Foto Solidair, Dieter Boone

ManiFiesta 2015 | Toespraak van Peter Mertens : "Er is genoeg voor iedereen"

auteur: 

Webteam PVDA

Op het solidariteitsfeest ManiFiesta lanceerde de PVDA haar nieuwe najaarscampagne “er is genoeg voor iedereen” - #genoeg en riep op voor een nieuwe protestparade in Brussel op 15 november.

Peter Mertens hield zijn jaarlijkse toespraak tijdens het centraal moment van ManiFiesta. Hij stelde er bij de start van het politieke jaar de komende uitdagingen voor en deed de plannen van de PVDA uit de doeken. 

Beste vrienden, beste kameraden

Beste mensen van ManiFiesta

Beste internationale genodigden,

Ons feest is uniek. Uniek door zijn grootte. Uniek door zijn menselijke rijkdom. Uniek door het vrijwilligerswerk.

Vorig jaar hebben we hier samen met 10.000 mensen de campagne van ‘het sociaal verzet’ op gang getrapt.

Dat is een jaar geleden. Toen was dit podium een kruispunt. Een kruispunt waar alle assen van verzet samen kwamen: de vakbonden, Hart boven Hard, Afghaanse vluchtelingen, klimaatactivisten.

De verbinding was een van de sterke punten van de sociale beweging vorig jaar.

Midden december wankelde de rechtse regering. Bijna was de regering van Charles Michel gevallen. Door de grote betoging in november. Door de regionale acties en de nationale staking. Zeg dus niet dat het onmogelijk is. Het is mogelijk om deze regering aan de kant te zetten, kameraden.

Als deze regering toch heeft kunnen voort regeren is dat alleen aan de CD&V te danken. Kris Peeters beloofde een taxshift in ruil voor sociale vrede. Iedereen hier weet wat er gebeurde. Er kwam sociale vrede. Maar wat kwam er niet? Een taxshift.

Midden december wankelde de rechtse regering. Bijna was de regering van Charles Michel gevallen.

Ze beloven iedereen 100 euro per maand. Binnen drie jaar. Juist voor de verkiezingen. Misschien. Misschien ook niet. En zeker niet voor iedereen. De man die het belooft, boezemt ook niet al te veel vertrouwen in. Het is degene die in 2013 de verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent een ‘vooruitgang’ noemde en nu het tegenovergestelde doet. Het is degene die voor de verkiezingen beloofde om geen indexsprong door te voeren, en daarna het tegenovergestelde deed. Het is degene die vertelde dat er geen verhoging zou komen van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, en het dan toch deed. Het is onze premier, Charles Michel.

Zeg het ons, Charles Michel, waar is die 100 euro? Nergens! Alleen al met de verhoging van de btw op elektriciteit en de verhoging van accijnzen zal een gezin met twee kinderen 600 euro inleveren. Per jaar. Die 600 euro komt bovenop die andere 1.200 euro inleveringen, het effect van de indexsprong.

“Minder belastingen, minder belastingen, minder belastingen”, zo hebben de liberalen en nationalisten allemaal geroepen. En wat hebben we gekregen? Meer taksen, meer taksen, meer taksen en minder diensten.

Weg met deze taxshift, leve de miljonairstaks. Onze afspraak is op 7 oktober in Brussel op de grote betoging van de vakbonden.

De koek is verkeerd verdeeld

Er is genoeg voor iedereen. Wij leven in een welvarend land. Het stond in de krant: België is het derde rijkste land ter wereld. In 15 jaar tijd en in volle economische crisis, is onze rijkdom met 40 procent toegenomen. Dat is enorm. Jammer genoeg is de koek verkeerd verdeeld. Heel slecht verdeeld. En dat valt stilaan niet meer uit te leggen.

Neen, het valt niet uit te leggen dat multimiljardairs à la Albert Frère geen euro miljonairstaks betalen op hun rijkdom.

Neen, het valt gewoon niet uit te leggen dat in ons land iedereen moet inleveren, terwijl  winstgevende multinationals in ons land gepamperd worden met cadeau na cadeau.

Het valt niet uit te leggen dat deze regering de fiscale fraudebestrijding verder afbouwt. Dat een fraudezaak van 25 miljoen van KBC Bank na 20 jaar opnieuw naar af gaat. En dat ondertussen nooit zoveel mensen moesten overleven met een leefloon. Dat is, ik citeer, “een rechtstreeks gevolg van het strengere werkloosheidsbeleid”. Dat is omdat de regering-Michel en de regering-Di Rupo de inschakelingsuitkering van duizenden en duizenden jongeren hebben afgepakt.

Neen, het valt niet uit te leggen dat multimiljardairs à la Albert Frère geen euro miljonairstaks betalen op hun rijkdom, terwijl steeds meer kinderen naar school gaan met lege brooddozen en openstaande schoolrekeningen. Oxfam Internationaal had het vorige week in zijn rapport expliciet over Brussel. In Brussel groeien vier op de tien kinderen op in een arm gezin. Vier op de tien!

We mogen zulke situaties niet langer aanvaarden, kameraden. En daarom trekken we naar Brussel op 7 oktober.

Het is altijd dezelfde kant die ‘geresponsabiliseerd’ wordt

Er is genoeg voor iedereen. 

“Responsabiliseren van de zieken” is blijkbaar het grootste probleem in onze samenleving. Niet de dieven van LuxLeaks of de criminelen van SwissLeaks.

Maar het is altijd dezelfde kant die ‘geresponsabiliseerd’ wordt. “We moeten de zieken ‘responsabiliseren'", zegt minister Maggie De Block. Dat is blijkbaar het grootste probleem in onze samenleving. Niet de dieven van LuxLeaks of de criminelen van SwissLeaks. Neen, we moeten dringend onze tanden zetten in ‘de langdurig zieken’, en hen opjagen en opjagen. Na twee maanden ziekte word je opgeroepen. Dan ligt er een plan klaar om weer te gaan werken, en als je niet genoeg meewerkt, dan kun je 10 procent van je ziekte-uitkering verliezen.

Maar hoe komt het dat er geen plan bestaat om de andere kant te responsabiliseren? Waarom zijn er geen controledokters voor de grote patroons? Jaar na jaar krijgen zij extra cadeaus toegestopt. Nog eens 2 miljard euro verlaging van sociale bijdragen, en nog eens 2 miljard van de indexsprong. En dus vraag ik: waar is de controlearts die hen na twee maanden op controle roept en die vraagt aan die patroons: hoeveel jobs heb je al gecreëerd?

Wij zeggen: er is genoeg voor iedereen. In plaats van tijdkrediet af te bouwen, in plaats van vervroegd pensioen en brugpensioen af te bouwen, in plaats van langdurig zieken aan het werk te jagen, moeten we de arbeid herverdelen. Wat wij willen, is de invoering van de 30-urenweek om de arbeidsdruk te verlagen. Dat zou pas een vooruitziende en gezonde politiek zijn.

Red is the new green

Weet u het nog? Vorige winter? België stevende af op een black-out. Niet omdat de regering zou vallen. Maar veeleer omdat de regering bleef zitten. En de energievoorziening aan de private markt had overgelaten.

Mevrouw Marghem, we gaan het energieprobleem niet alleen met keukentips oplossen. Er is net dat ietsje meer ambitie nodig.

Maar geen nood. Onze minister van Energie kwam met een plan. Onze minister van Energie, dat is Marie-Christine Marghem van de MR. Ze kwam met heel handige doe-het-zelftips, weet je nog? “Maak er een sport van om alles in één keer uit de koelkast te halen”, dat was een tip.  Een andere tip: “stel de huishoudelijke taken even uit”. Als je de afwas was vergeten, kon je dus minister Marghem citeren. Nog een tip, ik verzin het niet: “schaf een wok aan voor snelle eenpansgerechten”.

Mevrouw Marghem, we gaan het energieprobleem  niet alleen met huis-, tuin- en keukentips oplossen. Er is net dat ietsje meer ambitie nodig.

De opwarming van de aarde met drie of vier graden is een oorlogsverklaring.
Niet aan die 80 families op aarde die ondertussen even veel bezitten als de 3,5 miljard armste mensen op aarde. Waanzinnig toch, dat dat kan? Maar wel aan de 99 procent andere. Want wie zal er als eerste bedreigd worden door het ontbreken van drinkbaar water? Wie zal het eerste slachtoffer zijn van droogte, of andersom, van de verwoestende stormen?  We kennen allemaal het antwoord. Niet de één procent, maar wel de rest zal moeten opdraaien voor de opwarming van de aarde.

Ik sprak onlangs met de mensen van de NMBS. Mensen van de openbare dienst die men keer op keer verder uitkleedt, tot de basisvoorziening zelf in het gedrang komt. Wij steunen de mensen van het openbaar vervoer, ook in de sociale actie. De mannen en vrouwen van het spoor zijn niet het probleem. Het probleem, dat is deze regering die het openbaar vervoer afbouwt, en ondertussen gebakken lucht verkoopt over het klimaat.

Wij willen ambitie. Wij willen een totaal andere energiepolitiek. Een politiek die de confrontatie durft aan te gaan met Electrabel-Suez en de andere energiemonopolies. Want als we hen laten doen, dan is het binnenkort al schaliegas, al steenkool en al kernenergie dat de klok slaat. Wij hebben een ander soort economie nodig. Een economie die niet draait om de rendementen van oliegiganten en energiereuzen, maar een economie die klopt op het ritme van de planeet en die uitgaat van de noden van de mensen.
Het is niet het moment om wat te bricoleren met groen kapitalisme. Wij moeten de strijd durven aan te gaan met de grote monopolies van energie en olie. Wij moeten alles durven te veranderen. Omdat het nodig is. Niet alleen voor ons. Maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

Eén ding is zeker. Verandering dwing je af van onderuit. Dat heeft de klimaatbeweging begrepen en zij organiseert de grootste klimaatbetoging ooit, op 29 november in Parijs. Wij zullen er bij zijn, samen met 10.000 landgenoten. En wij zullen onze slogan laten klinken: ‘red is the new green: change the system to save the planet’.

Laten we ons niet van tegenstander vergissen

Beste kameraden, laten we ons niet van tegenstander vergissen.

Het zijn niet de vluchtelingen die 2 miljard euro hebben weggesnoeid uit onze pensioenkassen en ziekteverzekering. Dat heeft de federale regering gedaan. Het zijn niet de vluchtelingen die 200 miljoen euro hebben bespaard op onze kinderbijslag. Dat heeft de Vlaamse regering gedaan.

Er zijn duizenden en duizenden burgers actief geworden. In solidariteit. Deze regering zou zich beter inspireren op die golf van solidariteit.

De NAVO steekt de boel in brand en vervolgens gebruiken de machthebbers de vluchtelingencrisis om de sociale verworvenheden van de hele werkende klasse aan te pakken. Ze misbruiken de vluchtelingen om de schuld van de sociale afbraak op hen af te schuiven. Kameraden, wat er ook gebeurt, wij moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen. Alleen samen geraken we er uit.

Wouter Beke van de CD&V zegt dat de N-VA de publieke opinie vergiftigt over de vluchtelingen.
Hij heeft gelijk.
Maar, beste Wouter Beke, als je vindt dat Bart De Wever de bevolking vergiftigt, trek dan de stekker uit deze inhumane regering. Stop er mee. Je kan niet over een regeringspartner zeggen dat het een gifmenger is en vervolgens ongestoord blijven zitten.

Als ‘oplossing’ pleiten steeds meer stemmen in de regering om nog meer militair in te grijpen. Hoe absurd en pervers is dat?

Hoe meer oorlogstaal, hoe meer militair ingrijpen, hoe meer oorlogsvluchtelingen. Hebben de interventie-oorlogen in Afghanistan, in Irak en in Libië de situatie gestabiliseerd of gedestabiliseerd? Het antwoord is zonneklaar: gedestabiliseerd. “Wij oogsten de vluchtelingen van onze eigen oorlogen”, zo zei Marco Van Hees vorige week in het parlement.

Er moet een einde komen aan de oorlogspolitiek.
Er moet een einde komen aan de bewapening van de extremisten. Onze regering bewapent de Saoedische regering, en zo ook alle conflicthaarden in de regio.
Ja mijnheer Francken, ja mijnheer Vandeput, ja mijnheer Beke: er moet een einde komen aan die dubbele moraal.

Laten we de vluchtelingencrisis aanpakken met menselijkheid, met steun, en met empathie. Vorig jaar – op dit podium – won de beweging van de Afghaanse vluchtelingen de prijs van Solidair. Er is iets wat me bijzonder getroffen heeft. Ondanks het toenemende racisme, vooral in het officiële discours van veel beleidsdragers, zijn er duizenden en duizenden burgers actief geworden. In solidariteit. Om vluchtelingen op te vangen. Om kleren te brengen, maaltijden, slaapzakken, matrassen. Heel vaak ook nieuw materiaal. Ook dat is ons land. Deze regering zou zich beter inspireren op die golf van solidariteit. Deze regering zou ervoor moeten zorgen dat ons land de Conventie van Genève respecteert. Dat ze voldoende opvang garandeert, en kinderen in de scholen integreert. Deze regering kan nog heel wat leren van haar eigen bevolking.

De generatie die OXI heeft gezegd

Sommige krachten dromen ervan om nieuwe muren te bouwen. Met prikkeldraad, met controles en met waterkanon. Ze willen het Verdrag van Schengen, dat het vrij verkeer van personen binnen Europa regelt, herzien. We moeten het vrij verkeer van personen niet afschaffen. We moeten de begrotingsverdragen afschaffen die hele landen op de knieën dwingen. We moeten de waanzinnige besparingspolitiek afschaffen die ervoor zorgt dat  één op de drie kinderen in Italië en in Spanje onder de armoedegrens leeft. We moeten de spaarpolitiek afschaffen die een miljoen Spanjaarden, een half miljoen Grieken en ik weet niet hoeveel Ieren uit hun land deed emigreren.

Vandaag is er een enorm potentieel op dit continent. Een generatie die zegt ‘er is genoeg voor iedereen’.

Vandaag is er een enorm potentieel op dit continent. Een generatie die zegt ‘er is genoeg voor iedereen’. Een generatie die inlevering na inlevering heeft meegemaakt en het beu is om te horen dat er geen alternatief zou zijn. Dat is de generatie die OXI heeft gezegd tijdens het Griekse referendum. Dat is de generatie die Ada Colau burgemeester heeft gemaakt in Barcelona, en Jeremy Corbyn tot voorzitter heeft verkozen van Labour in Groot-Brittannië. Dat is de generatie die zich mobiliseert voor de klimaatmars in Parijs, en tegen het TTIP in Brussel. Dat is de generatie die opkomt voor de vluchtelingen. En die er – samen met jullie allemaal – zal zijn op 7 oktober in Brussel. Niet alleen om zich te verzetten.  Maar ook om de wereld te veranderen. Zoals de grote Turkse dichter Nazim Hikmet het schreef:

Maak een einde aan de slavernij van mens tot mens,
deze oproep is de onze.

Leven als een boom, alleen
en vrij
en als een bos in broederschap,
dit verlangen is het onze.

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Boenk erop ! De stem van de 99% , hij zegt als enige waar het op staat ! Ik wens hem dan ook 99% van de stemmen , dat zou logisch zijn ... Het is niet de schuld van de walen of van de vreemden .. De rijken trekken het laken naar zich toe , de rest licht bloot .. VLD = VBO en NVA = VOKA .. Lobyisten zijn "politici" geworden, en smijten er flnke budgetten tegen aan om hun onwaarheden te spuien . De democratie is niet in gevaar , ze is in coma !
De wapen fabrikanten mogen de kosten van voor de vluchtelingen te zorgen dragen . Onze ministers geven vergunningen om wapens te maken ,te exporteren en de kosten van de inwijkelingen worden weer gedragen door de kleine belasting betaler. Wie word daar weer beter van het is een schande ,
100% akkoord. Maar naast Griekenland, Italie en Spanje heb je ook nog Portugal waar de sociale toestand nog erger is: 50.000 jongeren die emigreren op een jaar tijd, scholen dieopen bilijven omdat kinderen tenminste 1 maaltijd per dag zouden hebben. Blijkbaar blijven we buiten de nieuwsstroom.
bravo, mooie toespraak, maar vooral bedankt om de toespraak op het net te zetten, vooral voor diegenen die er niet bij konden zijn omdat ze zich elders dienden in te zetten bravo
Het moet ook mogelijk zijn om in ons land een wet uit te brengen, die besluit dat het niet meer mogelijk kan zijn voor personen met een politiek mandaat om er tegelijkertijd nog 7 andere of meer, die telkens vergoed worden tegelijk te kunnen uitoefenen. Sociale fraude moet meer gecontroleerd worden. Want wie betaald hiervoor: de ambtenaar. Fraudeurs verrijken zich en krijgen boven hun pensioen ook nog de mogelijkheid om onbeperkt te verdienen na hun pensioengerechtigde leeftijd, want hun pensioen is laag genoeg. ! Er zijn rijken die leven van hun rente daarbovenop toch nog een maandelijkse uitkering krijgen. Waar krijgt de jonge werknemer dan nog een kans? Op de koop toe blijven de rijken genieten van hetzelfde stelsel in de ziekteverzekering, gebaseerd op het 'solidariteitsprincipe'! Nog veel werk aan de winkel om een eerlijke verdeling van de koek te krijgen.
Dit is een regering die de rijken beschermt en die de kleine man voor alles doet opdraaien.