoul Hedebouw en Marco Van Hees op vrijdag 23 november een wetsvoorstel ingediend om deze uittredingsvergoedingen af te schaffen en de volksvertegenwoordigers het werknemersstatuut toe te kennen.

Dat zorgt ervoor dat parlementsleden na afloop van hun mandaat recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Want wij willen dat het parlement vol komt te zitten met gewone arbeiders en bedienden, in plaats van advocaten en bedrijfsleiders. Een horror voor veel van de huidige parlementsleden, maar de beste manier om de realiteit van de werkvloer in de parlementen binnen te brengen. Daarom ook is de PVDA erg voorstander om de lonen van de parlementsleden te verlagen en de niet-belaste onkostenvergoedingen af te schaffen. En ze wil het politiek verlof, waardoor ambtenaren hun job na een politiek mandaat opnieuw kunnen opnemen, uitbreiden naar werknemers naar de privésector. Zo maken we van duurbetaalde parlementsleden gewone werknemers.

Met die laatste voorstellen staat de PVDA nog alleen. Als het over een verlaging van de lonen en de afschaffing van de onkostenvergoedingen gaat, moeten Marco en Raoul met zijn tweetjes opboksen tegen 148 anderen, van Vlaams Belang en de N-VA tot de groenen. Om echt iets te veranderen, hebben ze dus ook jouw steun nodig!

 

 

1. De zevende dag, 18 november 2018.
2. De ochtend, 19 november 2018 en De ochtend, 21 november 2018.
3. “Vooral oude garde passeert nog langs parlementaire kassa”, De Tijd, 21 november 2018, p. 5.
4. “Belgische uittredingsregeling is gunstigste in West-Europa”, De Tijd, 22 november 2018, p. 3.
5.  De Afspraak, 19 november 2018.

Commentaar toevoegen

Reacties

Deze mensen kunnen waarschijnlijk nu al op pensioen dus waarom nog deze vergoeding?
Ik zou onmiddellijk lid van de PVDA worden ware het niet dat jullie energie beleid niet deugd. Er is geen alternatief voor kernenergie en zolang het er niet is kunnen we de kerncentrales NIET sluiten. Ik kan niet accepteren dat jullie doen alsof er alternatieven zijn, want die zijn er niet, maar ondertussen wel de prijzen aanklagen. Ook het Diesel beleid kan ik me niet in vinden, daar de moderne Diesels AdBlue hebben en niks uitstoten. Maar vliegtuigen en schepen stoten tonnen NOx over ons heen en betalen niks, maar NOx vormt met water wel salpeterzuur! Ook de PVDA zwijgt over deze schande. Ik zou enkel PVDA stemmen uit protest, maar niet vanwege het milieu en energie beleid want het trekt op niets en is niet onderbouwd. Overtuig me in die zaken met realistische zaken en ik wordt lid. Tot hiertoe is het niet beter dan NVA of Groen. Geef het alternatief eens aan maar met onderbouwing....want dat doet niemand, ook de VN klimaat-kiekens niet. CO2 is geen bewezen broeikas-gas, bewezen is dat het stijgt als de temperatuur stijgt....maar omgekeerd is het onbewezen dat CO2 verantwoordelijk is voor de stijging. Wat wel bewezen is dat NOx zeer schadelijk is, maar de luchtvaart knalt tonnen per vlucht van dat spul over ons heen, toch tanken die kerosine zonder taksen! Niemand kaart dat aan, ook PVDA niet.
zolang de macht bij de rijke oliepompers blijft zal er niets veranderen op vlak van milieu, de oplossingen van kernenergie en olie zijn gemakkelijker dan het toepassen van nieuwe technieken en zolang er op die manier gedacht wordt zal er niets veranderen. oh ja, ga je wel eens met de vlieger op verlof? bestel je dingen bij bol.com? eet jij bio? voor welke partij stem je dan wel? begin vooral bij jezelf, en breek goede initiatieven niet af
Het is nog beter om meteen het statuut ambtenaar en arbeiders af te schaffen. Iedereen een gelijk statuut met de zelfde rechten en pluchten
De mooiste commentaar deze week kwam van Tomelein. Hij vond dat normaal tijdens de rit van je loopbaan en uittreding niks veranderd want dat heb je gekozen. Voor de gewone werkmensen mag dat wel
het is een echte schande die uittredingsvergoedingen zij hebben meer dan genoeg verdient in hun loopbaan,en dan maar klagen dat er geen geld is met die uittredingsvergoedingen zou men beter de pensioenen van de gewone mensen eens optrekken.
Het is ongehoord dat een land met begrotingstekorten en mensen die in armoede leven de parlementsleden zoveel krijgen,
Een werkloosheidsuitkering moet volstaan..
Als men als werkmens zelf zijn ontslag heeft gegeven krijgt men nul,nul euro werkloosheidsvergoeding, dus heren ministers, zelf uw ontslag aan bieden is nul euro en kunt ge het afbollen, ge hebt al enkele miljoentjes euro vergaard tijdens uw dienst als minister ( zie al jullie villa's en andere dingen in het buitenland) ook kreeg u ook nog vergoedingen allerhande om eens een snoepreisje te maken op kosten van de belastingbetaler naar alle landen van de wereld, onder het moto van ( het is voor de Belgische economie) en dan nog met de vlieger (milieu hé) ?? Ook dien groenen tafelspringer Calvo, wie heeft er hem al eens over de zonnepanelen als alternatieve energie horen bezig zijn, waarom doet hij niets aan dat tarief voor de mensen met zonnepanelen op hun dak, 1250 euro voor het produceren van uw eigen stroom??? als dat prosumenten tarief word afgeschaft kan iedereen zoveel panelen leggen als hij zelf wil en de overschot kan engie dan wel doorverkopen hoor, of zit Calvo ook ergens in een van die Communale's als aandeelhouder.
Iedereen gelijk voor de wet, dat is hier wel niet. Ze hebben al zoveel geld GEKREGEN tijdens hun mandaat, waarom dan nog zo een toren hoge uittredingvergoeding. Wij inleveren en zij naturlijk nog meer ipv te hamsteren en graaien.
Een zeer goed voorstel, maar ik vrees dat de geldhonger van onze politici groter is dan gezond verstand. Nog een punt dat gerust mag aangehaald worden, sommige parlementsleden blijven maar rondfladderen tot ze één van hun zoontjes of dochters een verkiesbare plaats kunnen geven, we kunnen er zo een hele resem noemen ook van de Linkse vleugel van PS en SPA, die gasten zijn wel in weelde opgevoed en hebben geen enkele voeling meer met Jan met de pet.
Decroo gaat het niet opnemen zegt hij. Natuurlijk niet want zijn vergoeding is lager dan zijn pensioen. Waarom moet hij nog een pensioen krijgen hij heeft toch al 60 j kunnen graaien!
Dat is het probleem en de zwakheid van onze westerse democratiëen namelijk de vertegenwoordiging in het parlement. Het lukt de huidige Elite= (gezien hun opzegvergoeding) niet zichzelf weg te cijferen om te overleven en daarin schuilt een groot risico voor onze democratiën dat zezelf nog niet beseffen !
loon van een parlementslid = 6700 mijn bruto loon = 2500 verschil =3200 uittredingsvergoeding = verschijdene honderdduizenden mijn uittredingsvergoeding = 0 pensioen parlementarier = 4000 [op 55] mijn pensioen = 1200 [op 67] verschil = 3800 150 parlementsleden x 3200 = 480000 per maand = 5 760 000 per jaar, en dat alleen voor het parlement, heb je nog burgemeesters, schepenen, senatoren, het koningshuis, en waarschijnlijk nog een bende profiteurs die ons probeert wijs te maken dat de pensioenen niet betaalbaar zijn.
toen ik besliste vervroegd met pensioen te gaan na 39jaar werken en nooit tijd gehad voor het gezin, verlof nemen als de baas dat wou en toch werken tijdens die korte verlofperiodes, want de klanten zouden wel eens bij de concurrentie kunnen gaan, kortom een triestige tijd, veranderen van werk? wel in de seventies was er nergens te vinden en was deze baby boomer al blij met een inkomen en eenmaal erin geraak je moeilijk ergens anders aan de bak. Ik kon voor alle formaliteiten zelf zorgen, tijdens mijn pensioenaanvraag veranderden de spelregels en het duurde maanden vooraleer ik wist hoeveel pensioen ik zou krijgen, wanneer ik kon gaan en oef na 40jaar dienst en met de leeftijd van 61j op de teller moest ik dus mijn ontslag indienen op het werk en dit 6 maanden vooraf. Ik was 2 maanden thuis en "hartproblemen" gelukkig bestaan er prima hartchirurgen en geniet ik reeds 4 jaar van mijn herwonnen vrijheid. Sorry ik dwaalde af, mijn uittredingsvergoeding: 6 pralines, ja u leest goed ZES!
Zeer goed voorstel. En veel beter dan de mantra "wij van de pvda werken aan een doorsneeloon". Dat laatste komt misschien in aanmerking voor een latere heiligverklaring maar brengt geen brood op de plank voor de modale burger weinig. Nu jullie toch bezig zijn : - schrap de partijsubsidies. - herstel het provincieniveau in ere. - schaf alle gewestparlementen. De 2 laatste verminderen niet alleen de verspilling maar verhogen ook de efficientie en politiek liquideren ze het communautair/nationalistisch gehakketak.
Met het voorstel van de pvda ben ik het volkomen eens, als de gewone burger zonder job valt kan hij zich laten inschrijven in het rva register als werkzoekende, een minister die niet meer opkomt of niet meer werd verkozen kan de zelfde weg op gaan als gewone burger en ook zich laten inschrijven in het rva-register met de nodige wachttijd in acht genomen , want de gewone burger of schoolverlater moet dat ook doen , dus ieder gelijk voor de wet toch? Bij zelf opstappen is er dus zeker ook een wachttijd te respecteren net als de gewone burger / schoolverlater. Dat er volgens Miet Smet toch goed moet worden betaald aan politici weet ik eigenlijk niet, zijn ze in de loop der jaren vergeten hoe ze er allemaal als politici zijn aan begonnen, nl. ik wil iets positief betekenen voor de gewone burger en hen kunnen verdedigen zo dat we er allemaal een beter leven krijgen, oei dat zijn we effekes vergeten door de jaren heen.
Alle parlementsleden inderdaad een werknemersstatuut geven, ook wat belastingen aangaat, geen uittredingsvergoeding meer en indien ze zelf opstappen geen werkloosheid. Volledig gelijk zetten met arbeider, dan komen ze misschien terug met 2 voeten op de grond. Want ze dien niet meer dan de burger belegen, bedriegen en nestelen terwijl zij hun graaikiltuur kunnen verder zetten
De voorstellen van de pvda om onze godenpolitici van hun Olympus te krijgen zijn noodzakelijk want zoals het gezegde luidt : een dik varken weet niet dat een mager honger heeft. Er mag zelfs gerust nog een tandje bijgestoken worden, telkens het nieuws een halfleeg parlement toont (waarvan vaak de helft dan nog op zijn smartphone zit te prutsten, een uiltje knapt of andere" zware arbeid" verricht) gaat een hardwerkende mens zich wel heel verontwaardigd voelen. Voor het gros der mensen is het loon naar werken en bij afwezigheid ofwel doktersvoorschrift (en niet te dikwijls of ontslag zonder vergoeding) ofwel geen loon (en ook hier volgt vaak ontslag zonder vergoeding). Verplichte aanwezigheid maakt cumul ook een pak moeilijker. Dus pvda stook het vuurtje nog maar wat hoger, zo krijgen onze vertegenwoordigers misschien terug wat affiniteit met wie ze vertegenwoordigen.
Goed voorstel beste, dat kan ik volmondig bijtreden.
ondertussen worden de werkloosheidsuitkeringen beperkt, werklozen worden "geactiveerd " ( lees : zo gevolgd om toch maar voor het minste een sanctie te kunnen opleggen..., niet geholpen hoor) maar de parlementsleden en politici zorgen zeer goed voor zichzelf, hun gouden parachutes liggen klaar dit gaat niet blijven duren, revolutie in de lucht, maar we hebben nog geen honger, daarom blijft opstand nog beperkt toch, vernemen hoe de politici gouden regels voor zich zelf opstellen, het kan de druppel worden bovendien, wat pensioen betreft, vergis ik mij of zijn de politici de enige die nog een preferentiële tantième hebben? Dus minder werkjaren moeten bewijzen voor een volledig pensioen en dan hebben we het nog niet over de topmanagers die een onredelijk hoog loon hebben, over topambtenaren die vooral veel uitgeven aan hun dure dienstwagens, hun restaurantjes, hun "onkosten" … walgelijk !
Waarom moetennwij nog belastingennbetalen op ons pensioen De bijdragen van 45 jaren werk zijn toen toch belast
Waar - Hoe - of Wie - kan ik de uittredens vergoeding vinden van één bepaald parlementslid, die gezeteld heeft van 1997 tot 2010 voor het VB. Ondertussen heeft hij bij het VB zijn biezen gepakt, en is nu lokaal actief bij NVA.