PVDA-Kamerlid Marco Van Hees (rechts) legt minister van Financiën Van Overtveldt (zittend links) op de rooster. (Beelden De Kamer)

Marco Van Hees (PVDA): “Beschermt de regering naast het grootkapitaal nu ook de grote fraudeurs?”

“Vanwaar dat grote verschil in aanpak tussen de kleine sociale fraude en de grote fiscale fraude?”, vroeg PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees donderdagmiddag aan minister van Financiën Van Overtveldt over de ongelijke behandeling van grote belastingfraude en vermeende uitkeringsfraude.

In de plenaire zitting van de Kamer van 13 november interpelleerde PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees minister van Financiën Van Overtveldt over de strijd tegen fraude. Door het LuxLeaks-schandaal kwamen enkele van de grootste vermogens van ons land in opspraak, maar de minister reageerde dat hij er niks tegen kan doen.

Wat blijkbaar wel mogelijk is: Bart Tommelein, staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding, is van plan de elektriciteitsrekening van werkzoekenden te controleren. Op die manier stigmatiseert hij werkzoekenden als fraudeurs. Tommelein is vreemd genoeg ook staatssecretaris voor… Privacy. 

De regering doet niet alleen niks tegen de fraude, het regeerakkoord bevat zelfs een reeks maatregelen die frauderen nog gemakkelijker zullen maken, zoals de uitbreiding van de mogelijkheid tot "ruling" (het mechanisme waarrond LuxLeaks draait).

De regering-Michel-De wever gedraagt zich dus niet alleen als de vriend van het grootkapitaal, maar ook van de grote fraudeurs (voor zover dat al niet dezelfden zijn…).

De volledige tussenkomst van Marco Van Hees en het antwoord van de minister.

Marco Van Hees:
Enerzijds is de regering niet van plan maatregelen te nemen naar aanleiding van de LuxLeaksaffaire, waarmee miljarden gemoeid zijn, omdat er al een doorkijktaks komt. Anderzijds beslist een staatssecretaris om verdachten van uitkeringsfraude aan te pakken door hun facturen onder de loep te nemen. En laat diezelfde staatssecretaris nu ook bevoegd zijn voor privacy. De procedures voor de opheffing van het bankgeheim zijn zeer omslachtig om de privacy te garanderen, maar het recht op privacy telt niet wanneer het over werklozen gaat.
Het hele regeringsbeleid is zeer gunstig voor het grootkapitaal en zeer ongunstig voor werknemers en uitkeringsgerechtigden. Vanwaar dat grote verschil in aanpak tussen de kleine sociale fraude en de grote fiscale fraude? Bent u misschien de grote vriend van het grootkapitaal?

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën (N-VA): De regering wil de inkomsten met betrekking tot de fiscale en sociale fraude realistisch inschatten en is daarom uitgegaan van bescheiden bedragen.
Het fraudedebat is essentieel, want het gaat over de grond van de rechtsstaat, waarin iedereen rechten én plichten heeft. De overheid moet iedereen die bijdragen moet leveren, daarop kunnen aanspreken. Ook moet ze erop toezien dat wie van de overheid bedragen krijgt, deze ook rechtmatig ontvangt.
De regering wil zowel de fiscale fraude als de sociale fraude aanpakken, uiteraard bij prioriteit de grotere georganiseerde fraude, die zeker ook bij sociale fraude bestaat. De regering wil op het vlak van de bestrijding van de fiscale fraude echter nog een stap verder gaan. Wij willen ook zaken aanpakken die strikt genomen geen fraude zijn, maar waarbij men vanuit billijkheidsoverwegingen wel vragen kan stellen. De doorkijktaks is er net op gericht om die constructies aan te pakken.

Marco Van Hees: Men verwacht dezelfde opbrengst voor de fiscale en de sociale fraude terwijl de fiscale fraude 20miljard euro vertegenwoordigt en de sociale fraude heel wat minder. Bovendien is België slecht geplaatst om Luxemburg de les te spellen. Het regeerakkoord voorziet immers in een uitbreiding van de ruling, terwijl die praktijk net zou moeten worden beknot. Niet alleen wilt u de antimisbruikwet terugschroeven en de controleurs controleren, u bent ook van plan het personeel van de FOD Financiën in te krimpen! Beschermt de regering misschien niet alleen het grootkapitaal maar ook de grote fraudeurs?